05.11.2021

Software z vlastního vývoje společnosti Arkance Systems – Revit Tools a Civil Tools – doplňuje produkty Autodesk Revit a Autodesk Civil 3D a rozšiřuje je o další užitečné nástroje a funkce. Některé z nich byly vyvinuty přímo na přání našich uživatelů.

Co je aplikace Revit Tools?

Aplikace CS Revit Tools – součást bonus nástrojů CS+ – rozšiřuje BIM aplikaci Autodesk Revit o sadu utilit a desítky automatických funkcí zefektivňující práci v Revitu.

Ribbony Revit Tools nabízejí více než 50 doplňkových funkcí inspirovaných požadavky zákazníků společnosti Arkance Systems.

Nové Revit Tools jsou určeny pro BIM aplikaci Autodesk Revit 2022, 2021, 2020 (podrobnosti na produktové stránce).

Novinky v aktuální verzi V3.2.1 (2022/2021/2020)

Přehled novinek
  • Podpora všech novinek pro verze Autodesk Revit 2022/2021/2020
  • Nová funkce Umístění textu v kótě – automaticky upraví umístění textu, pokud se nevejde mezi vynášecí čáry. Jde o funkci na přání, kterou požadovalo mnoho zákazníků.
  • Nová funkce Umístění prvku – zapíše pro vybrané objekty asociativní informaci, v jaké místnosti nebo prostoru se prvek nachází. Informace se pak může použít ve výkazech.
  • Nová funkce Kdo to udělal? – zobrazí informaci o autorovi poslední úpravy vybraného elementu nebo elementů v projektu.
  • Nová funkce Jednotky – zapíše do vybraného parametru informaci o měrné jednotce. Funkce je určená pro “Výkaz vícenásobné kategorie” u TZB.
  • Rozšíření pro funkci Spoj geometrie – nově podpora i pro elementy z kategorie Hrana desky.
  • Opravy ve funkcích Směr potrubí/trubek, Plocha izolace tvarovek a další drobné opravy.

Podrobněji viz též Blog NaZdi

Aktuální ceny aplikace CS Revit Tools najdete na CAD eShopu – shop.arkance-systems.cz CAD eShop

Co je aplikace Civil Tools?

Aplikace CS Civil Tools – součást bonus nástrojů CS+ – rozšiřuje projekční aplikaci Autodesk Civil 3D o sadu utilit a automatických funkcí zefektivňující práci v Civilu.

Nabídka mnoha nových funkcí je rozdělena do karet Povrch, Trasa a profil, Koridor, Příčné řezy a Další nástroje.

Můžete odtud volat funkce pro efektivnější tvorbu a editaci BIM projektů inženýrských a dopravních staveb podle českých zvyklostí a norem.

Novinky v aktuální verzi V2.0.27 (2022/2021/2020/2019)

Přehled novinek
  • Nová funkce Najít/Nahradit – hromadné vyhledání textového řetězce v názvu objektu a nahrazení. Podporuje skupiny bodů, povrchy, trasy, profily, staveniště, potrubní a tlakové sítě, koridory, sestavy a podsestavy a křižovatky.
  • Nová funkce Sklon ve 2D – rychle zjistí sklon mezi 2 body, na úsečce nebo křivce. Výpočet probíhá v rovině XY. Funkce je určená především pro příčné řezy.
  • Optimalizace funkce Převod do 2D – už by neměla způsobovat pád programu.

Podrobněji viz též Blog Civil 3D

Aktuální ceny aplikace CS Civil Tools najdete na CAD eShopu – shop.arkance-systems.cz CAD eShop

Novinky a zprávy