Charakteristika

Hlavní náplní práce AGP Nova je projektová, inženýrská a obchodní činnost. Společnost byla založena v roce 1991. V té době v ní pracovalo 7 zaměstnanců včetně 4 současných společníků.

Dnes pracuje ve firmě 18 zaměstnanců, z toho 10 v projekci. Ateliér zajišťuje vlastními silami projekci v oboru části stavební a statické, topení, vodovodní, kanalizační a elektro. Ostatní profese řeší formou subdodávek.

V počátcích převažovaly projekty zemědělských staveb (AGP je zkratka pro AGroProjekt, kde zakladatelé ateliéru před rokem 1991 pracovali), postupem času byla firma generálním projektantem staveb jako jsou banky, provozní budovy, výrobní a skladové haly, hotely, bytové domy, pečovatelské domy, nemocnice a obchodní centra.

Řešení

5/2004: Základním požadavkem zákazníka byla implementace CAD aplikace pro zefektivnění architektonických návrhů a stavebních projektů. Pro implementaci byl zvolen CAD/BIM produkt Autodesk Revit.

Další využití Revitu v AGP Nova

7/2005: Českobudějovická developerská společnost Ability Plus, ve spolupráci s projekční firmou AGP NOVA používající CAD/BIM aplikaci Autodesk Revit, realizuje zajímavý projekt bytové výstavby. Projekt bytového komplexu “Byty U Trojice” v Č.Budějovicích představuje uzavřený vnitroměstský areál s třemi sekcemi bytových domů a byty od 31 m2 až po 170 m2. Projektová dokumentace vznikala od počátku v CAD aplikaci Autodesk Revit. V současné době je projekt dokončen a probíhá výstavba, které má být dokončena v březnu 2006.

Technologie a produkty:
Autodesk Revit Series, AutoCAD

Co o nasazení Revitu říkají sami pracovníci AGP Nova v článku v časopisu Computer Design:

AGP NOVA: S Revitem nepotřebujeme architekta – sami se jím stáváme

O parametrickém navrhování v Jižních Čechách

Petr PARÝZEK, spolumajitel AGP Nova

Programy pro grafické navrhování procházejí od svých počátků značným vývojem, který odráží rozvoj hardwaru, soupeření jednotlivých výrobců softwaru a samozřejmě i požadavky uživatelů na novou funkčnost systémů. Doby, kdy jednotlivci z rozdílných profesních oblastí mohli využívat pouze jedno univerzální prostředí “CAD”, jsou minulostí. Dnešní projektant, konstruktér či architekt si může vybrat z mnoha profesních aplikací, které jsou na CAD technologii postaveny, nebo ji jako specializované nadstavby využívají. U nejpokročilejších grafických programů již nejde o pouhé kreslení různorodých čar, kdy návrh vzniká postupnou tvorbou kresby a vystínováním modelu ve 2D nebo 3D prostoru. Specializované aplikace jsou orientovány na tvorbu návrhu pomocí parametrického modelování, kdy uživatel přímo “modeluje” v 3D prostoru zadáváním jednotlivých parametrů objektu – vzniká informační model stavby. Jedním ze softwarových zástupců tohoto nového vývoje v CAD technologiích pro oblast stavebnictví a architektury je Revit z dílny společnosti Autodesk. Jedním z prvních uživatelů Revitu v Česku byl projektový a inženýrský ateliér AGP Nova z Českých Budějovic.

 

Historie AGP Nova je téměř vzorovým příkladem přechodu a vývoje od čistě “papírové projekční kanceláře” k modernímu a nevyhnutelnému počítačem podporovanému navrhování. Rýsovací prkna zabírala příliš mnoho místa, za který bylo potřeba platit příliš drahý nájem. První počítače pracovaly v operačním systému Windows 3.11 a běžel na nich DesignCAD a o něco později AutoCAD verze 13 a AutoCAD LT s nadstavbou CADKON. Počítače umožnily snížit stavy zaměstnanců a přitom zachovat stejnou produktivitu práce. Navrhovaly se převážně rekonstrukce a zemědělské objekty, vše ve 2D, přestože už existovaly první aplikace nabízející i třetí rozměr. Zákazníci 3D projekty nevyžadovali, a tak nebyl důvod k jakýmkoli změnám. Jako kuriozita dnes už může působit případ projektantky, která začala pracovat s ohromným nadšením ve 3D, ale sama od tohoto způsobu práce upustila, protože byl jednak příliš náročný (nejednalo se o tvorbu nových projektů, ale o úpravy stávajících, kdy bylo potřeba nejprve kompletně přenést 2D projekt do 3D prostředí a teprve pak provádět změny) a hlavně: investoři tuto “novinku” nevyžadovali a domáhali se stále svých 2D výkresů.

