MEP Hangers

MEP závěsy a podpěry rozvodových tras v Revitu®: BIM softwaru pro rychlé a přesné rozvržení

MEP Hangers (dříve známé pod názvem Smart Hangers) poskytuje rychlý a snadný způsob velkoplošného uspořádání podpěr a závěsů v modelu Revit®. Nástroj pracuje se všemi trasami, včetně potrubí, trubek, kabelových žlabů a vedení. Získáte přesný seznam materiálu a stavební výkresy, stejně jako přesný postup montáže v místě stavby díky funkcím BIM-to-field.

MEP Hangers - software od firmy AGACAD

Produkty AGACAD

Pro další informace o produktech AGACAD a nezávaznou nabídku prosím kontaktujte Arkance Systems.

MEP Hangers

Tento software používá jednoduchá, ale vysoce flexibilní pravidla pro výběr příslušných systémů Revit® MEP a tvorbu (nebo úpravu) potřebných závěsů nebo podpěr s jejich různými připojeními. Mohou být distribuovány na segment v pevném počtu nebo na základě vzdálenosti mezi nosnými body.

MEP Hangers rozdělí potrubí, trubky, kabelové žlaby a vedení podle potřeby do požadovaných předdefinovaných délek a označí veškeré servisní komponenty potřebné k montáži. Pro přesnost a efektivitu v místě stavby exportuje nosné body do nástrojů Trimble nebo TopCon a vrtacích robotů.

Až přijde čas na distribuci závěsů a podpěr ve VAŠEM projektu, ušetřete si hodiny usilovné manuální práce. Dovolte MEP Hangers udělat práci za vás!

 • Automaticky rozvrhne závěsy a podpěry v celém modelu Revit® včetně potrubí, trubek, kabelových žlabů a vedení a obecných lineárních modelových rodin.
 • Používá předem definované i přizpůsobitelné trasy k rozvržení přesně tak, jak potřebujete.
 • Automaticky upravuje velikost závěsů a podpěr v souladu s velikosti přípojek MEP.
 • Automaticky se připojuje k architektonickým nebo konstrukčním prvkům (jako jsou stěny, podlahy, střechy, trámy atd.).
 • Automaticky se upraví tak, aby bylo vyhověno MEP přípojkám nebo  konstrukčním prvkům se sklonem, nebo referenčním rovinám z aktuálního nebo propojeného projektu.
 • Rozdělí přípojky MEP na segmenty podle předem definovaných délek pocházejících od výrobce.
 • Vylepšuje týmovou práci a výsledky BIM pro dodávky integrovaných projektů (IPD). Funguje se soubory ve formátu IFC!
 • Generuje dílenské výkresy jedním kliknutím.
 • Generuje těžiště závěsu dle definovaného materiálu

Pokud máte statisíce závěsů a podpěr, které potřebuje vložit do modelu Revit®, MEP Hangers je pro vás tou správnou volbou.

Využití

Ideální pro:

Instalatéry, HVAC inženýry (ventilace, vzduchotechnika a vytápění ), inženýry požárně bezpečnostních řešení staveb, elektrikáře – distribuují závěsy a podpěry na všech lineárních MEP prvcích

Zkušení správci BIM – kontrola BIM modelu a detekce kolizí

Noví uživatelé Revit® – snadná distribuce závěsů a podpěrných prvků namísto užívání základních nástrojů Revit

Zkrátka a dobře, získejte přesně to, co potřebujete, kdy to potřebujete – vše v systému, který může hladce růst společně s vaším týmem a projekty aplikace Revit. Od malého týmu (nebo dokonce jediného uživatele) až po středně velkou kancelář nebo velkou organizaci se stovkami uživatelů a komplexním managementem.

Výkonné vlastnosti

SPOLUPRÁCE

Možnost práce v souborech ICF

Export dat do externího softwaru

Podrobnější analýza součinnosti mezi různými částmi projektu

JEDNODUCHOST

Snadno ovladatelné modifikace modelu a závěsů

Možnost vytvoření vlastního rozložení

Doplňková knihovna vzorků závěsů obsahující závěsy pro potrubí, trubky, kabelové žlaby a vedení

EFEKTIVITA

Rychlý a snadný způsob rozvržení podpěr, závěsů a rozdělovacích prvků

Jak dlouho zabere rozložení 100 závěsů? Méně než 5 vteřin.

