Řešení pro Katastr nemovistostí (KN) a pozemkovou evidenci

Oblast českého Katastru nemovitostí je obvykle naprosto klíčová pro jakékoliv geografické řešení.

Již od počátku našich aktivit v oblasti CAD a GIS vyvíjíme vlastní nástroje pro práci s daty Katastru nemovitostí. Přes jednoduché CAD doplňky pro projektanty či zpracovatele záborových elaborátů a podkladů pro věcná břemena nabízíme i komplexní mapové a databázové systémy, které kombinují importovaná a aktuální data z ISKN a RUIAN s vlastními evidencemi, integrovanými aplikacemi. Cílem je vždy především efektivní nástroj pro uživatele a otevřená strukturovaná data pro jejich klíčové správce.

Katastrální nástroje firmy Arkance Systems se dají rozdělit do dvou kategorií:

 • GIS: Nástroje pro GIS a geografické databáze
 • CAD: Nástroje pro inženýry a projektanty, vázané zejména na CAD produkty Autodesku

GIS nástroje pro KN

Pro GIS a prostorové databáze slouží databázová varianta nástrojů – VFK2DB. Ta slouží pro přímý import dat VFK (či NVF) do prostorových databází Oracle a MS SQL. Nevyžaduje přitom žádnou konkrétní GIS technologii, pracuje čistě s databází – podporuje tedy nejen produkty Autodesk, ale i ESRI, Intergraph, Bentley, GeoServer ad. Součástí nástroje je i kompletní databázové schéma odpovídající celé šíři aktuální verze formátu VFK. Import do databází probíhá vysoce optimalizovanými nativními technikami databáze a umožňuje tak import i rozsáhlých územních celků (např. celá ČR) v řádu hodin. Součástí je i doplněk pro vytváření polygonových parcel a dalších vyšších grafických prvků katastrální mapy.

Dalším, dnes už ověřeným a široce využívaným nástrojem, je aplikace Import RÚIAN. Tento nástroj vznikl ihned po spuštění registru a umožňuje přímý import popisných i grafických dat do databází Oracle a MS SQL. Nástroj provádí nejen import, ale i automatické stažení dat z portálu VDP RÚIAN.

Zejména nad posledními dvěma nástroji (Import RÚIAN a VFK2DB) a především nad strukturami a daty importovanými těmito nástroji, vyvinula firma Arkance Systems celé spektrum GIS řešení, ať už přímo nad daty, či v prostředí technologie Autodesk Geospatial. Mezi ty základní patří sjednocení dat SPI KN a grafických dat RÚIAN do jednoho prostředí, různé vyhledávače adres a objektů katastru, analytické a zobrazovací nástroje. Hotovým základem pro webovou aplikaci nad katastrálními či RÚIAN daty je GIS KN (dříve eObec). Na tento rok máme naplánovanou přípravu veřejné ukázky inovovaného řešení pro katastr a publikaci jednotlivých dílčích komponentů a nástrojů.

„Díky systému GIS vyhledáváme a zpracováváme informace efektivněji a zároveň řešené problémy dokážeme vidět v širších souvislostech a návaznostech. Výčet činností, při kterých lze GIS využít, se tak postupně rozšiřuje. Oceňuji proto, že systém je dostatečně otevřený a pružný, aby se rostoucím požadavkům přizpůsoboval.“

Tereza Koudelková, technik správy majetku

CAD nástroje pro KN

Do druhé kategorie – inženýrských nástrojů – patří nástroje Záborák a Záborák IS, které využívají online přístup na VDP RÚIAN (vdp.cuzk.cz). Tyto nástroje umožňují analyzovat kolize stavebních objektů a dalších prvků zejména s polygony parcel. Ty jsou automaticky staženy z VDP a importovány do výkresu. Po analýze záboru (překryvu s parcelami) je vygenerována elektronická žádost na ČÚZK pro nákup popisných dat SPI, která se v dalším kroku doimportují do výkresu a výsledkem je detailní „záborový“ elaborát včetně oprávněných subjektů, adres a dalších důležitých údajů.

