29.07.2022

BIM a inteligentní systémy nahrazují hloupé krabice

Společnost GLP je přední investor a developer logistické a průmyslové výstavby. GLP v České republice tvoří menší tým profesionálů, kteří spravují a rozvíjejí logistické nemovitosti o velikosti více než 200 000 m2.

Moderní logistické areály

Výstavba logistických areálů patří mezi velmi náročné developerské projekty. Investiční náklady jdou do miliard korun a výstavbu je třeba zrealizovat během velmi krátké doby. V průběhu stavby se řeší mnoho změn na přání klientů a klienti se stěhují do nově postavených hal již několik měsíců po podepsání nájemní smlouvy.

Z logistických hal se tak staly technologicky složité stavby, víceúčelové budovy, které dosahují nejvyšších stavebních standardů. Jsou nízkoenergetické a plné moderních technologií. Firma GLP využívá BIM (Building Information Modeling) k vytváření a správě dat o budově během celého jejího životního cyklu.

Facility management a servis

Společnost GLP se ale rozhodla se jít ještě dále – využít BIM data pro facility management.

Za tímto účelem implementovali aplikaci twiGIS z vlastního vývoje společnosti Arkance Systems, která je přímo napojená na Autodesk BIM 360. twiGIS zde slouží jako systém pro řízení správy majetku (CAFM) a v provozu budov zaznamenává servisní úkony.

Virtuální model budovy

Virtuální model budovy obsahuje informace o všech komponentech výstavby. Byl využit i při developmentu GLP Parku v Praze – Chrášťanech, který byl postaven na míru společnosti Alza. Ta v areálu provozuje jedno z nejmodernějších distribučních center v Evropě.

V provozu centra pomáhá společnosti GLP digitální Helpdesk, který byl vytvořen ve spolupráci s Arkance Systems. Helpdesk je propojený s digitální databází BIM. Když klienti nahlásí poruchu, například na klimatizačním zařízení, správce budovy je připraven problém rychle a efektivně vyřešit, protože má veškerou dokumentaci ihned k dispozici.

Technologie pomáhají i s následným sběrem provozních dat, které pak mohou klienti využít v jejich logistických systémech. Příkladem je frekvence otevírání nakládacích bran. Zároveň sledují i nežádoucí souběhy, například puštěné topení v jedné místnosti současně s otevřeným oknem.

„Cloud platforma Autodesku a jednotné datové úložiště CDE (Common Data Environment) pro výkresovou a dokladovou dokumentaci projektu nám pomáhají zefektivnit komunikaci mezi subdodavateli a klienty, kteří jsou stále více náročnější na kvalitu dat, a často je nutné koordinovat samotnou výstavbu s montáží technologií klienta.

Taková koordinace by byla velice obtížná bez moderní cloud technologie, jako je Autodesk Docs nebo BIM Collaborate, případně BIM Collaborate Pro ze současné platformy Autodesk Construction Cloud.“

Richard Stránský, BIM obchodní konzultant senior, Arkance Systems CZ

Využití BIM ve všech fázích stavby

V České republice je stále málo projektů, u kterých se podařilo využít BIM technologie ve všech fázích stavby a navíc jejich fungování dotáhnout až do facility managementu.

Za úspěchem GLP stojí dva klíčové faktory: know-how investora o implementaci BIM a dodavatel sofwarových řešení, společnost Arkance Systems, která dokázala provést investora všemi fázemi projektu.

Novinky a zprávy