05.08.2021

Zákazník

Předmětem podnikání akciové společnosti Veletrhy Brno je poskytování obchodních služeb v oblasti pořádání veletrhů a výstav ve vlastním výstavním areálu včetně poskytování technických služeb spojených s touto činností.

Společnost Veletrhy Brno a.s. (BVV) je renomovanou vedoucí veletržní správou ve střední Evropě. Dodávkami veletržních expozic pro tuzemské a zahraniční zákazníky v zahraničí je rovněž významným exportérem obchodních služeb. Brněnské výstaviště představuje v ČR a SR unikátní infrastrukturu pro konání hromadných akcí – veletrhů, kongresů, firemních, kulturních a sportovních akcí.

Historie GIS ve společnosti

Vznik prvních digitálních dat je spojen s devadesátými léty 20. století, tedy s nástupem informačních technologií a vstupem zahraniční společnosti. V té době vzniká první digitalizace dat o areálu (tvorba pasportu budov, základní zaměření sítí). S tím souvisí i potřeba implementace nástrojů pro zobrazení dat (správa areálu, technický úsek, obsluha areálu, obchodní úsek) a propojení dat s ostatními podnikovými systémy. Již v této době došlo k implementaci prvního systému GIS postaveného nad produkty Autodesk Map Guide a AutoCAD Map.

V roce 2013 byl systém GIS aktualizován a byly implementovány v té době aktuální produkty technologie Autodesk – AutoCAD Map 3D a Infrastructure Map Server. Další zlom v technologii nastal v roce 2017 a byl spojen s implementací webové responzivní aplikace twiGIS L od společnosti CAD Studio (nyní Arkance Systems).

Proč aplikace twiGIS

Přechod na aplikaci twiGIS souvisel s ukončením vývoje webového klienta Autodesk Infrastructure Map Server. Zároveň zde byl požadavek na implementaci moderního klienta, který bude odpovídat soudobým požadavkům na mapové aplikace. Současně s tím musela nová aplikace zahrnovat také řešení pro práci s výstavními plochami pro jednotlivé akce konané na výstavišti.

BVV se rozhodlo pro implementaci aplikace twiGIS L, která obsahuje hlavní funkce v intuitivním a uživatelsky přívětivém prostředí, které připomíná veřejné mapové aplikace. Aplikaci lze zároveň plně využívat i na mobilních zařízeních s dotykovým ovládáním.

Nejdůležitějším přínosem pro uživatele je rychlé vyhledání potřebných informací v kontextu mapy areálu. V jednom webovém okně jsou dostupná grafická (mapová) a vybraná popisná data.

twiGIS a správa areálu

Řešení obsahuje grafickou a popisnou (alfanumerickou) dokumentaci areálu, budov, podlaží, místností, inženýrských sítí a dalších souvisejících oblastí.

Aplikace řeší následující agendy
  • Vyhledání prvku GIS (budovy, místnosti, osoby,…) a zobrazení informací o vybraném prvku. Následná možnost editace dat.
  • Aplikace pracuje s plány podlaží přímo nad georeferencovanou mapou
  • Rozúčtování nákladů na interní oddělení dle obsazenosti místností
  • Správa nájemních ploch pro externí společnosti
  • Integrační rozhraní na personální systém
  • Přímá integrace na DMS SharePoint

twiGIS a správa výstav

Součástí nasazení aplikace twiGIS byl i vývoj speciálního modulu pro zobrazení dat z aplikace Fair Designer, která se používá k navrhování dispozic výstav. Modul v aplikaci twiGIS umožňuje v jednotném webovém prostředí zobrazit aktuální obsazenost konkrétní výstavy.

Tato část aplikace je využívána především obchodním oddělením, které potřebuje získávat aktuální informace a přehledy o obsazenosti ploch.

Spravovaná data slouží také jako podklad pro webovou aplikaci ibvv.cz a mobilní aplikaci BVV veletrhy, ve kterých si návštěvník může vyhledávat informace o vystavovatelích a zobrazit si umístění stánku na mapě areálu.

Hlavní přínosy twiGIS pro správu výstav
  • Rychle dostupné informace k výstavním plochám a stánkům ke konkrétní akci
  • Zobrazení stánků v kontextu technické mapy (připojení na vystavovatelů inženýrské sítě)
  • Zobrazení možnosti umístění a prodej reklamy na ploše areálu
  • Využití dat pro návštěvníky výstav
Komentář Aleny Tomalové, správce systému GIS

U twiGISu mne příjemně překvapilo jak samozřejmě si většina uživatelů osvojila ovládání aplikace. Po prvním seznámení již další funkce objevili intuitivně sami.

Místnosti - Legenda a nastavení v aplikaci twiGIS - klikněte pro větší obrázek
Aplikace twiGIS - speciální modul pro zobrazení dat z aplikace Fair Designer - klikněte pro větší obrázek

Novinky a zprávy