Charakteristika

BEST, a.s. je největší výrobce a dodavatel betonových stavebních a okrasných prvků pro komplexní pojetí venkovní a zahradní architektury v České republice.

Společnost vlastní tři výrobní areály o celkové rozloze více než 160 000 m2 s osmi výrobními linkami na současné špičkové technologické úrovni. Jako první z oboru splňuje již od roku 1996 nejvyšší možný systém řízení kvality a jakosti dle ČSN EN ISO 9002.

Řešení

Základním požadavkem zákazníka bylo mít k dispozici nástroj pro rychlý návrh zpevněných ploch, který by umožňoval následující funkce:

  • Grafický náhled výplně včetně zvoleného vzoru a barevných variant
  • Výpočet spotřeby včetně vazby na objednací kódy a výpočet ceny

Výsledný produkt “BEST-MENU” je určen jak pro vlastní divizi poradenství, tak pro všechny zákazníky společnosti. Produkt je v současnosti dostupný pro AutoCAD 2000, 2000i, 2002, 2004 a 2005 a umožňuje relativně jednoduchý návrh zpevněných ploch. Při výběru si může uživatel vybrat ze všech vyráběných základních tvarů a předpřipravených skladebných variant. U každého prvku (skladebné varianty) lze měnit barevné provedení a povrchovou úpravu, přičemž uživatel má k dispozici jak náhled prvku (shodný s technickými listy), tak i podrobné technické parametry včetně ceny a hmotnosti. Pravidelné aktualizace ceníků a databází jsou k dispozici na WWW stránkách společnosti.

Funkce programu umožňující rozmístění prvků podél dané křivky je vhodná pro tvorbu obrubníků, lemování. K dispozici je také příkaz pro tvorbu plotů a opěrných zdí.

Ze všech vytvořených prvků lze vypočítat okamžitou spotřebu. Vytvořený soupis obsahuje kromě jednoznačné specifikace použitých prvků (ve formě objednacího kódu) také jejich název, spotřebu v kusech a metrech čtverečných a výslednou cenu. K výsledku lze podle členitosti plochy připočíst prořez a také náklady na dopravu.

Technologie a produkty:
AutoCAD 2002/2004/2005, ObjectARX, XML

Rozsah databáze:
65 základních prvků a 200 skladebných variant, cca 1000 položek ceníku