Generování dílenského výkresu jediným kliknutím

Efektivní správa MEP podpěr pro modely Revit®

MEP Hangers (dříve pod názvem Smart Hangers) poskytuje sadu nástrojů pro uspořádání podpěr a závěsů. Nástroj pracuje se všemi MEP trasami, včetně potrubí, trubek, kabelových žlabů a vedení.

MEP Hangers umožňuje uživatelům pracovat s nadstavbou funkcí obsažených v Autodesk® Revit®. Toto BIM řešení rozšiřuje možnosti Autodesku a umožňuje uživateli pracovat se stovkami prvků naráz. Uživatelé Revit mohou s MEP Hangers rozvrhovat závěsy a podpěry společně s lineárními prvky dle nejpopulárnějších distribučních tras.

Tato aplikace pro Revit umožňuje uživatelům najít vzdálenost mezi prvky, definovat počáteční a konečnou vzdálenost a vybrat způsob distribuce. Uživatelé mohou také předdefinovat struktury, ke kterým by měly být závěsy a podpěry připevněny. Potřebujete rozdělit potrubí? Žádný problém. MEP Hangers nabízí mnoho možností rozdělení, které se řídí stejnými pravidly, která platí pro distribuci závěsů. Toto řešení má vyhrazené funkce distribuující závěsy a podpěry v projektech MEP Revit.

MEP Hangers pracuje se speciálně generovanými rodinami, které mají proměnné parametry. Pomocí těchto rodin mohou uživatelé distribuovat závěsy a podpěry, které se připojí k jakékoli struktuře. Toto řešení funguje také se soubory IFC, pokud je IFC správně importováno.

Funkce

 • Umožňuje projektantům rozvrhnout závěsy a podpěry v BIM modelu rychle a snadno
 • Přizpůsobitelné trasování dovoluje umístit závěsy a podpěry na potrubí, trubky, kabelové žlaby a vedení nebo na jiné lineární obecné modelové prvky.
 • Nejpopulárnější trasy pro umístění závěsů a podpěr jsou již vytvořené, uživatel je může však dále modifikovat či vytvářet nové.
 • Závěsy a podpěry mohou být připojeny vertikálně nebo horizontálně na šikmé střechy, podlahy, stavební základy, stavební rámy, stěny, nebo dokonce na referenční plochy ze současného nebo propojeného projektu.
 • Závěsy a podpěry mohou být distribuovány dle rámové konstrukce nebo tras, které jsou nad/pod potrubím, trubkami, kabelovými žlaby nebo vedením.
 • Pokud dojde v projektu ke změnám, závěsy a podpěry jsou aktualizovány.
 • Horizontální připojení MEP Hangers v modelu Revit
 • Možnosti pro souběžné závěsy
 • Jednoduchý nástroj k rozdělení potrubí, trubek, kabelových žlabů, vedení nebo jiných lineárních obecných modelových prvků do segmentů dle specifikovaných délek určených výrobcem.
 • Volba distribuce závěsů a podpěr podél potrubí, trubek, kabelových žlabů a vedení ve formátu IFC.
 • Vkládá těžiště na prvky.

Existuje možnost automatického umístění závěsů na prvky MEP? Musím přidávat závěsy nebo podpěry manuálně?

Uživatelé Revit stráví velké množství času manuálním projektováním systémů pro závěsy a podpěry pro potrubí, trubky a kabelové žlaby. Řešení BIM formou MEP Hangers pomůže vyřešit všechny níže uvedené problémy uživatelů Autodesk® Revit® zautomatizováním mnoha časově náročných rutinních úkolů spojených s projektováním MEP.

Jak připojit závěsy nebo podpěry ke stěnám, podlahám, střechám, atd.?

Při pohledu na proces návrhu z pohledu BIM – do projektu by měly být zahrnuty všechny části budovy. Budova by měla být v softwaru modelována stejným způsobem, jako bude postavena. Všechny části by měly být součástí modelu.

