01.03.2022

Dvě nové sady produktů od Autodesku. Ušetřete!

Pod názvem “Fusion for Manufacturing” a “Fusion for Product Design” uvádí Autodesk na trh dvě nové sady 3D CAD/CAM nástrojů rodiny Fusion 360 určené pro profesionální konstruktéry. Sady jsou cenově zvýhodněné – zahrnují komerční licenci samotného Autodesk Fusion 360, plus kolekci všech jeho funkčních rozšíření (extensions) určených pro danou oblast. Ušetříte tak až polovinu ceny.

Fusion for Manufacturing

Sada Fusion for Manufacturing

Subscription licence “Fusion for Manufacturing” tak obsahuje aplikaci Autodesk Fusion 360, plus její rozšíření:

 • Product Design Extension (Rozšíření pro konstruování)
 • Machining Extension (Rozšíření pro obrábění)
 • Nesting & Fabrication Extension (Rozšíření pro skládání a fabrikaci)
 • Additive Build Extension (Rozšíření pro aditivní výrobu)
 • Manage Extension (Rozšíření pro správu dat)

Díky této sadě získá uživatel všechny potřebné nástroje pro pokročilý návrh výrobku a jeho následnou výrobu pomocí hybridních technologií (obráběním i aditivně).

Product Design Extension poskytuje rozšířené nástroje pro 3D návrh a modelování, které umožňují automatizaci návrhu komplexních výrobků a zkracují tak dobu potřebnou pro dokončení návrhu. Také zajišťují vyrobitelnost navrhnutého tvaru.

Následně je návrhy možné vyrábět pomocí pokročilých výrobních technologií. Díky výrobnímu a aditivnímu rozšíření jsou k dispozici 3osé i 5osé obráběcí strategie, včetně automatického zamezení kolizí a možností úpravy dráhy nástroje. V případě použití 3D tisku lze využít i tisku kovů s automatickou orientací dílce a tvorbou podpor.

Fusion for Manufacturing - hlavní funkce obsažené v jednotlivých rozšířeních:

Autodesk Fusion 360 - Product Design Extension

Autodesk Fusion 360 Product Design Extension (Rozšíření pro konstruování)

 • Zajištění vyrobitelnosti dílce
 • Pokročilé geometrické vzory
 • Automatizace procesu návrhu
Autodesk Fusion 360 - Machining Extension

Autodesk Fusion 360 Machining Extension (Rozšíření pro obrábění)

 • Automatické rozpoznání děr a vrtání
 • 4- a 5-osé souvislé obrábění + Víceosé zamezení kolize
 • Úprava dráhy nástroje (ořezání, odmazání segmentů, nahrazení nástroje)
 • Strategie strmé&plošné pro jednodušší 3osé frézování
 • Měření 2D prvků, volných ploch a ustavení dílce pomocí sondy
Autodesk Fusion 360 - Nesting & Fabrication Extension

Autodesk Fusion 360 Nesting & Fabrication Extension (Rozšíření pro skládání a fabrikaci)

 • Uspořádání dílců pro výrobu nebo obrábění za účelem úspory materiálu
 • Rotace dílců v polotovaru
Autodesk Fusion 360 - Additive Build Extension

Autodesk Fusion 360 Additive Build Extension (Rozšíření pro aditivní výrobu)

 • Tisk kovů
 • Automatická orientace dílce
 • Tvorba podpor
Autodesk Fusion 360 - Manage Extension

Autodesk Fusion 360 Manage Extension (Rozšíření pro správu dat)

 • Automatizace číslování 
 • Řízení změnových a schvalovacích procesů

Cena sady Fusion for Manufacturing

Cena Autodesk Fusion for Manufacturing – viz shop.arkance-systems.cz CAD eShop

Cena obsažených produktů pořízených samostatně dosahuje 6275 €/rok. Sada Fusion for Manufacturing v ceně 3105 € (76,5 tis. Kč) je tedy o 50,5% výhodnější. Ušetříte tedy cca polovinu ceny.

Fusion for Product Design

Sada Fusion for Product Design

Subscription licence “Fusion for Product Design” tak obsahuje aplikaci Autodesk Fusion 360, plus její rozšíření:

 • Product Design Extension (Rozšíření pro konstruování)
 • Simulation Extension (Rozšíření pro simulaci)
 • Manage Extension (Rozšíření pro správu dat)

Správné nástroje pro pokročilý návrh, ověření a optimalizaci vyvíjených produktů, které jsou v sadě obsaženy, zajistí, že vaše výrobky obstojí i na vysoce konkurenčním trhu.

Product Design Extension poskytuje rozšířené nástroje pro 3D návrh a modelování, které umožňují automatizaci návrhu komplexních výrobků a zkracují tak dobu potřebnou pro dokončení návrhu. Navrhujete-li plastové komponenty, oceníte funkce kontroly vyrobitelnosti návrhu, které vám pomohou odhalit případná slabá místa.

Se Simulation Extension budete mít jistotu, že návrh odolá komplexnímu mechanickému nebo teplotnímu namáhání. Zároveň vám poskytne nástroje pro tvarovou optimalizaci výrobku nebo kontrolu modelu ještě před výrobou pomocí vstřikování do forem.

Fusion for Product Design - hlavní funkce obsažené v jednotlivých rozšířeních:

Autodesk Fusion 360 - Product Design Extension

Autodesk Fusion 360 Product Design Extension (Rozšíření pro konstruování)

 • Kontrola plastových komponent s ohledem na vyrobitelnost (pravidla plastových komponent)
 • Automatizovaná tvorba specifických konstrukčních prvků (nálitky pro šrouby, zacvakávací spoje, geometrické vzory)
 • Převody síťových těles na T-spline
 • Interní mřížky objemových těles
Autodesk Fusion 360 - Simulation Extension

Autodesk Fusion 360 Simulation Extension (Rozšíření pro simulaci)

 • Simulace vstřikování do forem (vstřikování plastů)
 • Nelinární statická analýza
 • Simulace událostí (expicitní simulace/rychlé dynamické děje)
 • Lineární přestup tepla
 • Teplotní napjatost
 • Modální analýza
 • Lineární ztráta stability
 • Optimalizace tvaru
Autodesk Fusion 360 - Manage Extension

Autodesk Fusion 360 Manage Extension (Rozšíření pro správu dat)

 • Automatizace číslování 
 • Řízení změnových a schvalovacích procesů

Cena sady Fusion for Product Design

Cena Autodesk Fusion for Product Design – viz shop.arkance-systems.cz CAD eShop

Cena obsažených produktů pořízených samostatně je 3220 €/rok. Fusion for Manufacturing v ceně 2385 € (cca 59,6 tis. Kč) je tedy o 26 % výhodnější. Ušetříte tedy přes čtvrtinu ceny.

Novinky a zprávy