Agacad ikona - 3D návrh, modelování, design

Metal Framing

Metal Framing je sada nástrojů pro Autodesk Revit, která umožnuje rychle a snadno navrhovat lehké kovové konstrukce. Soubor funkcí aplikace Metal Framing zahrnuje nástroje pro navrhování prefabrikovaných panelů, krovů a vazníků z ocelových za studena tvářených profilů (CFS). Moduly aplikace Metal Framing umožní navrhovat rovněž obvodové pláště, sloupko-příčkové fasády, provětrávané fasády a sandwichové panely.

Nástroje aplikace Metal Framing pomůžou eliminovat zbytečné chyby, efektivně navrhnout kovové konstrukce a zajistí data pro výrobu na CNC strojích a CAD/CAM výrobních linkách.

Pro koho je aplikace Metal Framing určena?
Pro všechny uživatele Autodesk Revit, architekty, stavební inženýry a výrobce, kteří pracují s kovovými konstrukcemi z tenkostěnných kovových profilů.

Metal Framing - software od firmy AGACAD

Produkty AGACAD

Pro další informace o produktech AGACAD a nezávaznou nabídku prosím kontaktujte Arkance Systems.

Metal Framing

Pokročilá automatizace návrhu a praxí ověřené postupy, které byly využity při vývoji aplikace Metal Framing, pomáhají stavebním inženýrům navrhovat kovové konstrukce z tenkostěnných za studena tvářených profilů.

Metal Framing pomůže při tvorbě BIM projektu do nejmenšího detailu, od počátečního návrhu až po výrobu na CNC strojích a CAD/CAM výrobních linkách. Metal Framing umožňuje stavebním inženýrům činit optimální rozhodnutí, konstrukce navrhovat mnohem rychleji a vyhýbat se chybám.

AGACAD Metal Framing - pokročilá automatizace návrhu

Metal Framing nabízí ověřené parametrické rodiny a konfigurace pro generování rámových konstrukcí stěn, stropů a střech, kovových krovů, sloupko-příčkových fasád, provětrávaných fasády a konstrukcí ze sandwichových panelů. Knihovnu rodin, konfigurací nebo konstrukčních přípojů je možné dále rozšiřovat podle specifických potřeb každého uživatele.

Navrhujte konstrukce do nejmenšího detailu díky automaticky generovaným konstrukčním přípojům, nástrojům pro detekci kolizí a generování prostupů a instalačních otvorů. Navržené konstrukce se dynamicky aktualizují a přizpůsobují, což zajišťuje, že výkresy a výkazy jsou vždy aktuální a přesné.

Metal Framing je BIM software pro efektivní a přesné navrhování konstrukcí včetně podrobných detailů, koordinaci, tvorbu dokumentace a výrobu lehkých kovových rámů v Revitu.

Proč používat Metal Framing?

Aplikace Metal Framing poskytuje komplexní řešení pro automatizovaný návrh konstrukcí z tenkostěnných za studena tvářených profilů a nabízí nástroje pro generování dokumentace na základě BIM modelu v Revitu. Metal Framing umožní dosáhnout co nejlepšího výsledku v co nejkratším čase.

Produkty Metal Framing

Aplikace Metal Framing je rozdělena do komplexních modulů, které obsahují rodiny, konfigurace a vzorové projekty pro vybrané druhy konstrukcí.

AGACAD Metal Framing Suite

Metal Framing Suite

Navrhujte kovové prefabrikované panely stěn, stropů a střech. Kovové konstrukce krovů nebo vazníkové konstrukce stropů a střech.

Metal Framing Suite umožňuje uživatelům aplikace Revit navrhovat vícevrstvé lehké kovové konstrukce stěn, stropů a střech ve formě prefabrikovaných panelů. Kovové krovy, stropy a střechy z kovových příhradových vazníků. Metal Framing obsahuje nástroje pro generování pohledů včetně automatických kót a popisů, umožní generovat podrobné výkazy a dílenské výkresy. Díky automatizovaným procesům návrhu a tvorby výkresů je zajištěna kvalitní výroba a přesná montáž na stavbě.

AGACAD Curtain Walls and Panels

Curtain Walls & Panels

Navrhujte obvodové plášťě, sloupko-příčkové stěny a fasády.

