14.11.2023

Inovujte návrh a výrobu díky rozšířením Fusion 360

Jeden z nejrychleji se vyvíjejíchích produktů – Autodesk Fusion 360 – byl v roce 2023 vylepšen o 3 nová rozšíření. A tímto směrem vývoj aktuálně dále směřuje. Využijte variability funkčních rozšíření aplikace.

Fusion Extensions obsahují další pokročilé funkce. Můžete je zakoupit zvlášť nebo v různých kombinacích dle aktuálních potřeb a plánů. Otevírá se tak další prostor pro nápady, inovace v navrhování a výrobě a lepší spolupráci v týmech.

V rámci akce promo sleva na Autodesk Fusion 360 Extensions získáte od společnosti Arkance Systems rozšíření Additive Build Extension, Generative Design Extension, Machining Extension, Nesting & Fabrication Extension, Signal Integrity Extension a Simulation Extension se slevou 8,44 %, s bezplatnou českou lokalizací a s bonus doplňky CS+. Akce platí pro nová roční předplatná produktů a trvá do 6. prosince 2023.

Přehled Autodesk Fusion 360 Extensions ve slevě:

Produkt Popis

Sleva 8,44 % na nové roční subscription

Fusion 360 – Additive Build Extension

Rozšíření pro aditivní výrobu

Rozšíření pro aditivní výrobu odemyká širší možnosti 3D tisku ve Fusion 360. Umožňuje vyrábět kovové díly technologiemi spékání prášku laserem (SLM), FFF, FDM, SLA. Získáte přístup k pokročilým funkcím pro automatickou orientaci dílů, pro generování plně asociativních podpůrných struktur a sestavení dílů pro optimální využití prostoru v 3D tiskárně.
Fusion 360 – Generative Design Extension

Rozšíření pro generativní navrhování

Nástroje generativního navrhování jsou čím dál tím častěji využívány pro konstrukci moderních výrobků. Rozšíření vám umožní využívat funkce generativního navrhování bez omezení, bez dalšího zpoplatnění formou cloudových kreditů.
Fusion 360 – Machining Extension

Rozšíření pro obrábění

Výrobní rozšíření doplňuje do prostředí CAM další klíčové funkce jako je Rozpoznání děr pro vrtací operace, obráběcí strategie Strmé a mělké, Měření volných ploch sondou, Ořezávání dráhy nástroje nebo Rotační obrábění neválcových součástí.
Fusion 360 – Nesting & Fabrication Extension

Rozšíření pro skládání a fabrikaci

Doplněk pro tvorbu a optimalizaci řezných plánů plechových a deskových součástí. Tato rozšířená funkce vám umožní uspořádání více listů a povolí řízení rotace součásti libovolného tvaru. To znamená, že můžete vybrat více uzavřených náčrtů jako hranice uspořádání, nebo jednoduše vybrat rovinu a zadat rozměry délky a šířky.
Fusion 360 – Signal Integrity Extension

Rozšíření pro signálovou integritu

Rozšíření využívá výkonných inženýrských simulací software Ansys. Konstruktéři mají přístup k elektromagnetickým analýzám pro kontrolu signálů na deskách plošných spojů (PCB, Printed Circuit Board) a mohou řešit problémy již v začátku návrhového procesu. Uživatelsky přívětivé prostředí s barevně kódovaným 2D zobrazením PCB desky umožňuje návrh dynamicky měnit a omezit nákladné fyzické testování a prototypování a urychlit vývoj.
Fusion 360 – Simulation Extension

Rozšíření pro simulaci

Rozšíření pro simulaci vám umožní otestovat funkčnost vašeho výrobku ještě v procesu samotného návrhu. Pevnostní simulace a simulace vstřikování plastu odhalí případná problematická místa, ty můžete modifikovat na začátku celého procesu a vyhnout se tak drahým úpravám již hotových dílů.

Předplatná Fusion 360 Extensions od Arkance Systems - vaše výhody:

  • Naší dlouholetou zkušenost z implementací CAD/CAM řešení na českém a slovenském trhu
  • Naší tradiční českou lokalizaci Fusion 360, včetně výukových nástrojů Průvodce Fusionem
  • Desítky vlastních CAM postprocesorů pro lokální stroje a řídicí systémy
  • Vlastní nadstavbové aplikace, vč. nábytkářské nadstavby Furniture nebo bezplatných Fusion Tools
  • Nabídku školení a e-learningových programů pro rychlé naučení programu
  • Knihovnu 3D prvků
  • Širokou nabídku webinářů a příkladů využití Fusion 360
  • Širokou technickou podporu (Helpdesk, CADforum.cz, Facebook skupina)

Ceny a další informace o promo slevě na Autodesk Fusion 360 Extensions

Aktuální zvýhodněné ceny Autodesk Fusion 360 Extensions v akci najdete na CAD e-shopu – shop.arkance-systems.cz CAD eShop

Viz též plánované změny Autodesk Fusion oznámené na Autodesk University 2023 a další informace z AU 2023.

 

Další informace viz stránka Fusion 360 a portál F360.cz. Viz též bezplatná trial verze.

Slevy nelze kombinovat s jinými akcemi. S případnými dotazy prosím kontaktujte Arkance Systems, největšího partnera Autodesku v České republice a na Slovensku.

Fusion 360 Extensions - zvýhodněná rozšíření

Novinky a zprávy