Firma Arkance Systems je držitelem akreditace Autodesk Geospatial pro prodej a podporu GIS řešení Autodesk. Máme zkušenosti s implementací GIS produktů u desítek českých firem a institucí. Viz reference.

Co jsou oborové modely

Oborové modely (Industry models) představují hlavní technologický základ pro geografická řešení na platformě produktů Autodesk. Tato technologie pokrývá tři hlavní pilíře každého GIS řešení:

 • AutoCAD Map 3D – jako těžký klient
 • Autodesk Infrastructure Map Server (AIMS) – jako aplikační server pro poskytování služeb a webová nadstavba pro přístup přes prohlížeč – lehký klient
 • SQL databáze – relační databáze Oracle nebo MS SQL

Tyto tři hlavní prvky sdílejí prostřednictvím databáze jak vlastní data (spojené geo-/grafické a popisné údaje), tak metadata a konfiguraci systému. To je právě jednou z hlavních výhod – díky centrální administraci a vysokému stupni přizpůsobení je správa data a vlastní provoz a využití systému velmi efektivní. Otevřený a samopopisný datový model navíc usnadňuje integrace na další systémy.

Přehled oborových modelů

Oborové modely nabízejí kromě struktury dat i připravené pracovní postupy. Příkladem je napojení domu na vodovod – kde v jednom kroku vytvoří přípojku, její koncový bod, rozdělení řadu, na který se napojuje (pro zajištění topologické správnosti), zabezpečí umístění odpovídajících armatur a automatické vytvoření popisky. Standardní předpřipravené oborové modely technologie Autodesk jsou:

 • Voda (Water)
 • Kanalizace (Waste water)
 • Plyn (Gas)
 • Elektro (Electric)
 • Zeměměřičství (Survey)

Vlastní oborové modely Arkance Systems:

 • Vodovody a Kanalizace – VaK
 • Teplárenství – Teplo
 • Správa majetku – Základní mapa závodu, ZMZ <>
 • Správa majetku – Inženýrské sítě
 • Správa majetku – Plány podlaží <>
 • Územní plány – MINIS

Předpřipravený oborový model je vždy možné velmi snadno dále upravovat. V administračních nástrojích jsou přidání dalšího atributu, vazby mezi třídami či pravidla otázkou několika minut a změna se okamžitě projeví ve webu i těžkém klientu.

Charakteristické funkce oborových modelů

Oborové modely se vyznačující těmito funkcemi a charakteristikami:

 • Stejné konfigurovatelné formuláře (a další nástroje) na straně webu i těžkého klienta
 • Všechny formuláře vybavené řadou funkcí, např.:
  • vyhledávání a filtrování dle více polí a různých podmínek, možnost ukládání a sdílení filtrů a hledání,
  • editace – grafiky i popisných atributových hodnot,
  • exporty a importy dat,
  • přechody mezi formuláři a mapou (lokalizace výběrů, atd).
 • Editace grafiky, digitalizace prvků, redlining i ve webu
 • Pokročilé funkce pro správu a údržbu dat (topologie a operace nad topologiemi, pravidla prvků, vazby mezi prvky a číselníky)
 • Automatické popisky
 • Konfigurovatelné reporty
 • Řada rozšíření od Arkance Systems určených pro tuto platformu (ukládání uživatelského nastavení, odkazy do systému, tisk z webu s náhledy, razítky a ukládáním do PDF, atd) – viz moduly a nástroje <>
 • Exporty a importy dat z různorodých formátů, včetně PDF, DWG, DGN, JPEG, TIFF, atd.

Vyhledávání je v oborových modelech realizováno více způsoby dostupnými ve webu i těžkém klientu, klíčové je zejména vyhledávání ve formulářích:

 • Možnost zadávání filtrů přímo ve formuláři
 • Možnost uložení filtru a sdílení filtru s dalšími uživateli.
 • Export výsledku do Excelu a dalších formátů s volbou exportovaných polí (ale bez možnosti agregace hodnot)
 • Vyhledávání podle všech polí s možností základních operátorů a kombinování dotazů pomocí AND a OR logických operátorů.
 • Specifikace přímo SQL podmínky.
 • Možnost přechodu do mapy a zvýraznění jednoho či všech záznamů vyhovujících nastavenému filtru.

Oborové modely umožnují pracovat s polygonovými a síťovými topologiemi, ať už se to týká správy dat, nebo návazných analytických funkcí. Každý prvek sítě je součástí síťové topologie. Díky tomu lze řešit úlohy typu: „Jakých odběratelů se dotkne odstávka této větve?“ nebo „Kolik poruch bylo nahlášeno na úseku sítě od místa A do místa B?“. Síťová topologie také pomáhá udržet logickou čistotu pořizovaných dat.

Technologie

Komunikace přes web a ukládání grafických i obsahových dat v jedné databázi pomocí otevřených standardů jsou znaky moderních GIS řešení. Oborové modely řešení Autodesk Geospatial je v těchto směrech daleko vepředu.