Modul Metal Framing Curtain walls & panels umožňuje rychlé a snadné navrhování zavěšených obvodových plášťů, sloupko-příčkových stěn a fasád. Metal Framing umožňuje dynamicky aktualizovat navržené konstrukce, generovat podrobné výkresy včet kót, popisů a přesných výkazů. Díky automatizaci procesů návrhu a tvorby výkresů je zajištěna kvalitní výroba a přesná montáž na stavbě.

AGACAD Ventilated Facades

Ventilated Facades

Navrhujte provětrávané kovové fasádní systémy.

Modul Metal Framing Ventilated Facades umožňuje snadno a rychle navrhovat provětrávané fasády. Model v Revitu je možné snadno doplnit o vysoce detailní prvky kotvení. Metal Framing Ventilated Facades umožňuje dynamickou aktualizaci navržených konstrukcí, generovat podrobné výkresy včetně kót a popisů a přesných výkazů. Díky automatizaci návrhu a tvorby výkresů je zajištěna přesnost, kvalitní výroba a přesná montáž na stavbě.

AGACAD Sandwich Panels

Sandwich Panels

Navrhujte obvodové pláště a střechy ze sendvičových panelů.

Modul Metal Framing Sandwich Panels přináší balíček funkcí pro efektivní navrhování sendvičových panelů. Aplikace umožní dynamicky aktualizovat navržené konstrukce, rozmístit detaily a generovat podrobnou výrobní dokumentaci. Díky funkcím modulu Metal Framing Sandwich Panels je možné dosáhnout přesného návrhu a úspory času v celém průběhu přípravy projektu a výroby.

Metal Framing - přehled funkcí

Návrh

Metal Framing umožňuje uživatelům aplikace Revit automatizovat návrh lehkých kovových konstrukcí při přípravě projektů v Revitu, umožní dělat optimální rozhodnutí, pracovat mnohem rychleji, přesněji a vyhýbat se chybám v průběhu všech fází přípravy BIM projektu. A to od první studie, přes detailní návrh konstrukce, přípravu projektové dokumentace, až po výrobu a výstavbu.

Metal Framing umožní efektivně navrhovat jednovrstvé nebo vícevrstvé stěny, podlahy a střechy, které jsou vytvořeny z lehkých kovových konstrukcí. Navrhujte detailní konstrukční stěny, vnitřní příčky, předstěny, provětrávané fasády, obvodové pláště, sloupko-příčkové fasády i sandwichové panely.

AGACAD Metal Framing - pracujte v Autodesk Revit ještě přesněji a rychleji

Efektivita. Automatizace nabízí rychlost a eliminuje plýtvání časem na činnosti, které mají malou přidanou hodnotu.

Ušetřete čas. Jakmile jsou vytvořeny standardy, konfigurace nebo vlastní knihovna rodin, budete pro každého uživatele snadné navrhovat lehké kovové konstrukce.

Flexibilita. Metal Framing je plně přizpůsobitelný tak, abyste mohli kreslit jakoukoli myslitelnou geometrii se všemi detaily, bez ohledu na to, jak jsou složité. Vytvářejte projekty jakékoli složitosti. Metal Framing se přizpůsobí vašim potřebám do nejmenších detailů.

Vytvořená pravidla pro generování rámů je možné v libovolné fázi projektu aktualizovat. Možnost vytvořit si vlastní individuální pravidla v uživatelsky přívětivém a flexibilním prostředí odlišuje nástroje AGACAD Metal Framing od ostatních produktů na trhu.

Přesnost. Přesné rozmístění všech prvků a detailů rámů umožňuje generování bezchybných dat pro prefabrikované prvky lehkých kovových konstrukcí.

AGACAD Metal Framing - lehké kovové konstrukce

Spolupráce

Revit nabízí vynikající nástroje pro spolupráci všech profesí napříč obory AEC průmyslu. Koordinace BIM týmů je výrazně vylepšena díky integraci aplikací Metal Framing a Cut Openig, které identifikují strukturální a technické kolize v celém modelu. Umožní automaticky vytvořit prostupy konstrukcemi a umístit požární ucpávky. Nové prostupy je možné ihned zohlednit v navržených kovových rámech díky funkcím pro dynamickou aktualizaci.

Výroba

Exportéry AGACAD CNC automaticky sestavují všechny prvky kovových rámů, nebo panelů podle uživatelem definovaných pravidel. Tyto prvky obsahují všechna potřebná data pro export souborů, se kterými dokážou pracovat CNC stroje.

