Oborový model Teplo pro snadnou správu sítí v teplárenství

Oborový model Teplo je ucelené řešení pro efektivní správu a evidenci dálkových rozvodů tepla. Celé řešení plně využívá možností technologie oborových modelů, která je součástí GIS aplikace AutoCAD Map 3D a serverové platformy Autodesk Infrastructure Map Server. Doplňuje je o GIS/FM nástroje určené přímo pro obor teplárenství.

Oborový model Teplo přináší zejména následující:

Datový model

V oborovém modelu jsou připravené třídy prvků, které plně pokrývají základní požadavky na evidenci a správu prvků dálkových rozvodů tepla včetně souvisejících objektů. Jsou to například:

 • Osy a trubky tepelných rozvodů
 • Armatury, tvarovky, spoje, uzávěry
 • Chráničky, podzemní Objekty
 • Silové a sdělovací kabely
 • Zdroje, předávací stanice, odběrná místa
 • a mnoho dalšího …
Model zobrazení (symbologie)

Součástí dodávky je také základní sada tematických pravidel, které definují vzhled jednotlivých prvků datového modelu. Model zobrazení si může následně každý upravit, tak aby vyhovoval jeho požadavkům, přičemž modelů zobrazení lze mít v podstatě neomezené množství.

Formuláře a pravidla prvků

Důležitou součástí oborového modelu jsou před-definované formuláře, které poskytují intuitivní a výkonný nástroj pro editaci a následné vyhledávání popisných dat. Při editaci údajů se také uplatňuje celá řada pravidel, která udržují pořízená data v konzistentním stavu. Příkladem může být automatická tvorba a aktualizace popisků na základě zadaných atributů prvků.

Schematická a detailní dokumentace

Oborový model obsahuje dvě reprezentace teplovodní sítě – schématickou a detailní dokumentaci. Schematická dokumentace je určena pro evidenci zjednodušené podoby sítě, která je vhodná např. jako zdroj dat pro modelování hydraulických a tepelných vlastností teplovodu. Detailní dokumentace obsahuje zákres skutečného provedení teplovodu s odpovídajícím počtem osazených prvků a je tak v souladu s majetkovou evidencí. Obě reprezentace jsou navzájem propojeny, takže z osy teplovodu lze snadno přejít na detailní zákres a naopak.

Evidence poruch a údržby

U všech prvků teplovodní sítě lze vést kompletní historii poruch a provedených servisních úkonů. Tyto informace můžeme následně využít např. při rozhodování o investicích do teplovodní sítě.

Správa areálů a dotčené subjekty

Součástí oborového modelu jsou třídy prvků, které dovolují vést zjednodušenou evidenci areálů, staveb, prostor a vybavení. Na existující stavební objekty lze následně navázat technologická zařízení výroby a distribuce tepla, jako jsou například zdroje a předávací stanice.

Další užitečnou funkcí je možnost vedení podrobných záznamů o dotčených subjektech. Pro každý prvek lze evidovat informace o tom, kdo ho osadil, dodal, zaměřil, revidoval apod. Následně můžeme např. vyhledat všechny prvky, které osadila firma XY a zobrazit je v mapě.

Topologie

Každý prvek teplovodní sítě je součástí síťové topologie. Díky tomu lze řešit úlohy typu: „Jakých odběratelů se dotkne odstávka této větve?“ nebo „Kolik poruch bylo nahlášeno na úseku sítě od místa A do místa B?“. Síťová topologie také pomáhá udržet logickou čistotu pořizovaných dat. Již nikdy se vám nestane, že byste opomněli vložit tvarovku na odbočení teplovodu.

Škálovatelnost

Oborový model podporuje několik typů datových uložišť. Pro malé projekty (jednotlivce) je vhodné řešení s databází SQLite, která je integrována přímo do výkresového souboru. Toto řešení poskytuje uživateli veškerý komfort oborových modelů, aniž by se musel starat o správu a konfiguraci specializovaného databázového stroje. Pro vícečlenné pracovní skupiny a velké organizace je určeno řešení postavené na databázích Microsoft SQL Server (včetně bezplatné verze Express), nebo Oracle.

Integrace na jiné datové zdroje a IS

Data z oborového modelu lze snadno propojit s datovými zdroji a informačními systémy třetích stran. Klíčová je v tomto ohledu integrace na data veřejné správy (katastr nemovitostí, RÚIAN), zákaznické a technické informační systémy (ZIS, TIS).

Vyjadřovací portál

Viz též samostatný produkt Vyjadřovací portál pro automatizaci vyjádření k existenci teplovodních sítí.

Další informace

Leták – Arkance Systems – Teplárenství (PDF, 520kB)

Produkty

CS Civil Tools

Aplikace rozšiřuje Autodesk Civil 3D o funkce pro efektivnější tvorbu a editaci BIM projektů inženýrských a dopravních staveb.

BIM Feeder

Nadstavba pro Autodesk Civil 3D – nakrmte své BIM modely vlastnostmi (nejen) dle datového standardu SFDI

  Školení
   Řešení

   CAD služby

   CAD služby nabízené firmou Arkance Systems můžeme rozdělit do několika kategorií: Základní CAD služby (instalace, konzultace, podpora, web)...

   Implementace BIM

   Nastupte s námi na BIM! Implementace BIM (Informační modelování budov) ve vaší společnosti. Zkušení odborníci z Arkance Systems...

   CAD Support Pack

   Standardní technická podpora je k dodaným CAD aplikacím poskytována zdarma. Rozsah technické podpory se odlišuje podle toho, zda...

   Bonus nástroje CS+

   Arkance Systems jako autorizovaný partner Autodesku (Autodesk Platinum Partner) a vývojář aplikací (Autodesk Developer Network member) dodává produkty...

    Zákaznické reference

    .team ABJ

    Slovenská firma s 3 oceněními Stavba roku využívá BIM nástroje Autodesk, Arkance Systems a Enscape

    NWT a.s.

    Projekce pasivních domů ALPH v Autodesk Revitu. 3D modely ve virtuální realitě, které zákazníci prochází a mohou ovětřit...

    VF Nuclear, a.s.

    Výrobce zařízení a systémů pro radiační ochranu a kontrolu využívá CAD a PDM řešení Autodesk s podporou Arkance...

    MASAM s. r. o.

    Využití a přínosy CAM řešení – vysoce přesné třískové obrábění dílů pro letecký průmysl. Produkty Autodesk PowerMill a...

    ZVVZ, a.s.

    Správa dokumentů pro ZVVZ – sdílení dat, práce s archivy, nabídkami a projekty, spolupráce a centralizovaná správa