Zákazník

Hlavním zaměřením společnosti di5 architekti inženýři je navrhování staveb, a to ve všech projektových fázích, od studie přes dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení, prováděcí dokumentaci až po realizaci stavby. U všech těchto etap zpracování dokumentace je aktivně využíván proces BIM.

Pro úvodní fázi studie je navržen obecný model, ze kterého se generují jednotlivé půdorysy, řezy a pohledy a slouží také jako základní 3D podklad pro tvorbu vizualizací. V této fázi jsou využívány především parametrické funkce modelování pro jednoduší editaci návrhu a systém tvorby variant pro možnost jejich prezentace klientovi. V rámci softwaru jsou tvořeny i prezentační brožury. Využívána je též 3D prezentace návrhu pomocí formátů DWF, 3DPDF.

Pro větší celky a pro koncepce s opakujícími se částmi je již v úvodní fázi užíván princip 3D referencování do jednoho hlavního centrálního souboru (pro možnost práce na jednom souboru na více stanicích). Výhodou je rychlejší vznik i editace modelu a práce ve větším týmu. Do BIM modelu je importován 3D terén pomocí vrstevnic či přímého geodetického formátu. V následných fázích se uplatňují výše uvedené principy návrhu doplněné o možnosti automatických výkazů prvků a materiálu, o interaktivní tvorbu konstrukčních detailů. Možnosti BIM jsou nadále využity při tvorbě modelu pro statické výpočty a prostorové koordinace konstrukcí, detailů a technických a technologických zařízení.

Ve fázi realizace stavby je pak model průběžně aktualizován a jsou tím pádem k dispozici vždy aktuální podklady pro provádění detailů, dílenských dokumentací, pro podrobnou kontrolu výstavby a pro potřeby marketingové dokumentace. Sestavený BIM model je s výhodou využíván pro facility management, a to i pro již existující stavby.

Používané BIM nástroje

Ve společnosti di5 architekti inženýři jsou používány následující BIM nástroje:

  • Autodesk Revit Architecture
  • Autodesk Revit Structure
  • Artlantis Abvent Studio
  • Autodesk Revit MEP
  • Autodesk AutoCAD
  • Autodesk Navisworks

Jsou využívány univerzální datové formáty (IFC, DWF, DWG, DGN atp.), s výstupními daty je tudíž možné pracovat ve většině současných softwarů.

Technologie a produkty:
Autodesk Revit, Autodesk Navisworks, AutoCAD