Správa majetku - řešení společnosti Arkance Systems

Efektivní správa majetku nezbytně vyžaduje aktuální a dobře přístupnou dokumentaci – od obvyklých pasportních dat, přes evidenci zařízení a jejich revizí, až po CAD, BIM a GIS grafickou dokumentaci.

Naše řešení zajistí bezproblémovou správu veškeré dokumentace a evidence související s areály, budovami, místnostmi, zařízeními a technologiemi, personálem pomocí nejmodernějších CAD a BIM nástrojů integrovaných do jedné databáze a na další podnikové systémy. Nad evidencí je pak možné provádět obvyklé agendy správy majetku – od např. správy klíčů, přes klasické revize a servisní úkony až po netriviální reporting a datovou analytiku.

Data jsou spravována v těch nejlepších CAD a BIM aplikacích dostupných na trhu a publikována v moderní webové aplikaci všem, kteří s nimi potřebují pracovat a kteří je mohou dále udržovat aktuální. Tak aby bylo možné naplňovat nejen provozní potřeby, ale také zákonné a další povinnosti.

Hladiny v aplikaci twiGIS
Hladiny v aplikaci twiGIS
Detail pavilónu A, Výstaviště Brno
Detail pavilónu A, Výstaviště Brno

„Arkance Systems se s aplikací twiGIS vydalo správným směrem a vytvořilo moderní, rychlou a uživatelsky příjemnou aplikaci. Už v pilotním provozu se twiGIS osvědčuje pro efektivní publikaci všech dat GIS – o osobách, budovách a majetku, inženýrských sítích i bezpečnostních systémech.“

Jiří Hautke, vedoucí oddělení OES ve společnosti Řízení letového provozu ČR, s.p.

Správa majetku - Facility management
Správa majetku (FM)

Unikátní přístup ke správě majetku prostřednictvím mapových aplikací má řadu výhod. Většina zpracovávaných dat má totiž vztah k nějaké lokalitě nebo místu, a navíc prezentace dat prostřednictvím mapy je uživatelům blízká a srozumitelná. Jedinečný přínos je tako v poskytnutí prostorového kontextu s možností vnímat a analyzovat prostorové souvislosti v datech.

Místnosti - data
Místnosti - data
Aplikace twiGIS - Místnost detaily
Aplikace twiGIS - Místnost detaily

Využití BIM technologií v GISu a FM

Významnou změnou v oblasti CAFM je rovněž využití BIM technologií. Hlavním potenciálem je fakt, že na rozdíl od nestrukturované nebo málo strukturované konvenční dokumentace bez zavedených procesů, nabízí BIM pro správu budov dobře strukturovaná data a standardizované postupy jejich vzniku a údržby. Naše řešení umí přirozeně napojit data z BIM modelů do celkového datového modelu a procesů tak, že:

  • Model zůstává nativně uložený a spravovaný prostřednictvím BIM nástrojů (Autodesk Revit, Autodesk Construction Cloud, Autodesk BIM 360, IFC, …)
  • Část dat modelu důležitá pro FM je publikována prostřednictvím twiGISu, kde je doplněna o další FM data a agendy. (Např: místnosti jdou z BIM modelu, osoby ze SAP, dislokace řeší twiGIS.)
  • Koncoví uživatelé mají jeden nástroj. Pracují stejně, ať už jde o budovu s BIM modelem nebo bez.
  • Model žije dál s budovou a je využitelný kdykoliv v budoucnu v aktuální podobě.

Napojení BIM dat do twiGISu

Slova “napojit”, “napojení” využíváme záměrně, protože klíčové je zachování živého modelu po celou dobu existence budovy. Kdykoliv dojde k reálným zásahům do budovy, je potřeba aktualizovat BIM model a pasportní informace současně propsat či propojit do CAFM systému – aplikace twiGIS – tak, aby byla přístupná všem jejím uživatelům.

Proto jsme v Arkance Systems vytvořili nový integrační můstek twiGIS pro BIM data: data se z prostředí BIM (aplikace Autodesk Revit nebo CDE aplikace Autodesk Construction Cloud a Autodesk BIM 360) propisují do databáze twiGIS, kde se potkávají s daty dalších budov. twiGIS tak účelně kombinuje data budov, které byly dokumentovány konvenčně s daty budov dokumentovaných pomocí BIM.

Nový můstek je nyní testován na datech a v prostředích několika významných správců nemovitostí v ČR. Ukazuje se, že oddělení dvou přístupů, tedy jednoduchý sdílený přístup k 2D plánům a popisným informacím přes twiGIS a současně plnohodnotný BIM model přes Revit, BIM 360 a Construction Cloud byla správně zvolená cesta.

Nový integrační můstek twiGIS pro BIM data
Nový integrační můstek twiGIS pro BIM data

I když se jedná celosvětově o velmi živé a otevřené téma, twiGIS poskytuje skutečně funkční řešení pro využití BIM dat při správě majetku.

Mapa v aplikaci twiGIS
Mapa v aplikaci twiGIS
Produkty

Autodesk Docs

Společné datové prostředí (CDE) založené na cloudovém řešení, které umožňuje spravovat dokumenty v rámci celého projektového týmu.

    Zákaznické reference

    GLP

    Přední investor a developer logistické a průmyslové výstavby využívá BIM a CAFM řešení od Autodesku a Arkance Systems