Jak rychle zkontrolovat kolize závěsů a systémů v projektu?

Návrh MEP je pouze dílčí částí práce na projektu. Další částí je způsob připojení prvků MEP ke konstrukčním prvkům. Pro inženýry je to někdy trápení, protože se jedná o docela důležitou součást projektu. Někdy musí být distribuce prvků MEP revidována z důvodu kolize závěsů nebo absence konstrukčních částí pro připojení závěsů.

Pracuji na velkém projektu a mám problém s koordinací závěsů a jejich typů ve chvíli, kdy jsou v systému provedeny změny. Je možné to udělat rychle?

Pomocí softwaru MEP Hangers nemusíte ručně distribuovat závěsné nebo podpůrné prvky pro lineární objekty MEP, jako jsou potrubí, trubky, kabelové žlaby nebo vedení. Distribuované prvky lze také připojit k jakémukoli typu struktury.

Po nakreslení systémových prvků mám spoustu problémů s jejich rozdělením a implementací do projektu. Musím potrubí, trubky, kabelové žlaby nebo vedení rozdělit ručně?

MEP Hangers BIM Solution je software pro automatickou distribuci závěsů a podpěr v rámci projektu Revit®. Není to knihovna rodin. Abychom novým uživatelům pomohli začít, poskytujeme po zakoupení licence omezenou doplňkovou knihovnu. Tyto ukázkové rodiny lze použít přímo v projektu nebo mohou sloužit jako základ pro vytvoření vlastních rodin závěsů a podpěr.

Jak distribuovat závěsy a podpěry potrubí, trubek, kabelových žlabů nebo vedení, pokud tyto jsou ve formátu IFC?

Vzhledem k tomu, že software Autodesk Revit nemá integrovanou funkci rozdělování pro lineárně-založené MEP prvky, o rozdělení potrubí, trubek, kabelových žlabů nebo  vedení potrubí na předem definované délky se postará MEP Hangers BIM Solution. Toto řešení podporuje také formát IFC.

Download a cena

Download

Zkušební verzi je možné získat prostřednictvím aplikace TOOLS4BIM Dock – ke stažení na oficiální stránkách společnosti AGACAD (anglicky).

Návod na aktivaci trial verze ZDE (anglicky).

Cena

V případě zájmu o bližší informace k ceně či nákup softwaru AGACAD MEP Hangers kontaktujte obchodní oddělení Arkance Systems.

Odborné a vysoké školy

Pro vzdělávací účely nabízíme licence AGACAD modulů zdarma. V případě zájmu prosím vyplňte formulář na stránce Studenti a školy, kde naleznete i více informací, zejména v záložce “Sponzoring výukových aplikací”, případně kontaktujte obchodní oddělení Arkance Systems.

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

Cut Opening

Vkládání a správa prostupů v BIM modelu Revitu. Automatické generování prostupů včetně přesných výkazů a výpisů.

Smart Browser

Efektivní správa parametrů Revitu. Rychlá a snadná práce s rodinami. Moduly pro různé role uživatelů v BIM projektu.

Wood Framing

BIM a 3D software pro modelování dřevěných konstrukcí, pro návrhy prefabrikovaných rámových konstukcí v Revitu.

Panel Packer

Užitečné funkce pro organizaci balení a logistiky dřevěných a lehkých ocelových prefabrikovaných panelů v Revitu.

Agacad Dock

Interaktivní okno v Revitu pro produkty Holixa a Agacad – zkušební verze těchto produktů, instalace, správa licencí, aktualizace.

Autodesk Revit

Světově nejrozšířenější nástroj pro projektování pozemních staveb. Je využíván pro informační modelování budov - BIM.

Metal Framing

Sada nástrojů pro Autodesk Revit. Navrhování lehkých kovových konstrukcí, výstupy pro výrobu na CNC strojích a výrobních linkách.

  Objevte školení společnosti Arkance Systems

   

  Blog Na zdi - BIM aplikace, Autodesk Revit
  BIM fórum - co je BIM, aktuality, projekty, firmy