 

Vývoj je však nevyhnutelný a když se ukázalo, že pozvolna, ale jistě nastala doba 3D, ateliér AGP Nova byl připraven. I přes nabídky konkurenčních produktů zůstala firma věrná osvědčené platformě společnosti Autodesk a konzultantským službám Arkance Systems, resp. společnosti Arkance Systems, z jejíž strany cítí AGP Nova po celou dobu spolupráce silné odborné zázemí a podporu, osobní přístup a flexibilní služby. Když firma Arkance Systems nabídla loni projektantům AGP Nova možnost vyzkoušet si novinku, Autodesk Revit, přišli na předváděcí prezentaci možná i trochu “nevěřící Tomášové”, ale odešli nadšenci, kteří své zanícení pro 3D přenesli na šéfy a přesvědčili je o tom, že “tohle se zkrátka musí koupit”.

 

Stalo se. V první chvíli ale sami projektanti nevěděli, zda si sami na sebe neupletli bič. “Měli jsme spoustu práce, napnuté termíny a najednou jsme před sebou měli úkol začít pracovat v úplně jiném prostředí, než na jaké jsme byli po celou dobu zvyklí,” vzpomíná projektant Ivan KORCH. “Rozpracované projekty byly vytvářeny ve 2D, a proto jsme se rozhodli je tímto způsobem i dokončit. V Revitu jsme pak začali pracovat až po určité době na nových zakázkách a – přestože jsme dostali na Revit školení od Arkance Systems – byli jsme vlastně hozeni do vody a museli začít plavat sami. Naštěstí je práce s Revitem natolik intuitivní, že pokud se jednou naučíte udělat nějaký dílčí krok, umíte ho už navždy, protože se ve všech modulech používá stejná metoda.

 

Když jsme zákazníkům začali předvádět možnosti 3D, dožadovali se  dalších částí projektu jako je vizualizace, prohlídka objektu kamerou, atd. AGP Nova je projekčním ateliérem, nezaměstnává architekta. Právě v tomto okamžiku se ukázalo, že koupě Revitu byla dobrým strategickým rozhodnutím. Nebylo nic jednoduššího, a velmi rychle se to stalo běžnou praxí, než aby si klient sedl vedle projektanta, nechal se provádět 3D modelem objektu a určoval případné změny.” Parametrická podstata Revitu umožňuje provést požadovanou změnu jednoduchým pohybem myši, úprava se promítne do celého projektu a klient tak okamžitě vidí, jakým způsobem novinka ovlivní celou stavbu.

 

I když nejsem architektem, dokážu pomocí Revitu ´zhmotnit´ přání klienta,” vysvětluje Ivan KORCH. “Dobrým příkladem může být například možnost využití funkce ´kamera´ pro nastavení perspektivy návrhu. Kliknutím si zvolím požadovaný pohled a během několika vteřin – jde opravdu o velmi rychlou funkci – mohu libovolně ´procházet´budovou, pokud budu chtít, tak třeba i zdí, jako duch. Díky této funkci mohu klientem ´manipulovat´ (v dobrém slova smyslu!), abych dosáhl lepšího pochopení naprojektovaných skutečností. Laik, který neumí číst z výkresů, si díky této funkci zcela konkrétně představí skutečnost a může posoudit, nakolik projekt odráží jeho vlastní představu o výsledné podobě objektu.

Jaromír PAVLÍČEK, další z projektantů AGP Nova, který pro svou práci používá Revit, s úsměvem vzpomíná na případ, kdy podobným názorným způsobem pomáhal přesvědčit klientovu manželku o tom, že jí požadované úpravy rekonstruovaného objektu nejsou buďto vůbec možné, nebo, řečeno vančurovsky, “poněkud nešťastné”.

 

Spokojenost zákazníka je klíčem k úspěchu v každém podnikání. S Revitem jsou spokojeni i sami projektanti. Ivan KORCH se přiznal, že po studiích a krátkém působení „za prknem“ profesi opustil, protože mu přišla nudná a ubíjející. K projektování se vrátil až díky AutoCADu a dnes je z něj nadšený propagátor projektování ve 3D. Společně s majiteli firmy předkládá i návrhy, jak Revit dále vylepšit: Přivítal by možnost automatických výkazů výměr, díky nimž by program časem mohl nahradit ve stavebních firmách tolik potřebné rozpočtáře. Prý už se na tom v Arkance Systems pracuje… Už dnes je v Revitu kliknutím na nástrojovou lištu okamžitě přístupná veškerá dokumentace, do tabulek se průběžně zapisují příslušné hodnoty, které se samozřejmě mění dle aktuálního stavu projektu.

 

Jaromír Pavlíček oceňuje možnost rozdělit obrazovku na více částí a vidět tak několik částí projektu zároveň (funkce PRŮZKUMNÍK) – a třeba pozorovat, co s nimi provede změna na jiném místě projektu. Při projektování krovu se osvědčila jiná funkce Revitu: Bylo možno vytvořit vlastní modely, které jsou pak v budoucnu k dispozici pro jakýkoli jiný projekt. „Práce s Revitem se podobá poznávání neznámého ostrova. Když jste jako trosečník vrženi na břeh, není úplně jednoduché se rozkoukat. Rychle se ale naučíte dělat první krůčky a pak postupně objevujete stále nové a nové možnosti a funkce. Nepotřebujete hned od začátku znát a vědět všechno – vždyť řadu funkcí třeba nikdy vůbec nepoužijete, a k některým se dostanete až v okamžiku, kdy je potřebujete.

