Firma Arkance Systems dodává – jako Autorizovaný Dealer – GIS produkty a řešení firmy Autodesk (geografické informační systémy, správa majetku, mapování), řešení postavená na těchto produktech, instalace, školení, vlastní nadstavby (např. VFK, VFK2DWG) a další služby (PDF leták Otevřená GIS řešení od Arkance Systems).

Více informací vám rádi poskytnou naši odborníci – stačí napsat.

Aktuální cenové informace o GIS produktech – viz online SHOP – koupit, nebo volejte 841 111 124.

České Diskuzní fórum ke GIS produktům Autodesk

GIS v Autodesku

Již přes 500.000 uživatelů mapových a GIS produktů Autodesku

AutoCAD Map 3D

AutoCAD Map 3D 2018

 • Podrobnější informace viz stránka Arkance Systems – Map 3D šipka
 • Autodesk Map je základní GIS aplikací firmy Autodesk pro mapování, urbanismus, přípravu, údržbu a analýzu geoprostorových dat. Může sloužit i jako grafický klient pro Oracle Spatial server.
 • Kompletní řešení pro tvorbu map a topologickou analýzu, pro GIS a FM (správu majetku), založené na objektové bázi AutoCADu.
  Funkčnost “holého” AutoCADu je doplněna o:

  • Asistovaná digitalizace dat – včetně přímé vazby na databázi
  • Topologický model ukládaný v DWG nebo Oracle Spatial databázi
  • Síťová analýza (nejkratší cesta z A do B, okolí, dosah…)
  • Tvorba tématických map
  • Analytické funkce, SQL dotazy
  • Digitální model terénu (jen verze 2005 a 2006) a práce s bodovým polem (databází bodů)
  • Mapové utility, začišťování (rubber-sheeting, přetažení/nedotažení, duplicity…)
  • Geodetické transformace souřadnicových systémů, geodetické vzdálenosti
  • Lineární referenční systémy (LRS)
  • Georeference vložených rastrových obrázků (letecké a satelitní snímky, …)
  • Automatizovaná tvorba mapových knih
  • Souběžná editace jednoho výkresu (mapy) více uživateli
  • Import/export souborů MicroStation (DGN), ArcInfo, MapInfo, …
  • Programátorské GIS rozhraní pro AutoLISP, VBA, ARX (C++)
  • Podporu platformy Citrix
 • Možná rozšíření – podpora široké škály dalších vstupních a výstupních datových formátů prostřednictvím aplikace FME
 • Firma Arkance Systems nabízí k AutoCAD Mapu řadu vlastních pomůcek a aplikací – podporu dalších souborových formátů, práci s topologiemi, podporu datových formátů katastru (parcely, nemovitosti – VFK) umožňující např. snadné obeslání majitelů pozemků dotčených liniovou stavbou, generování 3D profilu modelu terénu, atd.
 • Tipy a triky pro Map na www.cadforum.cz
 • Výuka Mapu (www.cadforum.cz)
 • Map 3D 2008 datasheet – podrobný leták Autodesk Map 3D 2008 CZ (PDF, 512kB)
 • Více informací k AutoCAD MAPu, též v češtině.
 • Ceny Mapu viz Koupit Map

Chcete-li získat bezplatnou, plně funkční 30-denní zkušební verzi AutoCAD Map 3D, kontaktujte nás.

AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3D 2018

 • Integrovaná aplikace pro pozemní stavitelství, zeměměřičství, zemní práce, liniové stavby a dopravní inženýrství
 • AutoCAD Civil 3D 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 a 2005 je postaven na objektovém jádru programů AutoCAD, AutoCAD Map 3D (Land Desktop) a využívá na modelu založené navrhování s intuitivním uživatelským rozhraním
 • Rozsáhlá paleta funkcí pro práci s bodovým polem, 3D modelem terénu, vrstevnice, svahy, profily, kubatury, práce s parcelami, vyrovnání, staničení, analýzy sklonu, vizualizace…
 • Civil 3D obsahuje funkce pro navrhování 3D silnic, železničních tratí a koridorů
 • Více informací na AutoCAD Civil 3D HomePage (anglicky)
 • Podrobnější informace viz stránka Arkance Systems – Civil 3D

