19.07.2021

Zákazník - ZVVZ-Enven Engineering

ZVVZ-Enven Engineering, a.s., součást skupiny ZVVZ GROUP, je obchodně inženýrská společnost, která projektuje, dodává a realizuje zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot, zařízení pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren, klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra.

Přechod z 2D do 3D prostředí, využití projekčních nástrojů Autodesk

V rámci projekčního oddělní ZVVZ-Enven Engineering, a.s. jsou už od roku 1989 využívány projekční nástroje Autodesk. Společnost prošla v rámci softwarového vybavení postupným vývojem z 2D -AutoCAD do 3D prostředí. V současné době jsou kromě nástrojů AutoCAD využívány i programy Inventor a Plant 3D.

BIM projektování pro vzduchotechnické systémy budov

V oblasti projekce vzduchotechnických systémů budov stála společnost před další výzvou, která souvisí s postupným přechodem na BIM projektování.

Po prezentaci řešení pracovníky Arkance Systems CZ se vedení úseku projekce rozhodlo pro další rozvoj pomocí nástrojů Autodesk a využití software Autodesk Revit.

Nasazení tohoto projekčního nástroje jim umožňuje nejen zapojení do rozsáhlých projektů, kde investor jako výstup vyžaduje BIM model, který dále využívá pro facility management, ale i získání konkurenční výhody pro období, kdy bude metodika BIM stále více vyžadována.

Dalšími benefity pro společnost jsou: lepší koordinace modelů, časová úspora při tvorbě rozpočtů, rychlé zpracování variantních návrhů, omezení chybovosti při aplikaci změn, návaznost na tvorbu výrobní dokumentace, ale i možnost spolupráce více projekčních týmů.

Plnohodnotné školení Revitu on-line formou

Osnova školení byla individuálně přizpůsobena potřebám společnosti. Celé školení bylo naplánováno v průběhu několika týdnů tak, aby projektanti mohli dále řešit své úkoly a nebylo ohroženo dodání rozpracovaných projektů klientům.

Do plánovaného školení zasáhla i omezení v souvislosti s epidemií nemoci Covid-19. Část školení tak musela být realizována on-line formou. Přes počáteční obavy z této formy vzdělávaní u projektantů se školení podařilo dokončit podle plánu a potvrdilo se, že při správném vedení je tato forma vzdělávání plnohodnotná.

Společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. je díky realizovanému školení Autodesk Revit připravena na další výzvy spojené s digitalizací stavebnictví.

Prostředí aplikace Autodesk Revit - klikněte pro větší obrázek

„Společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. dlouhodobě využívá technické podpory odborníků z Arkance Systems CZ. Se službami v oblasti implementace a školení jsme byli vždy spokojeni, a tak, po úvahách o realizaci školení na projekční nástroj Autodesk Revit, jsme se rozhodli oslovit opět konzultanty z Arkance Systems CZ…“, říká Ing. Jaroslav Anděl, technický ředitel společnosti.

Novinky a zprávy