Výstup je možné vygenerovat i jednoduchý, bez popisných dat (která si v menším projektu může zpracovatel snadno doplnit např. přes Nahlížení do KN (nahlizenidokn.cuzk.cz). Nástroj drasticky zvyšuje efektivitu této obvyklé činnosti projektantů – ze dnů na minuty. Lze přitom využít i na řadu dalších agend vyžadujících výpočet překryvu s parcelami KN.

Velmi aktuálním tématem v souvislosti s katastrem nemovitostí je Správa věcných břemen. Naše nástroje umožňují efektivně analyzovat stávající data a spravovat vlastní věcná břemena organizace v těchto ohledech:

 • Analýza dotčených parcel vlastním majetkem (inženýrskou sítí, …)
 • Porovnání dotčených parcel s vlastní evidencí břemen a s údaji o břemenech v datech katastru nemovitosti (JPV)
 • Navázání dodatečné dokumentace k břemenům (smlouvy, atd.)
 • Vytvoření pracovního postupu pro odbavení a právu věcných břemen
 • Navázání evidence břemen na další systém (ERP, účetnictví)

Více viz Správa věcných břemen. Reference na katastr a břemena – SUAS (link)

Nejnovějším přírůstkem, který reaguje na nedávné uvolnění dat SGI zdarma, je aplikace VFK2DWG, která umožňuje z prostředí AutoCADu a dalších produktů Autodesku automaticky stáhnout potřebný datový balíček a importovat grafické entity do výkresu v obvyklé grafické reprezentaci katastrální mapy. Jedná se o velmi čerstvý a efektivní nástroj pro práci s grafickými daty katastru.

Pro data slovenského Katastru nehnuteľností nabízíme aplikaci VGI2DWG (formát .VGI pro AutoCAD).

Další aplikace pro práci s KN

V portfoliu Arkance Systems se nacházejí i starší nástroje související s katastrem nemovitostí:

Produkty

CS Civil Tools

Aplikace rozšiřuje Autodesk Civil 3D o funkce pro efektivnější tvorbu a editaci BIM projektů inženýrských a dopravních staveb.

BIM Feeder

Nadstavba pro Autodesk Civil 3D – nakrmte své BIM modely vlastnostmi (nejen) dle datového standardu SFDI

  Řešení

  CAD služby

  CAD služby nabízené firmou Arkance Systems můžeme rozdělit do několika kategorií: Základní CAD služby (instalace, konzultace, podpora, web)...

  Implementace BIM

  Nastupte s námi na BIM! Implementace BIM (Informační modelování budov) ve vaší společnosti. Zkušení odborníci z Arkance Systems...

  CAD Support Pack

  Standardní technická podpora je k dodaným CAD aplikacím poskytována zdarma. Rozsah technické podpory se odlišuje podle toho, zda...

  Bonus nástroje CS+

  Arkance Systems jako autorizovaný partner Autodesku (Autodesk Platinum Partner) a vývojář aplikací (Autodesk Developer Network member) dodává produkty...

   Zákaznické reference

   .team ABJ

   Slovenská firma s 3 oceněními Stavba roku využívá BIM nástroje Autodesk, Arkance Systems a Enscape

   NWT a.s.

   Projekce pasivních domů ALPH v Autodesk Revitu. 3D modely ve virtuální realitě, které zákazníci prochází a mohou ovětřit...

   VF Nuclear, a.s.

   Výrobce zařízení a systémů pro radiační ochranu a kontrolu využívá CAD a PDM řešení Autodesk s podporou Arkance...

   MASAM s. r. o.

   Využití a přínosy CAM řešení – vysoce přesné třískové obrábění dílů pro letecký průmysl. Produkty Autodesk PowerMill a...

   ZVVZ, a.s.

   Správa dokumentů pro ZVVZ – sdílení dat, práce s archivy, nabídkami a projekty, spolupráce a centralizovaná správa