21.04.2023

Prefast - nové technologie v projekci i výrobě

Společnost Prefast CZ s.r.o. byla založena s cílem dodávat náročným zákazníkům kvalitní dřevostavby. Po několika letech provozu narazila na bariéru dalšího rozvoje způsobenou zastaralými technologiemi.

Rychlé výsledky v projekci vyvolávaly značné komplikace ve výrobě a výstavbě. Bez nasazení moderních technologií byla výroba vysoce náročná a zároveň generovala spoustu chyb. Opravy takových chyb v pozdějších fázích zpravidla znamenaly nemalé náklady. V této situaci byla zkušenost výrobního týmu klíčová pro realizaci každého projektu.

Cesta dalšího rozvoje proto musela vést přes kompletní modernizaci technologií v projekční fázi, přípravě výroby i v samotné výrobě.

Softwarové řešení

V Prefastu provedli detailní analýzu potřeb a možností, které byly na trhu k dispozici. Z nabízených řešení jako nejperspektivnější vyhodnotili BIM aplikaci Autodesk Revit s oborovým rozšířením AGACAD Wood Framing pro projekci a přípravu výroby dřevostaveb. Tím získali široce použitelné řešení, které se nezaměřuje pouze na dřevostavby, ale zároveň poskytuje veškerou funkcionalitu potřebnou pro toto odvětví.

Autodesk Revit a rozšiřující modul AGACAD Wood Framing zvolili v Prefastu s vědomím, že cokoliv budoucnost přinese, zvolená robustní platforma umožní jejich další růst i bezproblémovou spolupráci s dalšími partnery.

Výhody zvoleného řešení se potvrdily při realizaci požadavku na rychlý a přesný generátor cenových nabídek. Vývojové oddělení Arkance Systems jej připravilo a dodatečně integrovalo do nové platformy.

Hlavní důvody pro volbu aplikace Autodesk Revit a modulu AGACAD Wood Framing:
  • Komplexní oborové řešení od architektonických návrhů, přes projekci až po CNC výrobu
  • Možnost zapojení profesí v digitální formě
  • Automatizace
  • Skutečná BIM (Building Information Modeling) platforma

Přesvědčit zaměstnance o nutnosti změny a naučit je nové postupy nebyla pro management jednoduchá práce. Ale vyplatilo se. V současné době už se nikomu po starém řešení nestýská.

Co v Prefastu oceňují na novém řešení nejvíce?

3D BIM model umožňuje řešit problémy ještě v projekční fázi, nikoliv nákladně až na stavbě. Díky digitalizaci propojení projekce s výrobou také došlo k extrémnímu zrychlení přechodu do výroby s téměř nulovou chybovostí.

Výměna řady informací probíhá na úrovni systémů tzv. “na pozadí” a tím se výrobní a montážní dokumentace značně zpřehlednila. To zpětně klade nižší nároky na zkušenost výrobních a stavebních týmů.

Navíc veškerá komunikace uvnitř firmy i s partnery a zákazníky je citelně jednodušší. Všechny uvedené přínosy i další nezmíněné umožnily firmě standardizovat pracovní postupy v projekci a ve výrobě.

„Dřevostavby v našem automatizovaném pojetí mají blízko k výrobě automobilů na pásové lince.“

Ing. Vítězslav Dovrtěl, technický ředitel

Novinky a zprávy