Autodesk Raster Design

Autodesk Raster Design 2018 (dříve ‘CAD Overlay’)

 • Viz Raster Design – podrobnější stránka informací o AutoCAD Raster Design
 • Autodesk Raster Design je nadstavba AutoCADu nebo Mapu umožňující kompletně zpracovávat hybridní výkresy rastr-vektor v prostředí AutoCADu. S rastrovými obrázky lze pracovat podobně jako s vektorovými entitami AutoCADu.
 • Rozšířením Raster Design pro práci s formátem CIT je aplikace Arkance Systems CITin
 • Cena viz Ceník - Raster Design
 • Více informací na Autodesk Raster Design HomePage

Autodesk Map Series

Prodej ukončen 19.4.2004 – poslední verze 2004, vč. české lokalizace

 • Autodesk Map Series je sada aplikací pro tvorbu, udržování, integraci a vizualizaci GIS a mapových dat v celém pracovním procesu (sběr dat, práce se scannovanými obrázky, dotazy, prezentace…).
 • Map Series 6 se skládá z aplikací Autodesk Map 6, Raster Design 3 a OnSite 7.
 • Nový Map Series 2004 se skládá z aplikací Autodesk Map 2004, Raster Design 2004 a Envision 8 (OnSite).
 • Produkt pracuje s řadou vektorových, rastrových i databázových formátů a má nativní podporu Oracle Spatial.
 • V průběhu celého procesu používá Map Series digitální prostorová data v jediném formátu a přináší ve své třídě nejlepší výkon při zachycování dat z terénu, zakomponování leteckých a družicových snímků, vytváření a údržbě mapových dat, i při jejich agregaci a analýze.
 • Obsahuje společný instalační program a autorizaci.
 • K dispozici je české prostředí pro Map Series 2004 (pro komponentu Map)
 • Další informace

Autodesk MapGuide

Aktuální verze MapGuide Enterprise 2011, MapGuide 6.5 – viz též Map Infrastructure Server

Viz samostatná stránka Arkance Systems – Autodesk MapGuide

Serverové GIS řešení pro interaktivní tvorbu, publikování a zobrazování map a GIS dat prostřednictvím Internetu nebo Intranetu. MapGuide zvolen pro publikaci GIS dat předními světovými firmami z oblasti správy sítí, telekomunikací a státní správy.

Autodesk MapGuide umožňuje snadné propojení a publikování prostorových i relačních firemních dat, aniž by bylo nutné měnit existující firemní aplikace.

Autodesk je přispěvatelem MapServer Foundation nabízející Open Source GIS server “MapGuide Open Source” (MapServer Cheetah, pro Windows+Linux). Z něj vychází i komerční verze “Autodesk MapGuide Enterprise” (Tux). Ten podporuje DWF klienty i bezpluginové GIS klienty využívající AJAX (jako Google Maps). Pro authoring GIS dat slouží Autodesk MapGuide Studio.

