GIS technologie pro inženýrské sítě

Univerzální datový model pro Autodesk Geospatial řešení, s podpůrnými nástroji pro správu inženýrských sítí v areálech, případně pro malé provozovatele. Rozsah datového modelu a vytvořené nástroje umožňují efektivní správu sítě i bez nutnosti pořizování a vedení rozsáhle dokumentace. Samozřejmostí jsou funkce pro topologie, trasování, analytické funkce pro práci např. s katastrem (věcná břemena), příprava na integraci s dalšími systémy (ERP, zákaznické a technicko-provozní systémy).

Takto koncipovaný model umožní nejen efektivnější správu vlastního majetku, ale také plnění veškerých povinností vzhledem ke státní správě a samosprávě (ÚAP, DTM, stavební zákon, energetický zákon, vodní zákon), ale i veřejnosti (vyjadřování) a dalším subjektům (např. výměna a online sdílení dat s dalšími provozovateli v oblasti).

Lze využít pro nejrůznější typy sítí – rozvody energie, plynu, paliva, signalizační, požární a bezpečnostní rozvody, komunikační sítě, apod. Řešení lze propojit s daty katastru nemovitostí a dalšími moduly.

Funkce a datový model

Datový model obsahuje tabulky a třídy prvků potřebné pro vedení a správu geografické evidence inženýrských sítí. Rozsah datového modelu inženýrských sítí se pohybuje minimálně na úrovni normy ČSN 01 3411 – MAPY VELKÝCH MĚŘÍTEK – kreslení a značky. Reprezentace jednotlivých jevů je uzpůsobena tak, aby odpovídala současným standardům GIS a zejména pak standardům použité technologie.

Třídy prvků v modulu inženýrských sítí lze rozdělit na dvě základní kategorie:

 • Obecné třídy prvků – tyto třídy prvků obsahují podpůrná data pro třídy prvků inženýrských sítí. Jedná se zejména o informace o podzemních objektech, stavební dokumentaci, firmách, měřených bodech apod. Data v obecných třídách prvků jsou sdílená pro všechny inženýrské sítě.
 • Třídy prvků inženýrských sítí – vlastní evidence inženýrských sítí je tvořen zejména bodovými a liniovými třídami, kterou jsou dle typu sítě vzájemně propojeny do tzv. síťové topologie. Jednotlivé třídy prvků jsou členěny do logických témat dle typu inženýrské sítě. Podporovány jsou zejména následující typy inženýrských sítí:
  • Vodovod
  • Kanalizace
  • Plynovod
  • Teplovod
  • Rozvody elektrické energie
  • Produktovody
  • Sdělovací vedení
  • TV a rozhlas
  • Potrubní pošta

Jednotlivé inženýrské sítě jsou součástí vlastní síťové topologie. Díky tomu je možné síť analyzovat pomocí topologických nástrojů. Zejména se jedná o možnost trasování sítě, která zahrnuje následující varianty:

 • Trasování dostupnosti – nalezení všech dostupných prvků sítě, které se nacházejí po (proti) směru toku od zvoleného prvku
 • Trasování nejkratší cesty – nalezení nejkratší nebo nejméně nákladné cesty mezi dvěma zvolenými prvky sítě.

Samozřejmostí je možnost ovlivnění chování sítě atributovými vlastnostmi jednotlivých prvků. Lze například nastavit pravidlo, které mění stav prvku sítě (zavřeno/otevřeno) na základě hodnot jednotlivých atributů prvku. Pravidla, která mění chování sítě, lze nastavit také ad-hoc v uživatelském prostředí během trasování. Uživatel tak může během sezení dynamicky měnit chování trasovacího algoritmu. Díky topologiím lze také dosáhnout vyšší kvality dat. Topologie má vestavěna pravidla, které nás mohou upozornit na různé chyby v datech. Jedná se zejména o problémy způsobené chybějícími prvky na sítí (chybějící tvarovka na odbočení, chybějící bod na začátku vedení, apod.) a chyby napojení jednotlivých prvků sítě (topologie definuje jaké prvky je možno vzájemně propojit).

Vyjadřovací portál

Aplikace Vyjadřovací portál je kompletní řešení pro automatizaci vyjadřování k existenci inženýrských sítí.

Integrace na podnikové systémy

Díky otevřenosti použité technologie je možné řešení GIS snadno integrovat na další systémy. Příkladem může být: zobrazení informací zákaznického systému v mapě (vazba přes adresy), poskytování dat do systémů údržby, synchronizace a integrace s IDM, či ActiveDirectory, přenos informací o majetku či osobách z/do ERP systému (např. SAP, Helios, atd.). Velmi efektivním řešením je také integrace GIS s řešením pro správu dokumentů, např. MS Sharepoint, které umožňuje vázat dokumentaci k jednotlivým prvkům v GIS, ale zároveň k ní přistupovat z vlastního prostředí.

Data GIS systému jsou uložena v otevřených nativních formátech (Oracle SDO, MS SQL Spatial) a lze k nim kdykoliv přistupovat i dalšími nástroji.

Firma Arkance Systems nabízí řadu implementačních řešení propojujících GIS/CAFM řešení postavená na Autodesk Geospatial na další podnikové systémy, SAP (moduly AM, RE-FX, FI, PM, HR/PA) a další.

Další informace

Produkty

CS Civil Tools

Aplikace rozšiřuje Autodesk Civil 3D o funkce pro efektivnější tvorbu a editaci BIM projektů inženýrských a dopravních staveb.

BIM Feeder

Nadstavba pro Autodesk Civil 3D – nakrmte své BIM modely vlastnostmi (nejen) dle datového standardu SFDI

  Školení
   Řešení

   CAD služby

   CAD služby nabízené firmou Arkance Systems můžeme rozdělit do několika kategorií: Základní CAD služby (instalace, konzultace, podpora, web)...

   Implementace BIM

   Nastupte s námi na BIM! Implementace BIM (Informační modelování budov) ve vaší společnosti. Zkušení odborníci z Arkance Systems...

   CAD Support Pack

   Standardní technická podpora je k dodaným CAD aplikacím poskytována zdarma. Rozsah technické podpory se odlišuje podle toho, zda...

   Bonus nástroje CS+

   Arkance Systems jako autorizovaný partner Autodesku (Autodesk Platinum Partner) a vývojář aplikací (Autodesk Developer Network member) dodává produkty...

    Zákaznické reference

    .team ABJ

    Slovenská firma s 3 oceněními Stavba roku využívá BIM nástroje Autodesk, Arkance Systems a Enscape

    NWT a.s.

    Projekce pasivních domů ALPH v Autodesk Revitu. 3D modely ve virtuální realitě, které zákazníci prochází a mohou ovětřit...

    VF Nuclear, a.s.

    Výrobce zařízení a systémů pro radiační ochranu a kontrolu využívá CAD a PDM řešení Autodesk s podporou Arkance...

    MASAM s. r. o.

    Využití a přínosy CAM řešení – vysoce přesné třískové obrábění dílů pro letecký průmysl. Produkty Autodesk PowerMill a...

    ZVVZ, a.s.

    Správa dokumentů pro ZVVZ – sdílení dat, práce s archivy, nabídkami a projekty, spolupráce a centralizovaná správa