Charakteristika

Cílem řešení je přehledný intranetový systém pro správu zařízení teplovodů. Je založený na softwaru Autodesk MapGuide, správa dokumentace je v systému iProject. Mapa města obsahuje kompletní primární síť, ortofotomapu, digitální technickou mapu města a postupně se zpracovává sekundární síť.

Řešení

Primární sítě: v tomto modulu je shromažďována kompletní dokumentace primární sítě pro město České Budějovice. Modul poskytuje uživatelům informace o průběhu parovodní sítě, o jejím rozčlenění na jednotlivé úseky a o objektech na síti (šachty a armatury v nich umístěné). Dokumentace parovodů je vytvářena v programu Microstation a průběžně aktualizována. V systému je v současné době (září 2002) uloženo 80 km parovodů, 510 šachet a 1 059 armatur.

Digitální technická mapa města České Budějovice a ortofoto: je sestavena z dokumentace sítí. Data poskytovaná prostřednictvím intranetu jsou pro uživatele důležitým zdrojem informací o umístění sítí ostatních provozovatelů a vodítkem při hledání skutečného průběhu parovodní sítě.

Fotodokumentace a technické dokumentace k jednotlivých objektům v primární síti: sem patří interaktivní mapa hlavního závodu, schémata, fotografie šachet, fotografie parovodního vedení.

Technologie: Autodesk MapGuide

Uživatelé: údržba primárních sítí, ekonomický odbor