 • Autodesk MapGuide se skládá z Authoring nástroje a MapGuide Serveru na straně jedné a MapGuide klienta (volně šiřitelný plug-in pro MS Explorer a Netscape, plus Java viewer, podpora i pro MacIntosh a Unix) na straně druhé (od R5 lze použít i bezklientský přístup z obyčejného browseru). Zdrojem GIS-dat může být AutoCAD, MAP, WORLD, Microstation, ArcInfo nebo jiná GIS aplikace; databázová data lze využívat on-line z prakticky všech databázových systémů (MS-SQL, Oracle, Access, dBase/Foxpro, Informix…).
 • Klienti pracující s GIS daty nepotřebují kupovat ani spravovat žádný software!
 • Již přes 1.500 instalací!
 • Referenční zákazníci: Telia (švédský Telecom), Telecom Maďarsko, Jihoafrický katastrální úřad, Český statistický úřad, BVV, ČEZ, Miami Intl Airport, Město Č.Budějovice, řada dalších evropských měst, …
 • Autodesk MapGuide 6.x lze zakoupit jako tzv. MapGuide Suite s 10 (nebo více) intranet licencemi, autorským nástrojem, serverem, modulem pro bezpluginový přístup (LiteView) a neomezenou internetovou přístupovou licencí. Další intranet licence lze přikupovat. Moduly pro přístup k Oracle Spatial a Oracle 9i Locator, a pro přímý přístup k SHP souborům jsou od 1.10.2002 součástí MapGuide Suite.
 • MapGuide 5.0 lze zakoupit buď jako tzv. Intranet Suite s 10 nebo 50 intranet licencemi bez vnějších (Internet) licencí; nebo jako Internet verzi s neomezenou přístupovou licencí nebo na max.počet transakcí. Další licence lze přikupovat. Lze přikupovat volitelné moduly pro bezpluginový přístup (roční poplatky), přístup k Oracle 8i a přímý přístup k SHP souborům. Intranetem se rozumí soukromá síť jedné společnosti s předem definovatelnou množinou počítačů.
 • MapGuide Extensions
  • MapGuide Data Extension pro verzi 5 umožňuje přímý přístup do živých mapových souborů. Jsou podporovány formáty DWG (včetně Object Enableru) a SHP (ArcView). Autodesk MapGuide Data Extension for SHP je OLE DB data provider, který v Autodesk MapGuide zpřístupňuje prostorová data a atributy přímo z ArcView GIS SHP souborů. Autodesk MapGuide Data Extension for SHP eliminuje potřebu konvertovat data z formátu ArcView SHP do formátu SDF (spatial data file) pro Autodesk MapGuide. Další informace.
  • Držitelé Subscription pro Autodesk MapGuide 6.3 získávají doplňkovou aplikaci pro MapGuide – WMS Extension. Tato aplikace umožňuje efektivně využívat a sdílet prostorová data dle specifikace Open GIS Consortium (OGC) Web Map Service (WMS) 1.1.1.

MapGuide Municipality Suite – zvýhodněná sada pro obce (ceny dle počtu obyvatel) obsahující: MapGuide Server, Author, DWG provider, SHP provider, LiteView plus volnou intranet licence, volnou Internet licenci

 • MapGuide 6 byl certifikován i pro Oracle9i Application Server, verze 6.5 pro Oracle 10g.
 • Porovnáváte MapGuide či GIS DesignServer s ArcIMS (MapObjects), GeoMedia, SmallWorld, nebo s některým z místních produktů? Kontaktujte nás pro argumenty pro stabilnější, rychlejší, technologicky pokročilejší a snáze implementovatelné řešení – produkt Autodesku.

Autodesk Topobase

Správa a analýza geoprostorových dat – viz Map Infrastructure Server a twiGIS

 • Komplexní systém pro geoprostorová řešení založený na technologiích Autodesk a Oracle
 • Centralizované ukládání a správa grafických, konstrukčních, účetních atd. informací v jedné databázi, s jednotným zabezpečením, správou, optimalizací
 • Řešení pro oblast státní správy, projekce, plánování, geodézie, mapování, rozvodných sítí (vodovodní, elektrorozvodné, plynové, telekomunikační, kanalizační), areály (chemičky, ocelárny, letiště…)
 • Viz podrobnější informace o Topobase (česky)
 • Pro obchodní informace kontaktujte Arkance Systems

Autodesk LandXplorer Studio

Urbanistické 3D modelování – nyní viz Autodesk InfraWorks

 • Aplikace pro 3D modelování městského prostředí, efektivní tvorbu dat, analýzy, řízení a distribuci rozsáhlých geoprostorových informací (původně 3D Geo)
 • LandXplorer nabízí integraci a vizualizaci GIS dat se zaměřením na městské prostředí. Využívá přitom mezinárodní standardy a výměnné formáty – např. CityGML.
 • Podporuje technologie jako je fotogrammetrie ve vysokém rozlišení, laserové skenování, rozsáhlé georeferencované ortofotomapy (až terabyty), 3D vizualizace rozsáhlých dat (vč. stereoskopické vizualizace – anaglyfů, raytracingu, panoramat) a simulace.
 • Budovy lze modelovat vytažením 2D polygonů, importem 3D modelů ze souborů shape, 3DS a X3D
 • Projekty z LandXploreru lze snadno publikovat na internet či na DVD a prohlížet je pomocí bezplatné aplikace “Autodesk LandXplorer Xpress Viewer”. Pro přímé prohlížení CityGML dat slouží aplikace “Autodesk LandXplorer CityGML Viewer”.
 • Verze “Autodesk LandXplorer Studio” a “Autodesk LandXplorer Studio Professional” a “LandXplorer Server” pro Windows. Verze Professional podporuje Feature Data Objects (FDO) pro přístup k různým datovým zdrojům, včetně databází Oracle Spatial nebo ArcSDE.
 • Viz též Project Galileo a Infrastructure Modeler
 • Viz podrobnější informace o LandXplorer (anglicky, 3D Geo)

