Agacad ikona - 3D návrh, modelování, design

Precast Concrete

Precast Concrete je softwarové řešení pro návrh, modelování a výrobu předem vyráběných betonových prvků a konstrukcí v prostředí Autodesk Revit. Aplikace automatizuje návrh betonových prvků, jako jsou stěnové panely, sloupy, nosníky anebo stropní panely, což umožňuje uživatelům vytvářet přesný BIM model, generovat výkresy a exportovat data pro výrobu a montáž.

AGACAD Precast Concrete je kompletní řešení pro obor prefabrikovaných betonových konstrukcí, umožňuje rychlejší a efektivnější návrh a výrobu, snižuje náklady, zvyšuje produktivitu.

Precast Concrete - software od firmy AGACAD

Produkty AGACAD

Pro další informace o produktech AGACAD a nezávaznou nabídku prosím kontaktujte Arkance Systems.

Precast Concrete

AGACAD Precast Concrete je moderní aplikace pro modelování a navrhování prefabrikovaných betonových prvků a konstrukcí v prostředí Revitu. Tato aplikace umožňuje uživatelům vytvářet přesné BIM modely s důrazem na detaily, vkládat kotevní a manipulační prvky, navrhovat výztuž a generovat výkresy s vysokou přesností.

S AGACAD Precast Concrete můžete efektivně navrhovat konstrukce z betonových prefabrikovaných patek, sloupů, nosníků, vazníků, stropních a stěnových panelů. Díky detailnímu BIM modelu lze snadno a rychle generovat podrobnou výkresovou dokumentaci, včetně kót, popisů a výkazy.

Precast Concrete - prefabrikovaný beton

Produkty Precast Concrete

Aplikace Precast Concrete je rozdělena do komplexních balíčků, které obsahují rodiny, konfigurace a vzorové projekty pro vybrané druhy konstrukcí.

AGACAD Precast Concrete - logo aplikace

Precast Concrete

Navrhujte kovové prefabrikované panely stěn, stropů a střech. Kovové konstrukce krovů nebo vazníkové konstrukce stropů a střech.

Precast Concrete umožňuje efektivní návrh prefabrikovaných betonových konstrukcí na základě definovaných pravidel. Software nabízí nástroje pro snadné vytváření tvarů konstrukcí, vkládání a správu přesných konstrukčních detailů, generování výztuže prvků a automatizované generování výkresové dokumentace. S přesným modelem je možné snadno vytvořit výrobní výkresy s výkazy a rychle přenést projekt do výroby.

AGACAD Beam Reinforcement - logo aplikace

Beam Reinforcement

BIM software pro navrhování ocelové výztuže betonových prefabrikovaných nosníků.

Beam Reinforcement umožňuje automatizované generování, aktualizaci a úpravy výztuže pro prefabrikované betonové nosníky různých tvarů – obdélníkových, L, T, TT. Díky konfiguracím je můžete nastavit pravidla pro umístění hlavních nosné výztuže, konstrukční výztuže a třmínky. Hlavní pruty mohou mít několik horních, spodních nebo středních řad s možností nastavit délky prutů anebo umístit závitové spojky výztuže.

AGACAD Column Reinforcement - logo aplikace

Column Reinforcement

BIM software pro navrhování ocelové výztuže betonových prefabrikovaných sloupů.

Column Reinforcement umožňuje automatizované generování, aktualizaci a úpravy výztuže pro prefabrikované betonové sloupy včetně konzol. Díky konfiguracím je můžete nastavit pravidla pro umístění hlavních nosné výztuže, konstrukční výztuže a třmínky. Vybrané hlavní výztuže je možné spojovat třmínky různých tvarů.

AGACAD Wall Reinforcement - logo aplikace

Wall Reinforcement

BIM software pro navrhování ocelové výztuže betonových prefabrikovaných stěn.

Wall Reinforcement umožňuje automatizované generování, aktualizaci a úpravy výztuže pro prefabrikované betonové stěnové panely. Díky konfiguracím je můžete nastavit pravidla pro umístění hlavních nosné výztuže, konstrukční výztuž, lemování otvorů anebo šikmé výztuže v rozích otvorů.

Precast Concrete - detailní BIM model konstrukce

Detailní BIM model konstrukce zahrnující kotevní prvky a úchyty, generování výztuže pro prefabrikované prvky a přípravu výrobní dokumentace.

Precast Concrete - pro stavební inženýry, projektanty, výrobce

Pro koho je aplikace Precast Concrete určena?

Pro všechny uživatele Autodesk Revit, stavební inženýry, projektanty a výrobce, kteří se zabývají návrhem a výrobou betonových prefabrikovaných konstrukcí.

Proč používat Precast Concrete?

Aplikace Precast Concrete poskytuje komplexní řešení pro automatizovaný návrh konstrukcí z prefabrikovaného betonu a nabízí nástroje pro generování dokumentace na základě BIM modelu v Revitu. Precast Concrete umožní dosáhnout co nejlepšího výsledku v co nejkratším čase.

Nástroje pro návrh prefabrikovaných konstrukcí v Revitu

AGACAD Precast Concrete nabízí specializované nástroje pro návrh prefabrikovaných betonových konstrukcí. Tyto nástroje pracují na základě konfigurací definovaných uživatelem, které lze uložit a sdílet pro opakované použití. Tento software usnadňuje přípravu modelu, projektové dokumentace, pomáhá eliminovat chyby, zlepšuje kvalitu dokumentů a usnadňuje přenos projektu do výroby.

