02.08.2021

O společnosti

ExPlan s.r.o. je na českém trhu etablovaná společnost, která se zabývá návrhy elektrických zařízení a rozvodů, zajišťuje projektové řízení a technický dozor, reprodukční služby atd.

Svým zákazníkům nabízí profesionální služby při tvorbě projektové dokumentace elektrických instalací, elektronické komunikace a obvodů měření a regulace pro komerční a průmyslovou výstavbu. Jako jedni z nemnoha firem ve svém oboru připravují projekty s využitím technologie informačního modelování budov (BIM).

Přechod na BIM, Autodesk Revit

Společnost ExPlan není ve využití BIM technologie v projekčních postupech rozhodně žádným nováčkem. O možnostech BIMu a přínosech inovačních postupů v projektech silno- a slaboproudých elektroinstalací i měření a regulace diskutují již několik let.

Vedení společnosti si v minulosti správně uvědomilo, že stejně jako ostatní stavební obory, i jejich obor elektro bude silně ovlivněn nastupujícími 3D technologiemi, které zásadně změní do té doby zažité (nejen) projekční zvyklosti a postupy. To vyvolalo nutnost kompletní reorganizace interních firemních postupů a nové výzvy pro všechny zúčastněné. Již před několika lety, v době, kdy pro obor elektro nebylo 3D projektování ještě příliš přátelským prostředím, si jako jedni z prvních začali uvědomovat, kam směřuje vývoj.

Ve společnost ExPlan začali jako jedni z prvních ve svém oboru využívat pro své projekty aplikaci Autodesk Revit a to již v době, kdy nebylo zpracování BIM modelu na projektech ještě požadováno. Překážkou nebyla ani počáteční softwarová nedokonalost a fakt, že ne všechno, co je v oboru elektro důležité zapracovat do projektů se dá vždy efektivně a snadno vytvořit pomocí aplikací, podporujících BIM.

Výsledkem spolupráce s Arkance Systems je konkurenční výhoda

Za aktivní podpory společnosti Arkance Systems CZ (dříve CAD Studio) získali v ExPlanu nejen základní dovednosti a zkušenosti, jak využívat 3D model při odhalování potenciálních problémů a kolizí, ale vytvořili si i propracované interní postupy, důležité pro práci s BIM modelem.

Protože BIM není jen samotný 3D model ale v prvé řadě soubor mnoha negrafických informací, nasazení celého prostředí vyžadovalo komplexní přípravu a správnou implementaci softwarových nástrojů. Soustavná spolupráce s Arkance Systems CZ přinášela svoje výsledky a cenné zkušenosti, získané za několik let praktického používání BIM aplikací, se začaly úročit.

To vše je nyní uplatňováno na významných zakázkách s požadavkem na dodání ve standardu BIM. Tím jsou v ExPlan na špici ve svém oboru, jejich know-how a schopnosti jsou velmi žádány na trhu a zároveň jsou stále o několik kroků před svou konkurencí.

Úspěšné projekty

Jedním z příkladů úspěšných projektů je i administrativní budova KEY společnosti Skanska. Ve známé pražské obchodní lokalitě Pankrác vyroste budova, která cílí na dosažení nejvyššího stupně certifikace LEED Platinum. Objekt je situován mezi ulicemi 5. května a Sdružení a kromě špičkových kanceláří o celkové ploše téměř 37 000 m2 nabídne také střešní terasy s bary a sportovním zázemím.

Společnost ExPlan do této zakázky dodává projektovou dokumentaci elektro ve standardu BIM.

PDF dokument ke stažení
ExPlan, s.r.o. – Využití Autodesk Revit v rámci BIM (PDF)

Jednatel společnosti Jiří Veselský:

„Z dnešního pohledu považujeme rozhodnutí o přechodu do Autodesk Revit, které jsme v minulosti učinili, za klíčový a zároveň pozitivní krok. Schopnost pracovat ve standardu BIM nám nyní otvírá skvělé možnosti na trhu s potenciálem pracovat na nejzajímavějších projektech současnosti a dává nám to oprávněně jistotu, že na budoucnost v našem oboru jsme připraveni.“

Novinky a zprávy