CS Reinforcement od Arkance Systems - ikona produktu

Reinforcement

Reinforcement je nadstavbová aplikace pro Autodesk Revit, která zefektivňuje a zjednodušuje práci s výztuží v modelu a usnadňuje tvorbu výkresů výztuže pro železobetonové konstrukce.

Obsahuje celou řadu nástrojů, které výrazně pomáhají při hromadném vkládání výztuže do modelu, popisování, přečíslování výztuží nebo při tvorbě tabulek výztuže a výtahů výztuže, jak je zvykem v mnoha návrzích v našem CZ/SK prostředí.

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Aplikace Reinforcement pro Autodesk Revit

Aplikace je určena především pro stavební inženýry, konstrukční a projekční kanceláře, které řeší potřebu efektivně vytvářet výkresy výztuže z 3D modelu Revitu. Obsahuje více než 25 funkcí zaměřených především na:

 • grafickou úpravu viditelnosti výztuže
 • rozdělení a popis výztuže
 • makra pro automatické vkládání výztuže do modelu (desky, sloupy, hlavice apod.)
 • položkování a seskupení výztuže
 • tabulky výztuže, rozdílové tabulky a tabulky proměnných výztuží
 • výtahy tvaru výztuže

Aplikace přináší pohodlí a rychlost při vytváření tabulek výztuže a výtahů tvaru výztuže, které jsou nedílnou součástí téměř každého výkresu výztuže.

Oproti standardním funkcím Revitu nabízí nástroj možnost generovat tabulky výztuže s informacemi o délce, hmotnosti, průřezu, celkové délce, celkové hmotnosti atd., jak je zvykem v mnoha projekcích v našem CZ/SK prostředí, nebo například možnost vygenerovat tvar prutu včetně kót a popisu pro tvorbu výkresové dokumentace dle národních zvyklostí.

Reinforcement – ribbon aplikace

Funkce:

Nástroje pro práci s viditelností výztuže

Každý, kdo pracuje s výztužemi v aplikaci Revit, ví, jak časově náročné je ovládat viditelnost nově vytvořených výztuží v pohledech. Pokud chcete nově vloženou výztuž zobrazit ve 3D pohledu, musíte ji vybrat, kliknout v paletě Vlastnosti na tlačítko Stav viditelnosti pohledů, vybrat pohledy, ve kterých chcete výztuž zobrazit, případně ji zobrazit jako hmotu, a volbu potvrdit. Tento postup je třeba opakovat pro každou nově vloženou výztuž.

Takto časově náročný postup lze plně automatizovat pomocí čtyř tlačítek, která umožňují na jedno kliknutí zobrazit/skrýt výztuž v aktuálním pohledu nebo zobrazit/skrýt výztuž jako hmotu.

Úpravy výztuže

Nástroj Přizpůsobit zkopíruje vlastnosti vybrané (zdrojové) výztuže nebo sady výztužných prutů do jiné (cílové) výztuže nebo sady výztužných prutů v aktuálním pohledu. Cílová výztuž musí mít stejný tvar jako zdrojová výztuž.

Nástroj Rozdělit výztuže umožňuje hromadně rozdělit rovnou výztuž podle zvolené délky (např. 12 m) a automaticky přestykovat pruty se zadanou délkou přesahu.

Nástroj Popsat a skrýt umožňuje upravit grafické znázornění výztuže v aktuálním pohledu a automaticky vloží do pohledu vybraný popis výztuže (multi-rebar tag). Pro všechny elementy nebo jen pro vybrané elementy je tak možné na jedno kliknutí myši zobrazit např. pouze prostřední prut v sadě se všemi potřebnými informacemi o výztuži.

Nástroj Odstranit výztuž odstraní veškerou výztuž z vybraného prvku (nebo více prvků) jedním kliknutím myši.

Nástroj Sada výztuží seskupuje výztuže stejného tvaru a průměru do jedné sady výztuží s proměnnou délkou.

Tvorba výztuže

Funkce na panelu Výztuž umožňují automatizovat proces vkládání výztuže do modelu (pomocí maker). To výrazně pomáhá např. při umisťování výztuže v oblasti rohů stěn, okrajů desek, výztuží hlavic, sloupů apod. Všechna dialogová okna mají “dynamický” náhled, takže je uživateli vždy jasné, který parametr upravuje. Náhled (obrázek) se automaticky mění podle toho, kde má uživatel kurzor myši.

Rohy stěn – automaticky vkládá výztuže v oblasti styku dvou stěn. V dialogovém okně můžete definovat nebo upravit krytí a charakter výztuže pro rovné pruty a U pruty, například typ výztuže, rozteč, délku kotev apod.

Výztuž hran desek – automaticky vkládá výztuže v oblasti hran desek. Po výběru hran z modelu, které chce uživatel olemovat U pruty a příložkami, lze v nastavení definovat nebo upravit krytí a charakter výztuže podle potřeby.

Oproti stávajícím funkcím Revitu nabízí Výztuž desky při procesu vkládání výztuže do desky navíc možnost automaticky ignorovat otvory (pruty nebudou vyřezané). Otvory lze ignorovat, pokud je délka alespoň jedné strany otvoru nebo všech stran otvoru menší než zadaná vzdálenost.

Otvory v desce – automaticky vloží výztuž v oblasti otvorů v desce. V aplikaci Revit lze otvor vytvořit několika způsoby – pomocí šachty, otvoru v ploše nebo pomocí samostatné rodiny (např. obecného modelu). Všechny tyto typy otvorů jsou podporovány. Tvar otvoru musí být čtyřúhelník.

