Co je FM/CAFM

V praxi se často setkáváme s problémy efektivní správy majetku – budov, pozemků, početných zařízení a dalšího majetku. Řešením pro řadu z těch nejpalčivějších problémů je nasazení přehledného informačního systému, který majetek pomůže evidovat a spravovat – a to jak z pohledu účetních tak i geografických informací, z pohledu údržby, daní, bezpečnosti a dalších povinných agend vyžadovaných státem nebo nutných pro efektivní provozování daného majetku.

V jednoduchých případech může takovouto evidenci zastat i prostá tabulka v Excelu, ale jakmile jde o vzájemné vazby a vztahy mezi objekty, o zapojení dalších subjektů (nájemci), nebo o potřebu plánovat a evidovat související služby (např. údržba, opravy), je potřeba nasadit sofistikovanější systémy. Těmi jsou právě systémy označované jako FM nebo CAFM (Computer-Aided Facility Management), popř. CMMS (Computerized Maintenance Management System).

Obor FM je obecně definován jako “Metoda, jak v organizacích vzájemně sladit pracovníky, pracovní činnosti a pracovní prostředí, které v sobě zahrnuje principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd.” Světové studie organizace IFMA ukazují, že při důsledném zavedení nástrojů pro Facility Management lze docílit až 30% úsporu provozních nákladů a 40% prostorovou úsporu.

Firma Arkance Systems nabízí řadu řešení pro oblast Facility Management. Naše FM aplikace využívají standardní technologie pro snadno rozšiřitelný modulární systém, který lze rychle implementovat i integrovat se stávajícími firemními aplikacemi. Součástí řešení typu klient-server je i mobilní klient pro terénní pracovníky nebo napojení na katastr nemovitostí.

Výzvy

CAFM systém dokáže propojit geografická, ekonomická, provozní data rozsáhlých objektů (budov, areálů, sítí) a přehledně tak evidovat a spravovat veškerý majetek do velkých grafických detailů: budovy, stavby, komunikace, infrastruktury, inženýrské sítě, oplocení apod. Souhrnné grafické informace pak mohou sloužit nejen samotnému majiteli či provozovateli, ale i pracovníkům v oblasti přípravy a realizace projektů, správcům a údržbářům veškerých zařízení, hasičům a bezpečnostním pracovníkům. Všechna data také mají svého správce, jehož povinností je se o tato data starat.

Řešení a přínosy

GIS/FM platforma Autodesk a řešení společnosti Arkance Systems nabízí vysokou otevřenost a jednoduchou správu systému. Aplikace AutoCAD Map 3D a Infrastructure Map Server poskytují přímý přístup k datům potřebným pro plánování, návrh a správu veškeré infrastruktury. Umožňují vytvářet, spravovat a analyzovat data návrhů a majetku.

Grafická a mapová data o majetku jsou dostupná i prostřednictvím webového klienta. Díky integraci dat z různých systémů lze velmi rychle připravit celkový přehled o stavu majetku včetně všech náležitých smluv, věcných břemen a dalších informací. Navíc všechny provedené změny jsou v systému zdokumentovány.

Při pronajímání prostor a ploch lze v systému rychle prověřit, vytvořit a zakreslit plány jednotlivých podlaží budov, zavést je do systému a napojit na účetní systém (např. SAP). Integrace těchto dat napomáhá v inventuře všech pronajímaných prostor a optimalizaci cen pronájmů.

Implementace systému CAFM přináší několikanásobnou úsporu času a pracovní síly – požadovaná data jsou dostupná rychleji a s nižším personálním úsilím. Zvýší se počet uživatelů, kteří mohou k informacím přistupovat a zvýší se jejich uživatelský komfort. Tito uživatelé vytvářejí zpětný tlak na kvalitu dat a celkově se tak zvyšuje hodnota investice původně vložená do dat (dokumentace majetku) či souvisejících agend.

U větších implementací majitel ušetří na nákladech až desítky milionů korun – samotná implementace systému se zpravidla zaplatí do jednoho roku.

Systém umožňuje rovněž mobilní přístup pracovníků do systému, což dále zefektivňuje sběr i využívání geografických a majetkových dat. Vybrané podklady lze publikovat i na veřejné webové stránky, čímž se omezuje dotazování ze strany veřejnosti a dalších stran zúčastněných na probíhajících řízeních.

Pomocí aplikace BIMForMe lze snadno spravovat BIM model z Revitu a přistupovat k datům 3D i 2D a souvisejícím datům správy budovy z prostředí web browseru.

Firma Arkance Systems nabízí řadu implementačních řešení propojujících CAFM řešení postavená na Autodesk Geospatial na další podnikové systémy, SAP (moduly AM, RE-FX, FI, PM, HR/PA) a další.

Další informace

Produkty
  Školení
   Řešení

   CAD služby

   CAD služby nabízené firmou Arkance Systems můžeme rozdělit do několika kategorií: Základní CAD služby (instalace, konzultace, podpora, web)...

   CAD Support Pack

   Standardní technická podpora je k dodaným CAD aplikacím poskytována zdarma. Rozsah technické podpory se odlišuje podle toho, zda...

   Bonus nástroje CS+

   Arkance Systems jako autorizovaný partner Autodesku (Autodesk Platinum Partner) a vývojář aplikací (Autodesk Developer Network member) dodává produkty...

    Zákaznické reference