Pomocí bohatých rozhraní komunikuje Autodesk Geospatial přímo téměř se všemi současnými grafickými a GIS formáty. Pro ukládání využívá databázovou technologii Oracle Spatial nebo MS SQL Spatial – formát jeho dat je tak otevřený dalším aplikacím, výkon se zvyšuje zpracováním topologických operací přímo daným Spatial serverem, přístupová práva i konzistence dat jsou ověřována přímo serverem. Řešení lze snadno integrovat s existujícími IT technologiemi i s GIS systémy dalších výrobců (ArcView, Geomedia, Mapinfo…). Použité technologie odpovídají specifikaci WMS 1.1.3 dle OGC. Autodesk Infrastructure Map Server 2012 byl konsorciem OGC certifikován na standard WMS 1.3.0 a WFS 1.1.0.

Viz: Interaktivní ukázka Topobase

Modul Administrator nabízí nástroje pro správu a údržbu databáze a klientských funkcí. Úpravy GIS/FM systému tak mohou provádět přímo GIS specialisté uživatele systému, kteří nemusí být přímo IT specialisty. Není potřeba ani intervence dodavatele, implementátora GISu.

Použití

Technologie podporuje tzv. dlouhé transakce (long transaction) – formou jobů (úloh; verzování), a ty lze v případě potřeby vracet krok po kroku. Topobase je 4D systém – čtvrtým rozměrem je čas (lze zobrazovat minulý a budoucí stav dat).

Novinkou verzí 2012, 2013, 2014 a 2015 je mobilní technologie Autodesk Mobile GIS Viewer, která umožňuje využívat GIS funkce i z mobilních zařízení typu Apple iPad a Android – viz ukázka použití.

Celá technologie oborových modelů se vejde také přímo do souborů formátu DWG – v podobě tzv. Desktop industry models je možné provozovat oborové modely, včetně formulářů a celé další logiky, i bez „velké“ SQL databáze. Soubor DWG pojme lokální databázi včetně konfigurace. Příkladem takového řešení je např. Oborový model MINIS. Takový lokální model je možné využít také pro offline editace v AutoCADu Map 3D: je možné vydat data (popisná i atributová) pro zájmové území, provést offline změny a ty poté synchronizovat zpět do centrální databáze.

Historie Topobase

Produkt je určen především pro GIS aplikace infrastruktury ve státní správě, katastr, správce rozvodných sítí, teplárenství, telekomunikační sítě, vodovody, kanalizace a odpadové hospodářství, technické mapy závodů a životní prostředí. Umožňuje snadné web publikování, tvorbu a údržbu GIS dat v jednom systému.

Aktuální řešení Autodesk Geospatial byla vyvinuta na původních technologiích AutoCAD Map, Autodesk MapGuide a především Topobase. Systém Topobase byl původně vyvinut švýcarskou firmou c-plan, od roku 2005 jeho vývoj pokračuje v Autodesku.

Topobase integruje data z aplikací pro počítačově podporované navrhování (CAD), z databází majetku, z geografických informačních systémů (GIS) a z papírových i elektronických zdrojů informací o zákaznících do centralizované databáze prostorových informací o infrastruktuře. To přináší vyšší efektivitu provozu včetně menšího objemu nedokončených projektů, rychlejší odezvy služeb zákazníkům, urychleného řešení výpadků a podobně.