Autodesk FMDesktop

Desktop aplikace pro správu majetku (již nedodávána)

 • Autodesk FMDesktop je aplikace pro správu majetku (facility management) využívající data a technologie Autodesk aplikací
 • FM Desktop řeší oblasti: správa ploch, správa majetku, správa projektů, havarijní plány, údržba (CMMS)
 • Aplikace umožňuje integrovat a distribuovat klíčové informace o majetku pomocí intuitivního rozhraní vytvořeného pro pracovníky správy majetku
 • FMDesktop přímo načítá CAD a BIM data z Architectural Desktopu, AutoCADu, Autodesk Revitu či MS Excelu a využívá technologie DWF pro prezentování CAD dat a jejich publikování na web
 • Viz podrobnější informace o FMDesktop (anglicky)

U-Vis 360

Technologie a framework pro vizualizace integrovaných městských dat

 • Autodesk U-Vis 360 je unikátní technologie pro znázornění interierových, exterieriových a podzemních dat z městského prostředí
 • U-Vis 360 nabízí 360stupňový pohled na integrovaná geoprostorová data 3D modelů budov, městských oblastí, inženýrských sítí – i netechničtí uživatelé tak mají přehledný přístup k potřebným informacím pro správu majetku, havarijní situace, plánování, urbanismus a bezpečnostní aplikace
 • Příkladem nasazení technologie U-Vis 360 je řešení iMOUT – GIS pro vojáky. iMOUT (Military Operations on Urbanized Terrain) je určen nejen pro vojenské operace v městské zástavbě, ale i pro řešení havárií a krizových situací. Kombinuje data z CAD, GIS, BIM, Civil a multimédia zdrojů a prezentuje je v jednotném, snadno ovladatelném prostředí. Vysoce interaktivní 3D prostředí s jednoduchým ovládáním syntetizuje data z různých zdrojů a umožňuje rychlou a přesnou orientaci v exteriéru, interiéru budov i v podzemí městského prostředí. Viz iMOUT a PDF leták
 • Viz koncepční materiál U-Vis 360 (PDF) a stránka U-Vis

Autodesk OnSite Desktop (Envision) a OnSite Enterprise

Prodej ukončen 28.1.2005

Produkty OnSite jsou určeny pro zpřístupnění a analýzu GIS dat na desktop počítačích i mobilních zařízeních.