Precast Concrete - návrh prefabrikovaných konstrukcí v Revitu

Tvar betonové prefabrikované konstrukce

 • Automatické rozdělení architektonické podlahy na oblasti pomocí podpěr, hran a otvorů
 • Rozdělení a tvorba samostatných stropních desek/panelů z vybraných ploch podlah, podle předem definovaných rozměrů a způsobu uložení
 • Rozklad sandwichových stěn na samostatné typy stěn podle uživatelem předdefinované konfigurace
 • Výpočet polohy těžiště
 • Automatické rozdělení stěn podle předem definované velikosti panelu, rozdělení stěn v přesně definovaných místech pomocí osnov, referenčních rovin, otvorů, jiných stěn a dalších pravidel
Precast Concrete - automatická práce s prefabrikovanými prvky

Kotevní a manipulační prvky, detaily

 • Vkládejte injektážní trubky, kotevní desky, kotevní šrouby, manipulační kotvy, zvedací oka, sloupové botky na povrch jakéhokoli hostitelského prvku, ať už se jedná o nosník, sloup, stěnu, základ, podlahu, součást nebo obecný model
 • Automatické vkládání detailních prvků na základě uživatelem definovaných pravidel
 • Vkládání detailů podle těžiště.
 • Vkládání detailů v průsečících s jinými prvky Revitu
 • Rychlá úprava a aktualizace vložených detailů
 • Kontrola, zda má hostitelský prvek dostatečně pevné těleso pro vložení detailu
Precast Concrete - kotevní a manipulační prvky, detaily

Návrh výztuže betonových prefabrikátů

 • Automatické generování výztuže na základě uživatelem definovaných pravidel
 • Generování, aktualizace a úpravy výztuže pro prefabrikované betonové sloupy včetně konzol
 • Generování, aktualizace a úpravy výztuže pro prefabrikované betonové nosníky různých tvarů – obdélníkových, L, T, TT
 • Generování, aktualizace a úpravy a úpravy výztuže pro prefabrikované betonové stěnové panely
Precast Concrete - návrh výztuže betonových prefabrikátů

Číslování a značení

 • Třídění a označování prefabrikátů na základě jejich objemu, umístění, ID, délky nebo jiných dostupných parametrů
 • Automatický výpočet/aktualizace sdílených souřadnic X, Y, Z
 • Nastavené číslování je možné ukládat pod samostatným názvem
 • Přečíslování koordinačních osnov

Generování výkresové dokumentace a tvarů výztuží

 • Automatická tvorba pohledů na prvky konstrukce včetně kót a popisů
 • Automatické generování výkresů a umísťování pohledů
 • Automatické generování výkazů na základě šablony
 • Generování kót na základě pravidel ve vybraných pohledech
 • Vyhledávání změn v sestavách v důsledku nových hostovaných prvků
 • Aktualizace sestav na základě změn v projektu
 • Automatické generování obrázků znázorňující tvary výztuží, včetně rozměrů každého segmentu konstrukční výztuže. Generování obrázků probíhá na základě podrobných konfigurací
Precast Concrete - výkresová dokumentace

Navrhování v Autodesk Revit pomocí Precast Concrete - poznejte sílu BIM

Download a cena

Download

Zkušební verzi (trial) je možné získat prostřednictvím aplikace Agacad Dock.

Trial ke stažení na produktových stránkách aplikace Agacad Dock.

Návod na aktivaci trial verze ZDE.

Cena

V případě zájmu o bližší informace k ceně či nákup softwaru Agacad Precast Concrete kontaktujte obchodní oddělení Arkance Systems.

Odborné a vysoké školy

Pro vzdělávací účely nabízíme licence Agacad modulů zdarma. V případě zájmu prosím vyplňte formulář na stránce Studenti a školy, kde naleznete i více informací, zejména v záložce “Sponzoring výukových aplikací”, případně kontaktujte obchodní oddělení Arkance Systems.

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

Metal Framing

Sada nástrojů pro Autodesk Revit. Navrhování lehkých kovových konstrukcí, výstupy pro výrobu na CNC strojích a výrobních linkách.

Agacad Dock

Interaktivní okno v Revitu pro produkty Holixa a Agacad – zkušební verze těchto produktů, instalace, správa licencí, aktualizace.

Smart Browser

Efektivní správa parametrů Revitu. Rychlá a snadná práce s rodinami. Moduly pro různé role uživatelů v BIM projektu.

Panel Packer

Užitečné funkce pro organizaci balení a logistiky dřevěných a lehkých ocelových prefabrikovaných panelů v Revitu.

Wood Framing

BIM a 3D software pro modelování dřevěných konstrukcí, pro návrhy prefabrikovaných rámových konstukcí v Revitu.

Cut Opening

Vkládání a správa prostupů v BIM modelu Revitu. Automatické generování prostupů včetně přesných výkazů a výpisů.

MEP Hangers

MEP Hangers od společnosti AGACAD poskytuje rychlý a snadný způsob uspořádání podpěr a závěsů v modelu Revitu.

  Objevte školení společnosti ARKANCE

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE
  Blog Na zdi - BIM aplikace, Autodesk Revit
  BIM fórum - co je BIM, aktuality, projekty, firmy