28.05.2021

Zákazník - EP Rožnov

Společnost EP Rožnov, a.s. je projekční, inženýrská a dodavatelská společnost, která poskytuje komplexní služby v investiční výstavbě, v oblasti náročných technologií.

Specializací firmy je projektování a realizace čistých a klimatizovaných prostor v elektrotechnickém, automobilovém a farmaceutickém průmyslu, v optice a jemné mechanice, ve zdravotnictví, ve výrobě zdravotnické techniky i v dalších průmyslových oborech.

3D BIM technologie při projektování, koordinaci a realizaci čistých prostor

Projekce velkého množství technologického vybavení budov vyžaduje 3D BIM modelování (Building Information Modeling). Společnost dlouhodobě využívá produkty Autodesku.

Doba, která začala pandemií v roce 2020, přinutila zaměstnance k užší spolupráci v rámci online služeb, komunikace, předávání informací a dat. Proto společnost EP Rožnov začala pro koordinaci projektů využívat cloudovou službu Autodesku BIM Collaborate. Tato služba spojuje a koordinuje projektanty se subdodavateli. Firma využívá tvorby 3D modelů, aby již před samotným zahájením realizace předešla značnému množství koordinačních problémů.

Výhodu takového způsobu projektování ocení i realizační složka společnosti – už ve fázi projekční přípravy lze se stavbyvedoucími projednávat realizační záměry a postupy. Jednotlivé profese pak mohou již přímo do projektu přidávat informace a požadavky.

„My jsme realizovali první čisté prostory tady v Tesle Rožnov pod Radhoštěm…,“ vzpomíná Ladislav Drozd, vedoucí projekce EP Rožnov.

“Čisté prostory se realizují především v odvětví zdravotnictví, farmacie, automobilového průmyslu, elektrotechniky, optiky… Zvlášť hrdí jsme na projekty pro společnost ON Semiconductor v Rožnově, zpracováváme pro ně vestavby čistých prostor. Toto jsou nejsložitější projekty. Dnes už si nedokážu představit, že bychom bez 3D modelování a koordinace v Revitu takové projekty připravovali,” dodává.

Technologie a produkty:
Autodesk AEC Collection, Revit, Navisworks, cloudové CDE nástroje BIM 360, BIM Collaborate Pro a další

„Cloudové služby Audodesku umožňují, bez dalších investic do infrastruktury, velkým týmům pracovat na velkých projektech a využívat všech výhod technologií BIM – od precizní koordinace, přes eliminaci chyb až po rychlost změn. Zároveň mají všichni členové týmu kontrolu nad celým procesem výroby, přípravy a realizace,“ říká Marek Rosecký, BIM konzultant společnosti Arkance Systems

Novinky a zprávy