 

Už jsme zmínili spokojeného zákazníka a nadšeného zaměstnance. K úplnosti nám chybí slovo majitele. Ing. Zdeněk HAJNÝ, vedoucí ateliéru a jeden ze spolumajitelů AGP Nova investici do Revitu hodnotí následovně: “Při rozhodování o koupi Revitu mne přesvědčila asi nejvíce funkce automatické eliminace chyb. Ze své dosavadní praxe jsem věděl, že u klasického ´CADu´ jsou časově nejnáročnější změny – a nutnost každou z nich postupně zanést do všech dokumentů, kterých se změna dotýká. U parametrického navrhování toto odpadá: Změna na jednom místě se promítne do celého projektu a projektant nemusí přemýšlet o tom, zda na některou úpravu nezapomněl. Naše dosavadní zkušenost ukazuje, že zejména tato funkce zvýšila produktivitu práce oproti době před Revitem zhruba o třetinu.

 

Prvním projektem realizovaným v AGP Nova pomocí Revitu, byla práce na stavebních úpravách jedné českobudějovické mateřské školky. Shodou okolností byl tento projekt zároveň opravdovou “školkou” i “školou” práce s novou aplikací. Už zde se projevily všechny výhody, využívána byla zejména možnost okamžité kontroly požadavků investora.

 

V Revitu bylo také naprojektováno zcela nové 18ti jamkové pětihektarové golfové hřiště, které vyrůstá u Českého Krumlova. Významnou úlohu zde sehrála elektronická geoinformační data, kdy geodet zaměřil 3D model terénu budoucího hřiště, data se načetla do Revitu a modelovaly se jednotlivé dráhy, včetně veškerých objektů hřiště. Možnost pracovat tímto způsobem s terénem umožnila umístit do terénu nové objekty ideálním způsobem tak, aby do krajiny co nejlépe zapadly a zároveň aby byly co nejmenší požadavky na úpravu terénu.

 

Tyto funkce se uplatnily i při projektu výcvikového areálu pro koně, který je situován ve svahu. Na tomto případu je možno vidět i rozdílný způsob tvorby návrhu: Původní farma byla projektována v klasickém AutoCADu a projektantovi dalo velkou práci “trefit” ideálním způsobem umístění jednotlivých objektů v terénu. Při navrhování jízdárny v Revitu pak stačilo zkombinovat 3D geodetická data a model budovy a hledat – společně s klientem – nejvhodnější umístění (včetně zanoření do svahu) objektu doslova na centimetry. Specialitou tohoto projektu bylo vytvoření speciálního zavlažovacího systému, který zvlhčuje podlahu jízdárny a zabraňuje tak prášení.

 

Projekt pasportizace stávajících objektů českobudějovické nemocnice je zajímavý zase z jiného důvodu: Investor je jedním z prvních klientů, který vyžaduje veškerou dokumentaci dodat primárně v elektronické podobě – návrhy budou v budoucnu sloužit pro správu budov a bude tedy využita možnost provádění změn a průběžné aktualizace plánů, což formát PDF nebo papírové výkresy neumožňují. Z tohoto důvodu zde uvažují i o koupi Revitu.

 

Několikrát citovaný vývoj v oblasti softwaru se s obdobnou razancí nepromítl do otázky archivace a předávání projektové dokumentace. Přestože, jak dokladuje poslední uvedený případ, není dnes problém pracovat výhradně elektronicky – a je to z hlediska budoucího využití dokonce mnohem praktičtější, zákon, ale i řada klientů stále vyžaduje  tvorbu papírové dokumentace. Přítomnost tištěné formy projektu na stavbě je nadále nutná pro potřeby dodavatele, dozoru i projektanta. AGP Nova tento stav respektuje a přizpůsobila mu i své podnikání. “Cítíme sice, že vývoj směřuje k e-dokumentaci, klientům však stále předáváme podklady jak v papírové podobě, kterou vyžaduje zákon, tak na CD,” říká Zdeněk HAJNÝ. “V Českých Budějovicích provozujeme vlastní tiskové a kopírovací centrum zaměřené na možnost práce s projektovou dokumentací, které je otevřeno široké veřejnosti včetně kolegů z konkurenčních ateliérů. Z hlediska kompatibility s ostatními grafickými formáty nemáme prakticky žádné problémy, protože všichni, i když třeba sami nemají AutoCAD nebo jiné aplikace Autodesku, nám podklady dodávají ve formátu DWG, který všichni obecně vnímáme jako standard.

 

AGP Nova je na jihu Čech průkopníkem v používání parametrického navrhování a všechny dosavadní zkušenosti ateliéru ukazují, že jde o krok správným směrem.