Charakteristika

Společnost Aukett je architektonická kancelář, která je součástí mezinárodní skupiny zaměstnávající více než 500 architektů a projektantů. K typickým projektům realizovaným společností Aukett patří obchodní centra, nákupní galerie, obytné domy, banky, kancelářské centra apod.

CAD produkty firmy Autodesk využívá Aukett již řadu let. Historicky firma používala AutoCAD a jeho stavařskou verzi Architectural Desktop (AutoCAD Architecture). V roce 2006 a 2007 se první větší projekty začaly realizovat v BIM aplikaci Autodesk Revit. Hlavním znakem BIM technologie (informační model budovy) je uložení koordinovaných a konzistentních informací o budově v jedné databázi.

Řešení

Na dvou velkých projektech realizovaných v poslední době lze porovnat způsob a efektivitu práce v Architectural Desktopu (ADT) a v Revitu. Pomocí ADT byl řešen projekt rekonstrukce části plzeňského pivovaru (více viz časopis Architekt 04/2007). Na této akci v objemu cca 1 mld. Kč (včetně technologií) pracoval v ADT tým 6 projektantů. Revit byl nasazen na projekt nového pražského obytného centra Metronom o celkové ploše 36.000 m2. Na tomto projektu se podílejí dva projektanti.

Nasazení Revitu prokázalo úsporu pracnosti – oproti ADT ušetřil Aukett na projektu 30% lidí a navíc ušetřil i externí vizualizační práce – vlastní vizualizace z Revitu byly v počáteční fázi plně dostačující.

Projekty byly v obou aplikacích zpracovávány ve všech fázích – od skic, přes mnohokráte měněné návrhy, přes soutěžní dokumentaci, DUR až po (u plzeňského projektu) DSP, výběr dodavatele, prováděcí dokumentaci. Projekt Metronom je zatím ve fázi studie DUR, ale již obsahuje osazení do terénu, napojení na komunikace, výkresy pater, dispozice bytů a pohledy.

Těžiště práce v ADT spočívalo ve 2D. 2D výkresy byly požadovaným výstupem a 3D model, který v ADT vzniká jaksi “mimochodem”, byl v podstatě použit pouze pro předání podkladů pro vizualizace (řešené externě). V Revitu naopak vznikal primárně 3D model – jednodušší vytváření vazeb v modelu budovy je příjemnější pro architektonický způsob práce a liší se od techničtějšího přístupu v ADT. Oproti ADT je 3D model Revitu hezčí a čistší.

“Technologie BIM opravdu funguje” říká Peter Jirát, IT manager firmy Aukett, “když jsme museli kvůli zastínění ubrat na poslední chvíli celé jedno patro budovy, všechny výkazy a tabulky se automaticky zaktualizovaly.”

Model obytného centra v Revitu se vyšplhal na celkový objem téměř 100MB. Soubory a modely této velikosti by již v ADT nebyly normálně zpracovatelné. V Revitu lze i s takto velkým projektem pracovat v reálném čase (hardwarové vybavení obou projektů se nelišilo – PC s P4 2-3GHz, 2GB RAM).

Ukázalo se také, že pro předávání CAD dat externistům je úplně jedno, zda je projekt řešen v ADT nebo v Revitu – v obou případech stačí provést bezproblémový export do DWG formátu holého AutoCADu. DWG formát ADT totiž obsahuje AEC objekty, které by se projevily jako proxy objekty.

Z českých lokalizací Aukett využívá pouze knihovny a styly. Jde o českou firmu vlastněnou britskou společností, software je proto (a i kvůli tradici) používán v originální anglické verzi. U ADT ani Revitu ale zatím nenastal žádný problém s výkresovou reprezentací dle českých zvyklostí.

Pro publikování návrhů z ADT i Revitu používá Aukett pro předávání “digitální kopie” jednotně formáty DWF (2D i 3D CAD data) a PDF (technické dokumenty), popř. i formát DWG – pokud to vyžaduje zákazník.

S čím při přechodu z AutoCADu na Revit počítat, na co si dát pozor
Oba systémy používají odlišnou filosofii, zažité postupy se v prvních fázích stále “pletou pod ruce”. Díky jednoduššímu ovládání Revitu lze ale přechod uskutečnit rychle (v řádu dnů). Revit uživatele nezatěžuje desítkami příkazů a ikon. Právě díky jednoduchosti je změna projekčního software na Revit (možná překvapivě) velmi kladně vnímána např. staršími projektanty. Je dobré pokud je ve firmě odborník, který je s Revitem již trochu “napřed” – je koho se zeptat, existuje příklad postupů vedoucích k cíli. Jako první projekt je při přechodu na nový software dobré zvolit např. jednoduchou kancelářskou budovu popř. rodinný dům, s rovnými stěnami, bez konstrukčních specialit.

 

Technické aspekty: Revit má nastavitelný počet záloh. Časté zálohy projektů o velikosti desítek MB rychle spotřebovávají diskový prostor. Vyvarujte se použití centrálního sdílení, pokud nemáte skutečně naddimenzovanou síť a hardware. Spíše využijte standardních externích referencí částí projektu.

Technologie a produkty:
Autodesk Revit Architecture, Architectural Desktop, DWF