11.08.2022

Co je Upchain?

Společnost Upchain je poskytovatelem cloudových řešení pro PDM (Product Data Management, Řízení výrobkových dat) a PLM (Product Lifecycle Management, Řízení životního cyklu výrobku). Autodesk koupil tuto společnost v dubnu 2021 a chystá se podporovat integraci nejen s produkty rodiny Autodesk Fusion 360, ale i s aplikacemi Autodesk Inventor, AutoCAD a dalšími CAD řešeními.

Aplikace Upchain využívají inovativní přístupy a soustřeďují se na výrobková data, kolem kterých identifikují množství vazeb a usnadňují tak výrobcům cestu od designu, přes vývoj výrobku a výrobu až na trh. Snaží se překlenout omezení daná technologiemi PDM i PLM.

Upchain - cloudová řešení pro PDM a PLM

Představujeme Autodesk Fusion 360 Manage s Upchain

Autodesk Fusion 360 Manage s Upchain - ikona produktu

Současná trendy výroby vyžadují takové řešení pro návrh výrobků, které spojuje dohromady systémy PDM a PLM. Cílem je vylepšit spolupráci, zefektivnit vývoj výrobků a pružně reagovat na stav dodavatelských řetězců. Zároveň je třeba omezit chybovost a nadbytečné procesy, které výrobu zdržují nebo prodražují. Spojení obou technologií tak umožní rychlejší cestu výrobků na trh.

Upchain - spojení PDM a PLM
Upchain dohromady s Autodesk Fusion 360 Manage

Autodesk na aktuální požadavky výroby reaguje a nabízí od 7. srpna 2022 produkt Fusion 360 Manage pouze dohromady s produktem Upchain jako jediné řešení, jedinou licenci. Znamená to, že uvedené aplikace již nelze pořídit každou samostatně.

Spojení Fusion 360 Manage s Upchain poskytuje zákazníkům cloudový PDM systém integrovatelný s nejrozšířenějšími on premise CAD systémy a možnost rozšířit přístup k produktovým datům a souvisejícím informacím na celou firmu díky cloudovému PLM řešení. Vše směřuje k vizi jediné platformy, která přetvoří všechny firemní procesy ve sjednocenou digitální sekvenci.

Zákazníci s aktivním předplatným aplikací Fusion 360 Manage nebo Upchain automaticky přechází při obnově předplatného po 7. srpnu 2022 na Fusion 360 Manage + Upchain. Sjednocení aplikací tak přináší přístup k oběma produktovým řadám. Dříve samostatné nabídky jsou nyní spárovány dohromady podle následující tabulky:

Původní varianta Fusion 360 Manage
Původní varianta produktu Upchain
Nová sjednocená nabídka
Fusion 360 Manage Enterprise Upchain Professional Fusion 360 Manage s Upchain – Enterprise
Fusion 360 Manage Professional Upchain Professional Fusion 360 Manage s Upchain – Professional
Fusion 360 Manage Professional Upchain Team Fusion 360 Manage s Upchain – Standard
Fusion 360 Manage Participant Upchain Participant Fusion 360 Manage s Upchain – Participant
Autodesk Fusion 360 Manage s Upchain

Ceny a další informace

Aktuální nabídku pro Fusion 360 Manage najdete na CAD e-shopu – shop.arkance-systems.cz CAD eShop

S případnými dotazy prosím kontaktujte Arkance Systems, největšího partnera Autodesku v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

Novinky a zprávy