Hlavice – vkládá výztuž v obou směrech v elementech hlavic, podporovány jsou čtyřúhelníkové hlavice, které musí být v kategorii Podlahy (Floors).

Výztuž sloupů – automatizuje proces vkládání výztuže do konstrukčních sloupů. Nástroj automaticky detekuje krytí a rozměry sloupu, styk sloupu na horním okraji s deskou, umožňuje zapnout automatickou detekci rozvržení pro rovné pruty (průběžně nebo zahnout do desky). Podporovány jsou čtyřúhelníkové sloupy.

Pozice

Najít výztuž – umožňuje rychle vyhledat prvek výztuže podle jeho čísla. Funkce najde a označí výztuž podle zadaných čísel výztuže. Používá jedinečný identifikátor – číslo výztuže, zajišťuje vyhledávání a výběr prvku v aktuálním pohledu. Pokud potřebujete vyhledat více než jednu výztuž, použijte středník.

Přečíslování – řadí výztuž podle zadaného počátku a umožňuje seřadit vybrané výztuže do sekvencí. To výrazně pomáhá, když je třeba rychle roztřídit výztuž do “hladin” (sekvencí) v návaznosti na grafiku, tabulky, výtahy výztuže apod.

Pohledy

Nástroj Automatický řez na panelu Pohledy umožňuje vytvořit řez před vybranou stěnou, čímž výrazně šetří “čas přípravy” řezu pro následné vložení výztuže. V nastavení je možné definovat, z jakých parametrů se název řezu poskládá, je možné vybrat šablonu pohledu pro řez a vybrat množinu prvků konstrukčních stěn, na které se řez aplikuje.

Dokumentace

Tabulka výztuže – je nástroj, který vygeneruje přehlednou tabulku výztuže včetně čísel položek, průměru, délky, celkové délky, specifické hmotnosti, hmotnosti a celkové hmotnosti výztuže, jak je obvyklé v mnoha projekcích v našem CZ/SK prostředí.

V jednoduchém dialogovém okně lze vybrat množinu prvků, které chceme zahrnout do tabulky (je možné vybrat všechny prvky v aktuálním pohledu, nebo pouze prvky z požadované sekvence, nebo pouze vybrané), v nastavení je také možné definovat prostřih výztuže v procentech a násobitele.

Rozdílová tabulka výztuže se používá zejména pro revize, kdy potřebujeme připravit tabulku, ve které budou pouze položky, u kterých došlo ke změně, prvky byly přidány/odebrány (změnil se jejich počet, průměr, typ, materiál atd…) z posloupnosti nebo z výkresu.

Tabulka proměnné výztuže slouží k podrobnému výpisu všech výztužných prvků v sadě s údaji o délce každého prutu, celkové hmotnosti atd.

Výtah výztuže umožňuje generovat tvar prutu včetně kót a popisu pro tvorbu výkresové dokumentace podle národních zvyklostí.

Představení aplikace Reinforcement pro Revit

Webinář Vyztužování v Revitu - Reinforcement

Aktuální verze

v2.0.0 (2024/2023/2022/2021) (06/2023)

Nové funkce:

 • Podpora pro Autodesk® Revit® 2024
 • Nový algoritmus vykreslování ve funkci Výtah výztuže
 • Oprava funkce Rohy stěn
 • Oprava funkce Tabulka výztuže
 • Další drobné opravy

Podrobný popis v článku na blogu Na Zdi.

Starší verze

v1.1.0 (2023/2022/2021/2020) (11/2022)

Nové funkce:

 • Podpora pro Revit® 2023
 • Automatická aktualizace tabulek a výtahů tvarů výztuže
 • Násobitel výztuže „na běžný metr“
 • Nástroj Rozložit: rozloží výztuže v sadě na samostatné pruty
 • Nástroj Rozříznout: rozdělí sadu na dvě samostatné sady výztuží v místě kliknutí myši
 • Nástroj Kopírovat: kopíruje vybrané výztuže
 • Nástroj Vybrat identické výztuže: vybírá všechny výztuže s totožným číslem (a uskupením) v pohledu
 • Nástroj Seskupit sadu výztuží

Rozšíření:

 • Možnost zobrazit hostitele v tabulkách výztuže
 • Zobrazení čísla výztuže v tabulkách výtahu výztuže s proměnlivou délkou
 • Třídění výztuže: doplněna možnost přidat výztuže do sekvencí
 • Podpora pro nové tvary výztuží

v1.0.0 (2022/2021/2020) (04/2022)

Vydání nové aplikace.

Download a cena

Download

Zkušební verzi stáhnete zde: trial verze CZ/EN

Cena

Cenové informaceKoupit , resp. kontaktujte Arkance Systems pro cenovou nabídku

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

Pressure Drops

Nadstavba pro Revit – plné využití BIM modelu pro výpočty tlakových ztrát českým a slovenským projektantům TZB.

Legend Generator

Nadstavba pro Autodesk Revit, která automaticky generuje tabulkové výpisy oken a dveří, včetně popisu a pohledových schémat.

Class Feeder

Nadstavba pro Autodesk Revit. Klasifikujte objekty efektivně fasetovým systémem Construction Classification International (CCI).

Be.Smart T4R

Dříve známé jako Revit Tools: rozšiřující nástroje CS+ pro Autodesk Revit, zdarma pro naše zákazníky

  Objevte školení společnosti Arkance Systems

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE
  Blog Na zdi - BIM aplikace, Autodesk Revit
  BIM fórum - co je BIM, aktuality, projekty, firmy