Nástroje pro KN

Oblast českého katastru nemovitostí je obvykle naprosto klíčová pro jakékoliv geografické řešení. Arkance Systems aktivně vyvíjí pestrou škálu různých nástrojů pro různé specifické agendy nad daty katastru a registru RÚIAN, nebo i pro formát VGI.

Katastrální nástroje firmy Arkance Systems se dají rozdělit do dvou kategorií:

 • GIS: Nástroje pro GIS a geografické databáze
 • CAD: Nástroje pro inženýry a projektanty, vázané zejména na CAD produkty Autodesku

GIS nástroje pro KN

Pro GIS a prostorové databáze slouží databázová varianta nástrojů – VFK2DB. Ta slouží pro přímý import dat VFK (či NVF) do prostorových databází Oracle a MS SQL. Nevyžaduje přitom žádnou konkrétní GIS technologii, pracuje čistě s databází – podporuje tedy nejen produkty Autodesk, ale i ESRI, Intergraph, Bentley, GeoServer ad. Součástí nástroje je i kompletní databázové schéma odpovídající celé šíři aktuální verze formátu VFK. Import do databází probíhá vysoce optimalizovanými nativními technikami databáze a umožňuje tak import i rozsáhlých územních celků (např. celá ČR) v řádu hodin. Součástí je i doplněk pro vytváření polygonových parcel a dalších vyšších grafických prvků katastrální mapy.

Dalším, dnes už ověřeným a široce využívaným nástrojem, je aplikace Import RÚIAN. Tento nástroj vznikl ihned po spuštění registru a umožňuje přímý import popisných i grafických dat do databází Oracle a MS SQL. Nástroj provádí nejen import, ale i automatické stažení dat z portálu VDP RÚIAN.

Zejména nad posledními dvěma nástroji (Import RÚIAN a VFK2DB) a především nad strukturami a daty importovanými těmito nástroji, vyvinula firma Arkance Systems celé spektrum GIS řešení, ať už přímo nad daty, či v prostředí technologie Autodesk Geospatial. Mezi ty základní patří sjednocení dat SPI KN a grafických dat RÚIAN do jednoho prostředí, různé vyhledávače adres a objektů katastru, analytické a zobrazovací nástroje. Hotovým základem pro webovou aplikaci nad katastrálními či RÚIAN daty je GIS KN (dříve eObec). Na tento rok máme naplánovanou přípravu veřejné ukázky inovovaného řešení pro katastr a publikaci jednotlivých dílčích komponentů a nástrojů.

Velmi efektivním nástrojem pro využití katastrálních dat je také modul pro Optimalizace daně z nemovitostí (link).

CAD nástroje pro KN

Do druhé kategorie – inženýrských nástrojů – patří nástroje Záborák a Záborák IS, které využívají online přístup na VDP RÚIAN (vdp.cuzk.cz). Tyto nástroje umožňují analyzovat kolize stavebních objektů a dalších prvků zejména s polygony parcel. Ty jsou automaticky staženy z VDP a importovány do výkresu. Po analýze záboru (překryvu s parcelami) je vygenerována elektronická žádost na ČÚZK pro nákup popisných dat SPI, která se v dalším kroku doimportují do výkresu a výsledkem je detailní „záborový“ elaborát včetně oprávněných subjektů, adres a dalších důležitých údajů.

Výstup je možné vygenerovat i jednoduchý, bez popisných dat (která si v menším projektu může zpracovatel snadno doplnit např. přes Nahlížení do KN (nahlizenidokn.cuzk.cz). Nástroj drasticky zvyšuje efektivitu této obvyklé činnosti projektantů – ze dnů na minuty. Lze přitom využít i na řadu dalších agend vyžadujících výpočet překryvu s parcelami KN.

Velmi aktuálním tématem v souvislosti s katastrem nemovitostí je Správa věcných břemen. Naše nástroje umožňují efektivně analyzovat stávající data a spravovat vlastní věcná břemena organizace v těchto ohledech:

 • Analýza dotčených parcel vlastním majetkem (inženýrskou sítí, …)
 • Porovnání dotčených parcel s vlastní evidencí břemen a s údaji o břemenech v datech katastru nemovitosti (JPV)
 • Navázání dodatečné dokumentace k břemenům (smlouvy, atd.)
 • Vytvoření pracovního postupu pro odbavení a právu věcných břemen
 • Navázání evidence břemen na další systém (ERP, účetnictví)

Více viz Správa věcných břemen. Reference na katastr a břemena – SUAS (link)

Nejnovějším přírůstkem, který reaguje na nedávné uvolnění dat SGI zdarma, je aplikace VFK2DWG, která umožňuje z prostředí AutoCADu a dalších produktů Autodesku automaticky stáhnout potřebný datový balíček a importovat grafické entity do výkresu v obvyklé grafické reprezentaci katastrální mapy. Jedná se o velmi čerstvý a efektivní nástroj pro práci s grafickými daty katastru.

Pro data slovenského Katastru nehnuteľností nabízíme aplikaci VGI2DWG (formát .VGI pro AutoCAD).

Další aplikace pro práci s KN

V portfoliu Arkance Systems se nacházejí i starší nástroje související s katastrem nemovitostí:

Produkty
  Školení
   Řešení

   CAD služby

   CAD služby nabízené firmou Arkance Systems můžeme rozdělit do několika kategorií: Základní CAD služby (instalace, konzultace, podpora, web)...

   CAD Support Pack

   Standardní technická podpora je k dodaným CAD aplikacím poskytována zdarma. Rozsah technické podpory se odlišuje podle toho, zda...

   Bonus nástroje CS+

   Arkance Systems jako autorizovaný partner Autodesku (Autodesk Platinum Partner) a vývojář aplikací (Autodesk Developer Network member) dodává produkty...

    Zákaznické reference