Export projektových dat pro výrobu na CNC strojích urychluje proces výstavby a eliminuje výrobní chyby.

Metal Framing v současné době nabízí CNC exportéry pro nejoblíbenější CNC stroje, jako jsou Howick, Metroll, Royal C.N.C., Pinnacle a Scottsdale.

CNC exportéry AGACAD Metal Framing je nutné používat se softwarem AGACAD Metal Framing, který uvnitř projektu Revit vytvoří prvky rámů se všemi potřebnými geometrickými a informačními údaji a příslušný CNC exportér pak převede modely rámů do formátu čitelného zvoleným strojem.

AGACAD Metal Framing - CNC stroje

Jedinečné vlastnosti aplikace Metal Framing

 • Automatizované generování rámů stěn, podlah a střech na základě pravidel vytvořených uživatelem
 • Automatická aktualizace již vytvořených rámů v jakékoli fázi návrhu
 • Vysoká flexibilita aplikace a bohaté možnosti přizpůsobení umožní automaticky navrhovat i ta nejsložitější a nejkomplexnější konstrukční řešení
 • Pokročilé nástroje pro modifikaci již navržených rámů
 • Navrhování vícevrstvých rámových konstrukcí – hlavní rám, sekundární rám, rošt pro opláštění, opláštění z palubek nebo fasádních desek
 • Vysoká efektivita a rychlost generování rámových konstrukcí pro vícepodlažní stavby
 • Automatizované generování výrobní dokumentace – výkresy a podrobné výkazy
 • Automatické rozmístění a správa konstrukčních přípojů na základě pravidel vytvořených uživatelem
 • Automatické rozdělení opláštění z SDK nebo OSB desek na jednotlivé dílce, automatické generování kladečských výkresů.
 • Navržené rámy můžete kdykoliv upravit a doplnit o další potřebné prvky
 • Spolupráce s nástroji pro detekci kolizí a generování prostupů konstrukcemi
 • Vícenásobné generování rámů umožňuje kopírovat a aktualizovat identické rámy v celém modelu najednou
 • Generování výrobních výkresů a podrobných výkazů „na jedno kliknutí“
 • Generované výkresy obsahují okótované a popsané pohledy, na které je aplikovaná šablona pohledu

AGACAD Metal Framing Suite - možnosti navrhování

Navrhování obvodových plášťů budov s využitím aplikace Metal Framing

Download a cena

Download

Zkušební verzi (trial) je možné získat prostřednictvím aplikace Agacad Dock.

Trial ke stažení na produktových stránkách aplikace Agacad Dock.

Návod na aktivaci trial verze ZDE.

Cena

V případě zájmu o bližší informace k ceně či nákup softwaru Agacad Metal Framing kontaktujte obchodní oddělení Arkance Systems.

Odborné a vysoké školy

Pro vzdělávací účely nabízíme licence Agacad modulů zdarma. V případě zájmu prosím vyplňte formulář na stránce Studenti a školy, kde naleznete i více informací, zejména v záložce “Sponzoring výukových aplikací”, případně kontaktujte obchodní oddělení Arkance Systems.

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

Smart Browser

Efektivní správa parametrů Revitu. Rychlá a snadná práce s rodinami. Moduly pro různé role uživatelů v BIM projektu.

Agacad Dock

Interaktivní okno v Revitu pro produkty Holixa a Agacad – zkušební verze těchto produktů, instalace, správa licencí, aktualizace.

Panel Packer

Užitečné funkce pro organizaci balení a logistiky dřevěných a lehkých ocelových prefabrikovaných panelů v Revitu.

Wood Framing

BIM a 3D software pro modelování dřevěných konstrukcí, pro návrhy prefabrikovaných rámových konstukcí v Revitu.

MEP Hangers

MEP Hangers od společnosti AGACAD poskytuje rychlý a snadný způsob uspořádání podpěr a závěsů v modelu Revitu.

Cut Opening

Vkládání a správa prostupů v BIM modelu Revitu. Automatické generování prostupů včetně přesných výkazů a výpisů.

  Objevte školení společnosti ARKANCE

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE
  Blog Na zdi - BIM aplikace, Autodesk Revit
  BIM fórum - co je BIM, aktuality, projekty, firmy