Historie verzí Topobase:
 • Historie názvu “Topobase” se uzavírá verzí 2011 – od verze 2012 je tento produkt označen jako “AutoCAD Map Enterprise” (resp. standardní “AutoCAD Map 3D”) a serverová technologie jako “Autodesk Infrastructure Map Server”
 • Topobase 2011 (červen 2010) – rozšířená správa 4D datových modelů, editor struktury databáze (rozšíření, přebírání z Oracle), editor modelu zobrazení (pořadí, skupiny vrstev), správa databází (detekce a oprava chyb), vylepšené vyhledávání, vykreslování a tisk, vylepšený zoom, rozšířený modul elektro a kanalizace, vylepšená web-editace (uchopování, připomínkování, inspektor prvků), vylepšený export do DWG, nativní 64bitová verze Topobase, členství uživatele ve více skupinách (a přebírání jejich oprávnění), jednotné přihlašování, novinky z Mapu 2011 a MapGuide 2011.
 • Topobase 2010 (duben 2009) – postaven na AutoCADu Map 3D 2010; ovládání pomocí ribbon rozhraní; rozšířená správa uživatelů a profilů; podpora kanalizačních standardů ATV M-150 (import/export) a rozšířená podpora ISYBAU 96/01; rychlé vykreslování, generování zpráv s grafy; rozšířený model zobrazení – kartografické symboly; možnost definice různých formulářů pro jednu tabulku; konfigurovatelné automatizované číslování bodů – strukturované číslo; Topobase web 2010 využívá výkonnostních vylepšení MapGuide Enterprise 2010 (Oracle, rastry, flexbilní rozvržení); konfigurovatelné mapové pohledy; parametrické požadavky.
 • Topobase 2009 (červenec 2008) – nový způsob práce s modely zobrazení – více modelů pro jeden pracovní prostor; rozšířená definice modelu zobrazení, rozšíření proti možnostem AutoCAD Map a MapGuide; rozšířená podpora uživatelských stylů čar a šrafů pro web i klient; Topobase nyní pracuje i s Oracle Standard (10g a 11g); modul Zeměměřičství pro geodetické výpočty a importy geodetických měření; podpora pro kamerové průzkumy (formát ISYBAU) v modulu Odpadní voda; nový modul Elektro s možností tvorby schémat; nový tiskový modul umožňuje definovat tiskové šablony, jež lze využít i ve webu; podpora 3D s Oracle 11g; podpora více schémat s podporou více oken; Web fusion – definovatelné rozvržení aplikace Topobase Web; možnost spustit Topobase klient bez grafického klienta AutoCAD Map; převod tabulek Oracle na třídy prvků Topobase; rozšířená podpora kótování; rozšířená oprávnění pro Úlohy (dlouhé transakce); nové datové kontroly; nový SQL asistent pro práci s SQL výrazy
 • Topobase 2008 (červenec 2007) – výrazné zlepšení editace objektů v Topobase – přepnutím do editačního režimu lze pracovat s objekty v Topobase stejně jako s objekty AutoCADu a jsou okamžitě ukládány do databáze; logická a atributová topologie umožňují definovat spojení mezi objekty nezávisle na grafice a pomocí těchto spojení pak trasovat; víceřádkové popisky; zlepšení možností v definicích hladin, tematizace a symbologie; rychlost a stabilita; joby (dlouhé transakce) plně podporovány i ve webovém klientu; podpora souřadnicových systémů pro data v Topobase (včetně S-JTSK)
 • Topobase 2007 – první verze pod značkou Autodesk

Firma Arkance Systems nabízí řadu implementačních řešení propojujících GIS řešení postavená na Autodesk Topobase na další podnikové systémy, SAP (moduly AM, RE-FX, FI, PM, HR/PA) a další.

Licencování a technické informace

Licence oborových modelů, včetně všech administračních nástrojů, je součástí Autodesk Infrastructure Map Server i AutoCAD Map 3D.

Technické dokumenty (whitepaper) k Autodesk Topobase popisují základní moduly, správu dat a technologii GIS aplikace Autodesk Topobase. Najdete zde (v češtině) popis ovládání, ukázky obrazovek, princip modelů zobrazení, topologie, jobů, popis profesních modulů atd.

Bezplatná aplikace Arkance Systems FDO LineStyle generuje symboly stylů čar pro FDO hladiny z výkresových objektů.

Další informace

Produkty

CS Civil Tools

Aplikace rozšiřuje Autodesk Civil 3D o funkce pro efektivnější tvorbu a editaci BIM projektů inženýrských a dopravních staveb.

BIM Feeder

Nadstavba pro Autodesk Civil 3D – nakrmte své BIM modely vlastnostmi (nejen) dle datového standardu SFDI

  Školení
   Řešení

   CAD služby

   CAD služby nabízené firmou Arkance Systems můžeme rozdělit do několika kategorií: Základní CAD služby (instalace, konzultace, podpora, web)...

   Implementace BIM

   Nastupte s námi na BIM! Implementace BIM (Informační modelování budov) ve vaší společnosti. Zkušení odborníci z Arkance Systems...

   CAD Support Pack

   Standardní technická podpora je k dodaným CAD aplikacím poskytována zdarma. Rozsah technické podpory se odlišuje podle toho, zda...

   Bonus nástroje CS+

   Arkance Systems jako autorizovaný partner Autodesku (Autodesk Platinum Partner) a vývojář aplikací (Autodesk Developer Network member) dodává produkty...

    Zákaznické reference

    .team ABJ

    Slovenská firma s 3 oceněními Stavba roku využívá BIM nástroje Autodesk, Arkance Systems a Enscape

    NWT a.s.

    Projekce pasivních domů ALPH v Autodesk Revitu. 3D modely ve virtuální realitě, které zákazníci prochází a mohou ovětřit...

    VF Nuclear, a.s.

    Výrobce zařízení a systémů pro radiační ochranu a kontrolu využívá CAD a PDM řešení Autodesk s podporou Arkance...

    MASAM s. r. o.

    Využití a přínosy CAM řešení – vysoce přesné třískové obrábění dílů pro letecký průmysl. Produkty Autodesk PowerMill a...

    ZVVZ, a.s.

    Správa dokumentů pro ZVVZ – sdílení dat, práce s archivy, nabídkami a projekty, spolupráce a centralizovaná správa