Zákazník

Už čtvrt století pomáhá architektonická a projekční kancelář Len+k architekti českým i mezinárodním klientům, developerům, hoteliérům a designérům při zrodu zajímavých novostaveb, rekonstrukcí i dílčích projektů v interiéru, exteriéru či v rámci věších urbanistických souborů. Dnes už jedenáctičlenný tým klade při tvorbě důraz především na komunikaci s klientem, ekonomii projektu, využití nových konstrukčních i výtvarných řešení, včetně moderních a trvanlivých materiálů, stejně jako na ekologický a šetrný přístup k životnímu prostředí.

Společnost je mj. zakládajícím partnerem České rady pro šetrné budovy. Aby mohli architekti a projektanti efektivně zpracovávat všechny fáze různorodých projektů – od studií přes projektovou dokumentaci a autorský dozor až třeba po interiérovou tvorbu, rozhodli se využít možností moderních technologií pro informační model budovy (BIM) od Autodesku.

„Sledovali jsme trendy v západních zemích a dospěli k názoru, že je jen otázkou času, kdy se BIM stane v projekci stejnou samozřejmostí, jako dříve CAD aplikace,“ připomíná impuls k přechodu na nové technologie architekt a společník firmy David Leníček.

„Nasazení nového BIM řešení jsme se rozhodli realizovat postupně – nejprve přechodem z aplikace AutoCAD LT na deset sad Revit LT Suite, následně postupným rozšiřováním licencí sady aplikací Building Design Suite. V současnosti v Revitu zpracováváme několik polyfunkčních projektů většího měřítka, kde se ukazují výhody komplexního řešení již v počáteční fázi.“

Vila Beroun - popis řešení

Navržený objekt leží zpola zapuštěn v terénu, střecha pultovitě graduje na severozápad a směrem k západním výhledům se otevírá fasádou s velkorysým prosklením a terasami umožňujícími plynulý přechod exteriéru do interiéru. Střešním pláštěm probíhá výškový zlom korespondující s uspořádáním vnitřních prostor. Vnější obálka stavby je dynamicky členěna obecně nakloněnými plochami pláště tvořeného geometricky zalamovaným obkladem z bondových desek. Graduje až ke konzolovitě vyloženému břitu zastřešujícímu dominantní terasu.

Vše potřebné po ruce

První licenci oborově zaměřené sady aplikací Autodesk Building Design Suite v ateliéru nasadili na začátku roku 2015 – a protože se osvědčila, o rok později přikoupili další dvě licence i s předplatným. Nejvíce využívanými nástroji napříč týmem jsou dnes Revit (a Revit LT), AutoCAD (a AutoCAD LT), pevné místo zde ale má i síťová licence 3ds Max.

„Přijetí BIM bylo pozitivní, zpočátku ale současně i trochu rozpačité. Není úplně jednoduché přejít za provozu na jiný systém navrhování, zvláště pod tlakem termínů. Celý přechod tak byl o něco zdlouhavější, než jsme očekávali. Museli jsme dopředu plánovat, který projekt už se bude připravovat v Revitu,“ vzpomíná David Leníček.

Nasazení technologie BIM usnadnila hladká komunikace Revitu s aplikacemi AutoCAD a 3ds Max, které mají v ateliéru dlouholetou tradici. Dalšími silnými argumenty pro volbu oborové sady aplikací v čele s Revitem byla dostupnost všech potřebných nástrojů v jednom snadno spravovatelném balíčku i aktivní podpora autorizovaného dodavatele řešení, společnosti Arkance Systems.

Důležitou okolností je, že mnozí subdodavatelé firmy přešli, přecházejí nebo plánují přejít právě na Autodesk Revit.

To nejlepší pro tvarově složité projekty

Jedním z projektů, který doslova volal po využití moderních 3D technologií, byla tvarově netradiční, unikátní vila ve středočeském Berouně. Její investor kladl velký důraz na kvalitu návrhu a preciznost zpracování. Zatímco u studie využila trojice pracovníků především 3ds Max pro koncepční práce a vizualizace a léty prověřené aplikace AutoCAD pro 2D kreslení, v dalších fázích – u projektu pro stavební povolení a realizačního projektu – už se naplno projevily přínosy BIM. Mezi stěžejní výhody Revitu patřily:

  • navrhování ve 3D, zvláště u složitějšího architektonického tvarosloví,
  • vykazování výměr a efektivnější prostorová koordinace,
  • přehledná prezentace modelu a pracovních řezů,
  • minimálně částečná automatická aktualizace jednotlivých výkresů při změnách.

„Naši pracovníci se v práci s Revitem postupně zlepšují a učí se využívat přínosů informačního modelu budovy. Větší náročnost zatím vnímáme ve stupni projektu pro stavební povolení, následně se nám toto úsilí ale zúročuje u prováděcího projektu a především u změn požadovaných klientem,“ shrnuje David Leníček.

I tento úspěšný projekt, který se již stavebně realizuje, podpořil rozhodnutí týmu Len+k architekti rozšířit využití 3D a BIM projektování na většinu budoucích zakázek.

„Revit se u nás natolik osvědčil, že si už ani nedovedeme představit, že bychom pro tvorbu dokumentace tvarově a koordinačně složitějšího objektu využili klasické CAD aplikace.“
Ing. arch. David Leníček
Len+k architekti s.r.o.

Technologie a produkty:
Autodesk Building Design Suite, Autodesk Revit LT Suite, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max

V ateliéru Len+k architekti vsadili na moderní BIM technologie od Autodesku, které postupně zavádějí do všech fází architektonické a projekční práce

Vizualizace tvarově netradičního objektu vily s dominantní terasou a výrazným, konzolovitě vyloženým zastřešením
Ukázka řezu objektem připraveného pro projektovou dokumentaci přímo v Revitu