Autodesk OnSite Desktop – Envision
 • Autodesk Envision 8 (původně OnSite Desktop) je produkt pro integraci, vizualizaci, dotazování, připomínkování a prezentaci prostorových dat postavený na technologii Microsoft .NET a Autodesk MapGuide
 • Envision je určen pro mapování, zeměměřičství, plánování, stavebnictví, správu infrastruktury a facility management
 • Pomocí Autodesk Envision můžete zkombinovat různé datové formáty a zdroje do jednoho přesného znázornění
 • Envision nativně pracuje s daty ve formátu DWG (vč.verze 2004), Oracle Spatial, SHP, DGN, GeoTIFF, MrSID, ECW, 3D data LandXML a DEM
 • Pomocí nástrojů Envision můžete provádět podrobné analýzy dat odhalující trendy a vzory, které vám pomohou lépe spravovat infrastrukturu či lépe pochopit vaše zákazníky a demografii trhu
 • Obsahuje vizualizační nástroje pro 2D i 3D (např. terén)
 • Generování reportů založených na šablonách
 • Ovládání programu je velmi jednoduché, i pro netechnické uživatele
 • Envision podporuje TabletPC a lze jej ovládat i gesty na těchto zařízeních
 • Envision podporuje projekty z Autodesk Mapu
 • API je kompatibilní s technologií MS .NET
 • Autodesk Envision byl vyhlášen serverem GISmonitor (www.gismonitor.com) jako “Produkt roku 2002”.
 • Pro majitele Subscription byla v říjnu 2003 uvedena “GPS Extension” pro Envision umožňující načítání pozičních dat z GPS Trimble Pathfinder.
 • Další informace o Autodesk Envision (anglicky)
Autodesk OnSite Enterprise
 • Produkt s technologií pro publikování GIS dat na mobilních zařízeních (PocketPC/WinCE)
 • Umožňuje terénnímu personálu přistupovat k aktuálním mapovým a databázovým datům v reálném čase, přímo z místa zásahu
 • Ideální pro aplikace typu: výkopy (zavolejte dříve než kopnete), správce rozvodných sítí, zákaznická podpora v terénu, správa budov…
 • Založeno na technologiích MapGuide a Oracle, minimální nároky na přenosovou trasu, možnost off-line provozu
 • Možnost správy majetku (facility management) – sběru a údržby dat – přímo v terénu s použitím “inteligentní” mapové a výkresové dokumentace z AutoCADu, Mapu, Architectural Desktopu (viz též FM@Web)
 • Možnost správy inženýrských sítí (elektro/teplo/plyn/voda/kanalizace/telecom) – sběru a údržby dat – přímo v terénu s použitím “inteligentní” mapové a dokumentace z AutoCADu, Mapu, Oracle
 • Umožňuje obousměrnou výměnu dat přímo z terénu, na PDA mobilním zařízení, nepotřebujete notebook
 • Viz podrobnější informace o OnSite Enterprise
Autodesk OnSite View
 • Produkt pro zobrazování, odměřování a připomínkování CAD a GIS dat na mobilních zařízeních (PocketPC/WinCE)
 • Přímá podpora formátů DWG, DXF a klientských dat systému OnSite Enterprise (MapGuide)
 • Podpora databázových dat propojených s výkresem/mapou
 • Platforma pro uživatelské/firemní aplikace
 • Použití v aplikacích pro správu majetku, správu rozvodných sítí, na staveništích, mapování či jakékoliv údržbě dat v terénu
 • Viz podrobnější informace o OnSite View

Autodesk GIS Design Server

Nová verze 8 (následník systému VISION*)

 • Samostatné GIS řešení pro velké organizace postavené na technologiích MapGuide a AutoCAD Map
 • Veškerá prostorová data jsou uložena v jedné Oracle databázi
 • Umožňuje současný přístup tisíců uživatelů z různých typů klientů (včetně mobilních), škálovatelnost
 • Snadno integrovatelné s firemními ERP a CRM řešeními
 • Standardní ADO rozhraní pro další aplikace
 • Novinky verze 8: Oracle 9i, generická klientská aplikace nad Mapem 5, offline zamykání objektů, verzování…
 • Viz podrobnější informace
 • Pro obchodní informace kontaktujte Arkance Systems

Autodesk Field Survey

 • Samostatná geodetická aplikace pro získávání a zpracování zaměřených geodetických dat a tvorbu mapových výkresů (postavená na OEM jádru AutoCADu)
 • Podporuje výkresy ve formátu AutoCADu 2000/2000i/2002/2004, R14 a R13, podporuje internetový formát LandXML
 • Importuje data z řady záznamníků, např. Survey Star, TDS, Leica, Nikon, Geodimeter, Zeiss, Dozer2000, Sokkia, Lietz, SDR, MDL Laser a Surveyor’s Assistant
 • Podporuje řadu kódovacích schemat zaměřených dat (včetně vícebodových křivek), konvertuje body formátu Leica/Wildsoft, Geodimeter, Eagle Point
 • Výpočet modelu terénu a profilů
 • Viz podrobnější informace

