Smart Documentation

Smart Documentation je sada nástrojů pro Autodesk Revit, která umožňuje rychlou, přesnou a kvalitní tvorbu projektové dokumentace stavebních projektů.

Všechny užitečné nástroje pro tvorbu projektové dokumentace v Revitu jsou dostupné na jednom místě v kompaktním balíčku. Nástroje aplikace Smart Documentation pomůžou eliminovat zbytečné chyby a efektivně dokončit projektovou dokumentaci připravovaných projektů.

Smart Documentation - software od firmy AGACAD

Produkty AGACAD

Pro další informace o produktech AGACAD a nezávaznou nabídku prosím kontaktujte Arkance Systems.

Smart Documentation

Smart Documentation urychlí každodenní práci při přípravě projektové dokumentace v Revitu. Aplikace je určená pro všechny architekty, stavební inženýry a projektanty, designéry nebo výrobce.

Smart Documentation automaticky vygeneruje zakótované a popsané výkresy, výpisy a výkazy prvků. Usnadní práci na přípravě projektové dokumentace a zlepší kvalitu publikovaných dokumentů.

Hodiny kreslení výkresů proměňte na několik kliknutí

Smart Documentation umožňuje odstranit nebo eliminovat úlohy, které se neustále opakují a mají pro vaše projekty malou přidanou hodnotu. Smart Documentation se stane součástí vaší každodenní práce v Revitu.

 • Generování automaticky okótovaných a popsaných pohledů na prvky
 • Automatická tvorba výrobní dokumentace prvků
 • Tvorba řetězových kót mezi vybranými kategoriemi prvků v půdorysech, pohledech a řezech
 • Třídění prvků a jejich dynamické číslování, označení nebo tvorbu výkazů prvků
 • Import tabulek z MS Excel do Revitu a jejich synchronizace
 • Automatizovaná tvorba a správa legend prvků a jejich technických specifikací pro všechny kategorie v Revitu
 • Hromadná tvorba a správa výkresů, umísťování vybraných pohledů na výkresy
 • Úspora času a práce díky efektivně a přesně vytvořené dokumentaci

Usnadnění a zrychlení tvorby projektové dokumentace pro uživatele aplikace Autodesk Revit.

Pro koho je aplikace Smart Documentation určena?

Pro všechny uživatele Autodesk Revit, architekty, stavební inženýry a výrobce, kteří jsou zodpovědní za technickou dokumentaci, výkresy a jejich obsah.

Proč používat Smart Documentation?

Sada nástrojů Smart Documentation poskytuje komplexní řešení pro automatizované generování dokumentace na základě BIM modelu v Revitu. Smart Documentation umožní dosáhnout co nejlepšího výsledku v co nejkratším čase. Flexibilní a snadno přizpůsobitelné nástroje pro generování všech typů výkresů.

Smart Documentation - vytváření a správa dokumentace

Užitečné funkce pro efektivní tvorbu a správu dokumentů

Objevte nový a rychlejší způsob práce v programu Autodesk Revit. Nástroje aplikace Smart Documentation šetří čas při úkolech, které lze provádět automaticky.

Smart Documentation - funkce

Pohledy

 • Práci, která musela být dělána ručně, krok za krokem, je automatizována na základě přednastavených konfigurací. Vytvořené konfigurační soubor ve formátu XML, jsou ukládány na uživatelem vybrané místo. Konfigurační soubory lze opakovaně použít při práci na budoucích projektech v programu Revit a lze je sdílet s ostatními uživateli. Vytvářejte různé druhy konfigurací pro různé typy výkresů. Možnost používat více typů konfigurací pro různé účely dokumentů.
 • Ořezávání pohledů podle velikosti prvků.
 • Výběr a přiřazení šablony pohledu pomocí Smart Views na základě konfigurace. Šablony pohledů určují, co a jak má být ve vytvořeném pohledu viditelné.
 • Automatická tvorba pohledů na vybrané prvky, které jsou okótovány a popsány na základě přiřazených konfigurací.
 • Přejmenovávání pohledů na základě nastavení konfigurace.
 • Tvorba vícenásobných pohledů pro prvky ve vybrané oblasti.
 • Umístění vytvořených pohledů na výkres podle nastavení konfigurace.
Smart Documentation - pohledy

