Řešení pro Katastr nemovitostí (KN) a pozemkovou evidenci

Katastr nemovitostí je klíčový pro jakákoliv geografická řešení.

Již od počátku našich aktivit v oblasti CAD a GIS vyvíjíme vlastní nástroje pro práci s daty Katastru nemovitostí. Přes jednoduché CAD doplňky pro projektanty či zpracovatele záborových elaborátů a podkladů pro věcná břemena nabízíme i komplexní mapové a databázové systémy, které kombinují importovaná a aktuální data z ISKN a RUIAN s vlastními evidencemi, integrovanými aplikacemi. Cílem je vždy především efektivní nástroj pro uživatele a otevřená strukturovaná data pro jejich klíčové správce.

Řešení pro Katastr nemovitostí (KN) a pozemkovou evidenci
Arkance Systems vyvíjí vlastní nástroje pro práci s daty Katastru nemovitostí

„Díky systému GIS vyhledáváme a zpracováváme informace efektivněji a zároveň řešené problémy dokážeme vidět v širších souvislostech a návaznostech. Výčet činností, při kterých lze GIS využít, se tak postupně rozšiřuje. Oceňuji proto, že systém je dostatečně otevřený a pružný, aby se rostoucím požadavkům přizpůsoboval.“

Tereza Koudelková, technik správy majetku

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Katastr nemovitostí - vývoj vlastních řešení, doplňků, systémů
Produkty

    Zákaznické reference

    GLP

    Přední investor a developer logistické a průmyslové výstavby využívá BIM a CAFM řešení od Autodesku a Arkance Systems