22.12.2020

Zákazník

Firma RATE, s.r.o., zajišťuje distribuci tepla nejen na území Štětí, ale i výrobu a rozvod tepla v částech obcí Dolní Beřkovice, Hoštka‐Kochovice a Mšené-Lázně. Od roku 2004 firma spravuje 40 předávacích a výměníkových stanic v areálu společnosti Mondi, a.s.

V současné době RATE, s. r. o., provozuje celkem 11 velkých výměníkových stanic a 64 ks domovních předávacích stanic. Součástí systému dodávky tepla a teplé užitkové vody jsou horkovody v délce 7 km a 27 km sekundární sítě.

Výzvy

Společnost RATE spravovala data o rozvodné síti prostřednictvím produktu AutoCAD LT. V současné době je správa dat v prostředí základního AutoCADu neefektivní a společnost proto rozhodla o přechodu na systém GIS, který umožní správu nejen rozvodné sítě a všech entit k ní náležících, ale také práci s digitálními daty katastru nemovitostí.

Systém se měl také přiblížit k většímu počtu zaměstnanců a umožnit jednoduchý přístup k datům a funkcím prostřednictvím lehkého webového klienta. Dalším požadavkem byla integrace s podnikovým systémem eSADA (provozně‐technická data).

Řešení Autodesk

Společnost RATE se rozhodla pro řešení postavené na produktu Autodesk AutoCAD Map 3D a mapovém serveru MapGuide Open Source (jádro produktu Autodesk Infrastructure Map Server). Součástí realizace bylo dodání datového modelu pro teplárenství a datového modelu pro práci s daty Katastru nemovitostí a RÚIAN (zde jsou využívána jak data VFR, tak VFK) vyvinutými dodavatelem, firmou Arkance Systems. Systém GIS je postavený nad databází MS SQL Standard.

Datové modely byly rozšířeny o integraci s provoznětechnickým systémem eSADA od společnosti EG‐Expert. Integrace spočívá v zobrazování vlastností odběrných míst a jejich lokaci. Vlastní implementace systému trvala 3 měsíce.

Klíčové přínosy

Řešení GIS od společnosti Arkance Systems jednoznačně zvyšuje úroveň přístupu k informacím a mapovým podkladům. Informace jsou pomocí webového prohlížeče k dispozici okamžitě a kdekoliv, bez omezení počtu přistupujících uživatelů.

Zavedením systému GIS došlo jednoznačně k časové úspoře pro vyhledání informací o prvcích a také pro přípravu vyjádření k existenci sítí. Díky datům KN a RÚIAN je možné efektivně vykonávat agendu správy věcných břemen, která je nejen pro teplárny velmi aktuální.

Úspěšné nasazení a provoz systému prokázal, že i pro menší společnosti je možné s využitím technologie Autodesk dodat velmi účelné a přitom ekonomicky dostupné řešení.

Další odkazy:

Komentáře

„Průběh implementace proběhl bez větších potíží. Řešení veškerých problémů vznikajících v prvotním nastavení a zaškolení probíhalo na profesionální úrovni ze strany dodavatele. Nasazený systém GIS nám přináší přehled o provozované technické infrastruktuře, což přináší rychlejší reakce z pohledu údržby a cílení plánování investic. Již v průběhu implementace se podařilo propojit geografická data na používaný provozně-technický informační systém, čímž se maximálně zvýšil potenciál využití.“

Michal Štajnc, technický ředitel

Novinky a zprávy