Zákazník

Firmu KOČKA, inženýrské technologie, založili v roce 1992 společníci s dlouholetou zkušeností v oblastech chemického inženýrství, projektování a realizace provozních celků. Tým vzápětí rozšířili o spolupracovníky pokrývající profesně celý rozsah strojně-technologických a projekčně-dodavatelských činností. Oborová specializace společnosti tak zahrnuje oblast od obecných technologií, jako jsou vodárny, čistírny odpadních vod a výroba stavebních hmot, přes průmysl zpracování ropy až po průmysl chemický a potravinářský.

Realizace projektů firmy s dvanácti zaměstnanci dnes můžete najít v řadě zemí, především v Česku, na Slovensku, v Bělorusku, Rusku, Srbsku či Chorvatsku. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří společnosti Unis, ITP Group Brno, Lhoist, FNTC Group, KG Process Innovations, Ivax Pharmaceuticals či Linde Technoplyn.

Firma využívá potrubní CAD software AutoCAD Plant 3D a Autodesk Plant Design Suite již od verze 2011, kdy přešla na tento software z původně používané aplikace AutoPlant.

Jedním z významných projektů řešených pomocí sady Plant Design Suite byl projekt vak. destilace AVT-2 Novopolock (Bělorusko). K požadavkům zadavatele projektu patřilo mj.:

 • vytvoření projektu v souladu s platnými normami a zákony Běloruska
 • vytvoření PIDy prováděcího projektu ve stejné grafické formě jako byly PIDy z Basic Design
 • členění strojního projektu na bloky, včetně oddělených izometrií a výkazů materiálu
 • v rámci výkazů materiálu oddělit ruční armatury s protipřírubami, těsněním a spojovacím materiálem

Nasazení AutoCAD Plant 3D při projektování jednotky AVT-2 Novopolock pokrývalo oblasti:

 • PID
 • betonové konstrukce (3D tělesa AutoCAD)
 • ocelové konstrukce (AutoCAD Plant 3D / Structure)
 • příprava katalogů a specifikací (potr.třídy) Spec Editor
 • 3D model potrubí
 • 2D potrubní dispozice
 • izometrie
 • výkazy materiálu – Report Creator
 • vizualizace modelu – Navisworks, Navisworks Freedom

V projektu byly využity doplňkové ruské potrubní knihovny z Autodesk Exchange.

Některé statistiky projektu z Data Manageru:

Pipe Run Component . . . 55 000 (6700 armatur)
Fasteners . . . . . . . . 14 000
Welds . . . . . . . . . . 32 000
Structure . . . . . . . . 12 000
Equipments. . . . . . . . . 150 (50 výměníků, 17 párů čerpadel, nádrže, pec, kolona vzduch.chladiče)

„Nasazení moderních technologií pro počítačem podporované navrhování nám umožňuje zpracovávat veškerou projekční dokumentaci v krátkém čase. Současně dosahujeme příznivých lhůt u dodávek i výstavby. Pro většinu úloh spojených s projektováním a realizací staveb využíváme oborově zaměřeného softwaru od Autodesku – v čele se sadou Autodesk Plant Design Suite,“ zmiňuje samostatný projektant Zdeněk Uxa.

„Velmi důležitá je pro nás spolupráce s odborným týmem autorizovaného dodavatele ze společnosti Arkance Systems . Po celou dobu nám obratem pomáhá řešit nejen přechod na nový software, ale například i specifická nastavení našich projektů.“

Technologie a produkty:
Autodesk Plant Design Suite, AutoCAD Plant 3D, Autodesk Navisworks

Rozsáhlý petrochemický model (3GB DWG) z AutoCADu Plant 3D, vizualizace v Navisworks