Charakteristika

GeoPraxis, Inc. (nyní Green Building Studio Inc.) je IT firma zaujímající vedoucí postavení v oblasti simulačního softwaru pro analýzu energetických náročností staveb. GeoPraxis se stal prvním dodavatelem řešení pro energetickou analýzu staveb pomocí vlastní technologie DOE-2 vyvinutou pro použití na internetu a pro úzkou spolupráci s CAD systémy.

Řešení

Požadavkem zákazníka bylo vytvořit plug-in pro Autodesk Architectural Desktop verze 3.3, 2004/2005 a 2006, který uživateli dovolí exportovat 3D model jeho stavby do souboru gbXML (Green Building XML). Při exportu je ověřována struktura stavby a lze nastavovat energetické parametry jednotlivých místností stavby. gbXML soubor je ve formátu XML používající specifikace GeoPraxis.

Výsledný soubor je po konverzi možno poslat na internetový server GeoPraxis (Green Building Studio™) pomocí protokolu SOAP, který provede příslušnou energetickou analýzu stavby a získané informace zahrne do zaslaného souboru gbXML. Plug-in poté uživateli nabízí zobrazení výsledné analýzy a uložení výsledného souboru gbXML.

Základní podpora gbXML byla poté Autodeskem přidána do produktů Autodesk Building Systems 2005 a Autodesk Revit 6.1 (a vyšších).

Technologie a produkty:
Architectural Desktop 3.3, 2004, 2005, 2006, ObjectARX, gbXML, DOE-2, SOAP