22.10.2021

Zákazník - QuasArch

QuasArch s.r.o. je mladá firma, ktorá vznikla spontánne spojením odborníkov architektov, projektantov a dizajnérov s dlhoročnou praxou v odbore s cieľom vytvoriť firmu, ktorá investorovi ponúkne komplexné dielo v harmónii od zrodu vízie cez fázy návrhu projektu v 3D BIM, virtuálnu realitu, dohľad nad výstavbou, zariadenie interiéru a grafický dizajn až po inteligentný správcovský systém budovy.

Odborníci firmy zo všetkých súvisiacich oblastí architektúry a dizajnu majú viac ako 25 ročné profesionálne skúsenosti zo zahraničia, ale aj najprestížnejšie národné a medzinárodné ocenenia vo svojej profesii.

Zámer a riešenie

QuasArch je inovatívny architektonický ateliér s cieľom dosiahnuť aktuálne svetové trendy v oblasti projektovania v BIM systéme. Z roka na rok sú ich investorské aj technické nároky náročnejšie a jednoducho si fungovanie na trhu bez BIM systému vie len ťažko predstaviť.

Preto sa rozhodli nájsť profesionálnu podpornú firmu v oblasti BIM technológie pre projektantov. Na základe odporúčaní od ich kolegov dostali tip na spoľahlivého partnera, firmu Arkance Systems SK, ktorá poskytla profesionálne školenia na BIM systém a BIM 360 Design priamo vo firemných kancelárskych priestoroch.

Prečo Revit a BIM 360 Design

Firma QuasArch si dala za cieľ ponúkať svojim klientom služby vyššieho štandardu. Zároveň sa tímu uľahčila práca s výmenou množstva informácií pri spracovaní projektov. Prejsť na tento systém bola ich jediná možná cesta ako efektívne pracovať.

Prečo Arkance Systems

Po našom rozhodnutí s nasadením programov Autodesk Revit + Autodesk BIM 360 Design sme oslovili viacerých poskytovateľov. Vysoko cením profesionálny prístup ing. Ladislava Molnára pričom si našiel čas venovať sa nám, na celý deň vycestoval až k nám do Ružomberka.

Hľadali sme riešenie, cestu a fázy ako rozbehnúť u nás tento systém. Po osobnom stretnutí prebehla dodávka programov a následne celodenné školenie programu Revit. V rámci školenia sme si určili ako definovať fázovanie projektov, vytváranie nových zdieľaných parametrov jednotlivých rodín a ich následne vykazovanie, modelovanie terénu, osadenie objektov do zložitého terénu vrátane výkopov a zakladanie.

Naším cieľom bolo prostredníctvom tohto školenia nadobudnúť potrebné skúsenosti pre profesionálne využitie možností, ktoré ponúka program Revit, čo sa nám aj vďaka profesionálnemu prístupu školiteľa podarilo.

Riešenia ďalších otázok, ktoré sa vyskytli po školení, sme riešili cez emailovú komunikáciu a hlavne musím povedať dostávali sme i krátke videá urobené a šité na mieru priamo pre našu problematiku, čo si veľmi vysoko ceníme.

Ďalšie školenie na BIM 360 Design bolo v Žilinskej univerzite za účasti našich profesistov, našich investorov ale aj vysokoškolských pedagógov. Cieľom tohto školenia bolo ukázať všetkým zúčastneným ako je možné prinášať kvalitné projektovanie do sveta stavebníctva na najvyššom štandarde, pričom sa ušetri čas a hlavne projekt bude zosynchronizovaný so všetkými profesiami.

Ďalšou výhodou toho systému je že investor má prístup k svojmu projektu a je priamo zapojený do jeho tvorby s možnosťou komentovania či schvaľovania.

 

Ing. A. Fawad Qasemyar, manažer spoločnosti

Dokument PDF na stiahnutie

QuasArch – Kvalitná BIM projekcia a komunikácia s partnermi (PDF)

Čo vám prináša spolupráca s Arkance Systems?

„Ich úsilie svedčí o veľkej flexibilite pracovníkov Helpdesku, ktorí neodkladne riešia vzniknuté problémy nás ako zákazníka. Spoluprácu s pracovníkmi z Arkance Systems vysoko oceňujeme pri hľadaní riešení problémov, vyskytujúcich sa pri projektovaní v programe Revit a BIM 360 Design.

Spolupráca so spoločnosťou Arkance Systems nám poskytuje prístup k rozsiahlym knižniciam Revitu, šablónam a nástrojom vytvoreným tímom Arkance Systems. Doplnky Holixa Revit Tools nám uľahčujú prácu pri BIM projektovaní programom Revit.

Novinky a zprávy