GIS pro provozovatele inženýrských sítí a zařízení

Správa technické infrastruktury – i zde představuje GIS významný informační systém, který slouží nejen pro vlastní provoz, ale pro řadu dalších agend ve společnosti.

Naše řešení těží z osvědčeného produktu Autodesk AutoCAD, které je blízké řadě inženýrských profesí v teplárenství, a slouží pro efektivní správu geografických a popisných a pasportizačních dat o veškeré vlastněné či provozované infrastruktuře. Data jsou spravována v jedné centrální databázi a pomocí moderní mapové aplikace twiGIS jsou publikována koncovým uživatelům nejen z řad zaměstnanců, ale i dalším dotčeným osobám. Pro jednotlivé typy infrastruktury máme připravené oborové datové modely se specifickými nástroji, například evidence kabelových tras a kabelů s podporou řezů a umístění kabelů.

Důsledkem kvalitního a efektivního GIS jsou kvalitní data, která lze využít pro další agendy – například podpora a automatizace procesu vyjadřování k existenci sítí pomocí našeho Vyjadřovacího portálu.

Správa technické infrastruktury - GIS pro provoz a agendu
Inženýrské sítě - Křížení sítí
Správa technické infrastruktury a GIS
Pozice: Výkop, Korug. chránička, Trubka
Produkty

    Zákaznické reference

    GLP

    Přední investor a developer logistické a průmyslové výstavby využívá BIM a CAFM řešení od Autodesku a Arkance Systems