01.08.2023

Architektonický ateliér Budinsky & Partners

Architektonické štúdio Budinsky & Partners

Spoločnosť Budinsky & Partners s.r.o. je architektonický ateliér zameraný na komplexné služby a poradenstvo v oblasti návrhov projektov a realizácií. Disponuje kvalitným, moderným hardware a software vybavením. Štandardne už od r. 2005 – 18 rokov projektuje v BIM (Building Information Modeling) software.

Pre každý projekt vytvoria architekti BIM model v programe Autodesk Revit. Tak vedia už v štádiu návrhu prezentovať pre klienta dôležité kapacitné a štatistické informácie o projekte. Ponúkajú vypracovanie štúdií a investičných zámerov. Zastrešujú projekt vo forme generálneho dodávateľa projektu.

Autorský dozor pri realizácii je súčasťou práce. Ponúkajú aj pomoc pri výbere zhotoviteľa. Finálny grafický materiál projektu a vizualizácie sa môžu ďalej použiť na vytvorenie webovej stránky projektu zákazníka. Ak je klientom developerská spoločnosť, spolupracujú s ňou aj v oblasti propagacie projektu počas celého procesu návrhu, výstavby, predaja a súvisiaceho marketingu.

Budinsky & Partners - projekt "Zlaté Krídlo Bratislava Rača" - 135 bytov
Projekt "Zlaté Krídlo Bratislava Rača" - 135 bytov

BIM nástroj Autodesk Revit

„Revit nám priniesol väčšiu kontrolu nad projektom. Z hľadiska plošných a štatistických údajov, ako aj častých klientských zmien. Je to iný level – iná úroveň práce: keď sa objekt kreslí len 2D a keď ho človek rieši v 3D BIM.

Vieme vychytať už v úrovni riešenia architektonickej štúdie určité 3D priestorové súvzťažnosti projektu a kolízie s terénom ktoré si pri 2D procese projektant uvedomí a všimne až vo vyšších stupňoch projektovania.“

Kreslenie v BIM predstavuje technologický náskok a dôkladnejší prístup k projekčnému procesu. Oproti 2D je ďaleko vpred aj v tom, že vytvára priame 3D, ktoré možno použiť na 3D vizualizáciu alebo virtuálnu realitu (VR), a to už v ranom štádiu tvorby projektu.

Budinsky & Partners - súťaž "Trenčín Mesto na Rieke"
Súťaž "Trenčín Mesto na Rieke" - prepojenie centra mesta a rieky Váh

Spolupráca s Arkance Systems

Spolupráca so spoločnosťou Arkance Systems je obojstranne prospešná. Máme zakupenú kolekciu Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection, ktorá nám ponúka širokú paletu nástrojov pre našu prácu. Hlavne využívame aplikáciu Autodesk Revit. Ďalej pracujeme s Autodesk AutoCAD a Autodesk ReCap.

Pre vizualizácie používame Lumion. Momentalne sa zoznamujeme s novým integrovaným vizualizačným nástrojom Twinmotion, ktorý je od roku 2023 súčasťou programu Autodesk Revit.

Budinsky & Partners - objekt Františkánov v Bratislave
Architektonická súťaž na objekt Františkánov v Bratislave

Všetky projekty predstavené na našej webovej stránke: Budinsky & Partners – PROJECTS / PROJEKTY boli spracované v BIM softvéri Autodesk Revit.

Projekty z dielne Budinsky & Partners

  • Projekt Zlaté Krídlo Bratislava Rača – 135 bytov, pripravovaný v r. 2006 – 2008. Naša „Revit prvotina“.
  • Vyskúšali sme si v Revite a BIM aj tvorbu pamiatkovo chránených objektov, kde sme v architektonickej súťaži na objekt Františkánov v Bratislave získali 3. miesto.
  • Zaujímavou výzvou bola súťaž Trenčín Mesto na Rieke – súťaž na prepojenie centra mesta a rieky Váh. Prekonanie bariér železnice a obslužných ciest centra mesta, kde sme si vyskúšali modelovanie náročných tvarov a svahov terénu v Revite.
  • Projekt Nová Palúdzka v Liptovskom Mikuláši – prvá etapa je úspešne postavená, skolaudovaná a predaná.
  • V príprave do budúcna je viacero zaujímavých projektov!
Budinsky & Partners - projekt "Nová Palúdzka" v Liptovskom Mikuláši
Projekt "Nová Palúdzka" v Liptovskom Mikuláši

Osobná skúsenosť s produktami Autodesk

„Venujem sa počítačovej podpore projektovania od roku 1990 do teraz a to je už 33 rokov… Od vtedy sa tento segment technologicky výrazne rozvinul… Už len to, že si dnes môžem prezerať svoj model akoby vo VR cez Twinmotion v Revite online vo farbách je z pohľadu 90tych rokov splnený sen.“

Budinsky & Partners - software od Arkance Systems
Budinsky & Partners - budúce projekty
Budinsky & Partners - softwarová riešenia od Arkance Systems
Budinsky & Partners - budúce projekty

Novinky a zprávy