13.02.2023

Zákazník - PB Project

Firma PB Project, s.r.o. je projekčná architektonická kancelária, zložená z architektov a stavebných inžinierov. Firma bola založená v roku 2009, architektom Pavlom Bôrikom.

Postupne sa profilovala na projektovanie stavieb bytový, rodinných domov a občianských stavieb. Nie malý podiel na tvorbe ateliéru má i urbanizmus prevažne na úrovni zonálnej štruktúry.

Významné miesto v činnosti architektov v ateliéri zaberajú aj návrhy interiérov vrátane vizualizácií, animácií a kompletných realizačných projektov interiérov. Projektová kancelária sa venuje architektonickej tvorbe od spracovania architektonických štúdií, dokumentácií pre vydanie územného rozhodnutia až po projekty pre vydanie stavebného povolenia a projektov pre realizáciu stavieb. Firma má v súčasnosti 9 zamestnancov.

Softvérovo od počiatku vzniku projektanti pracovali v programoch AutoCAD, SketchUP, Lumion. Postupom času, v priebehu minulého roku sa firma rozhodla postupne preorientovať na projektovanie v programe Autodesk Revit.

Aktuálne projekty

V súčasnosti sa firma venuje viacerým projektom, prevažne v oblasti bývania. Pripravuje projekčne výstavbu 78 rodinných domov v projekte RUDAWA RESIDENCE, výstavbu dvoch bytových domov v Bratislave a meste Sládkovičovo, projekt zdravotného strediska v obci Plavecký štvrtok.

Okrem toho sa spracováva projektová dokumentácia pre vybudovanie rozsiahleho komplexného areálu odpadového hospodárstva Fradex 3, ktorý by mal byť svojou činnosťou a rozsahom najkomplexnejší a najväčším na Slovensku.

Smart Village v Azerbajdžane

Najväčšou výzvou v blízkej budúcnosti v oblasti projektovania by pre firmu mala byť pozícia generálneho projektanta pri projektovaní kompletnej SMART VILLAGE v Azerbajdžane.

V decembri minulého roku bola firmou PB Project spracovaná komplexná prezentačná štúdia výstavby mesta Bas Garlant v Azerbajdžane, v zmysle obdržaných podkladov. Na základe medzinárodnej dohody Slovenska a Azerbajžanu by výsledkom malo byť naprojektovanie a kompletná výstavba nového sídla vytvoreným konzorciom spoločností Vodohospodárske stavby a PB Project.

Spolupráca so spoločnosťou Arkance Systems

Hlavným dôvodom pre prechod na projektovanie v programe Autodesk Revit bola efektivita práce, kompatibilnosť s ostatnými projektantami profesií i kvalitná technická podpora zo strany predajcu – firmy Arkance Systems.

Všetci zamestnanci absolvovali u firmy školenie práce v programe Autodesk Revit a v prípade akýchkoľvek problémov, či otázok z problematiky práce v programe Revit je zabezpečená operatívnosť a ochota profesionálneho riešenia.

Firma postupne prešla pri nakupovaní licencií od viacerých predajcov k spolupráci s firmou Arkance Systems.

Dokument PDF na stiahnutie

PB Project – projekčná architektonická kancelária

Novinky a zprávy