Autodesk PowerLine

 • Webové GIS řešení pro elektrorozvodné společnosti
 • Informace o výpadcích, analýzy, přehledy
 • Kombinace prostorových dat s daty o zákaznících, inventáři, vozidlech a výkresech – vše dostupné přes intranet nebo internet
 • Postaveno na technologii MapGuide
 • V Evropě nedodáváno

Autodesk Utility Design

Autodesk GenMap

 • Kompletní řešení pro AM/FM (Automated Mapping/Facility Management) propojující firemní data a elektro infrastrukturu
 • Nástroje pro distribuční analýzu – SynerGee a WindMil, kontroly integrity, propojování obvodů
 • Postaveno na Autodesk Mapu
 • V Evropě zatím nedodáváno
 • Viz podrobnější informace

Autodesk MobileConnect

 • Řešení pro mobilní operátory vyvinuté Autodesk Location Based Services (LBS) a TargaSys (divizí Fiat Auto)
 • Předplatitelské služby založené na poloze – dopravní služby, sledování, zájmové informace (blízké restaurace, muzea, bankomaty…), zpravodajství
 • Snadná komunikace vysláním SMS stiskem tlačítka
 • Telematické řešení použité např. ve voze Alfa Romeo 147
 • Viz podrobnější informace.

Autodesk WORLD

Vývoj ukončen – viz Envision

 • Samostatná GIS aplikace ve stylu MS Office 97 s jednoduchým ovládáním
 • I pro velmi rozsáhlé GIS projekty – výkonná i na 486
 • Pracuje přímo (bez konverzí!) s formáty AutoCADu, uStation, ArcInfo, MapInfo atd.
 • Pracuje s daty v různých databázových systémech
 • Verze 1.02 včetně českého prostředí
 • Verze 2.01 – vyšší rychlost, větší sortiment rastr.formátů (ER Mapper)
 • Poslední verze 2.5 – podpora DWG2000 (MAP2000), Autodesk MapGuide SDF export, definování nových souřadnicových systémů, odstavcový text, DAO 3.5/4.0 a ADO, vyšší rychlost (plochy až o 700%)
 • Dodáváme české prostředí pro World 2.5

Datové zdroje ČR

 • Rozsáhlý sortiment mapových dat celé České republiky společnosti CEDA pro vaše GIS aplikace
 • Rastrové i vektorové formáty pro Autodesk Map i MapGuide
 • Mapa ČR (vrstvy silnice, sídla, lesy/zeleň, vodstvo, železnice) ve formátu 1:150000
 • Mapy Prahy, krajských i okresních měst v měřítku 1:10000
 • Ceny viz – Digitální mapové podklady
Produkty
  Školení
   Řešení

   CAD služby

   CAD služby nabízené firmou Arkance Systems můžeme rozdělit do několika kategorií: Základní CAD služby (instalace, konzultace, podpora, web)...

   Implementace BIM

   Nastupte s námi na BIM! Implementace BIM (Informační modelování budov) ve vaší společnosti. Zkušení odborníci z Arkance Systems...

   CAD Support Pack

   Standardní technická podpora je k dodaným CAD aplikacím poskytována zdarma. Rozsah technické podpory se odlišuje podle toho, zda...

   Bonus nástroje CS+

   Arkance Systems jako autorizovaný partner Autodesku (Autodesk Platinum Partner) a vývojář aplikací (Autodesk Developer Network member) dodává produkty...

    Zákaznické reference

    .team ABJ

    Slovenská firma s 3 oceněními Stavba roku využívá BIM nástroje Autodesk, Arkance Systems a Enscape

    NWT a.s.

    Projekce pasivních domů ALPH v Autodesk Revitu. 3D modely ve virtuální realitě, které zákazníci prochází a mohou ovětřit...

    VF Nuclear, a.s.

    Výrobce zařízení a systémů pro radiační ochranu a kontrolu využívá CAD a PDM řešení Autodesk s podporou Arkance...

    MASAM s. r. o.

    Využití a přínosy CAM řešení – vysoce přesné třískové obrábění dílů pro letecký průmysl. Produkty Autodesk PowerMill a...

    ZVVZ, a.s.

    Správa dokumentů pro ZVVZ – sdílení dat, práce s archivy, nabídkami a projekty, spolupráce a centralizovaná správa