Pohledy sestav

 • Tvorba sestav s odpovídajícími pohledy pro stěny, konstrukční stěny, konstrukční rámy, sloupy, nosníky, základy nebo prvky s konstrukční výztuží.
 • Kótovaní vybraných prvků v pohledu. Automatické rozpoznání toho, co je třeba zakótovat, kam přichytit kótovací řetězec a kam kótu umístit. Možnost přidat ke kótám poznámky.
 • Automatické přiřazení prvků do sestavy podle rozpoznaného hostitele.
 • Generování těžiště prvků.
 • Práci, která musela být dělána ručně, krok za krokem, je automatizována na základě přednastavených konfigurací. Vytvořené konfigurační soubor ve formátu XML, jsou ukládány na uživatelem vybrané místo. Konfigurační soubory lze opakovaně použít při práci na budoucích projektech v programu Revit a lze je sdílet s ostatními uživateli. Vytvářejte různé druhy konfigurací pro různé typy výkresů. Možnost používat více typů konfigurací pro různé účely dokumentů.
 • Automatická tvorba různých typů výkazů na základě šablon výkazů.
 • Generování kót, popisů prvků a poznámek ve vybraných pohledech.
 • Automatické umístnění vytvořených pohledů, legend, výkazů na výkresy podle vybraného vzorového výkresu.
Smart Documentation - pohledy sestav

Předem definované kóty

 • Aplikuje pravidla kótování na libovolný pohled nebo vybrané prvky umístěné v pohledu.
 • Kótovaní vybraných prvků v pohledu. Automatické rozpoznání toho, co je třeba zakótovat, kam přichytit kótovací řetězec a kam kótu umístit. Možnost přidat ke kótám poznámky.
 • Kótování prvků v připojeného modelu.
 • Možnost spojovat vybrané kóty.

Rychlé kótování

 • Generování kót nebo jejich řetězců na základě předem definovaných konfigurací. Automatické kóty je možné použít pro architektonické prvky, konstrukční prvky nebo prvky mechanických zařízení a systémů.
 • Automatické generování kót je možné ve všech půdorysech, řezech i pohledech.
 • Automatické kótování stěn, včetně otvorů a prostupů, kóty mohou být nastaveny tak, aby se automaticky vztahovaly k osnovám.
 • Vytvoření vícenásobných řetězců pro různé typy referenčních objektů.
 • Spojování samostatných kót do řetězců.
 • Umístění kót do zadané vzdálenostní od kótovaného objektu a do zadané vzdáleností mezi kótovacími řetězci.
Smart Documentation - MEP (TZB) model v Revitu

Číslování a popisy

 • Automatické rozpoznání polohy a orientace osnov, možnost jejich přečíslování podle logických pravidel.
 • Kombinuje segmenty různých parametrů pro vytvoření specifického označení.
 • Určení směru otevírání dveří. Směr otevírání muže být zapsán do vybraného nebo nově vytvořené parametru.
 • Označení prvků, číslování prvků nebo jakékoliv jiné hodnoty parametrů je možné použít pro inteligentní označování prvků pomocí filtrů. U vytvořených popisů bude zabráněno jejich překrývání.
 • Automatické vytvoření a umístění libovolného typu popisu ve vybraných pohledech.
 • Generování popisů u kótovacích řetězců ve vybraných pohledech.

Obrázky a QR kódy

 • Generujte jedinečné QR kódy pro jakoukoliv kategorii prvků. QR kódy mohou obsahovat vybrané informace, které jsou dostupné v parametrech prvků. Prvky vybrané kategorie mohou být filtrován, je tak možné vybrat prvky podle specifických vlastností.
 • Generování QR kódů různých velikostí, které budou uloženy na pracovní stanici uživatele.
 • Automatické generování obrázků znázorňující tvary výztuží, včetně rozměrů každého segmentu konstrukční výztuže. Generování obrázků probíhá na základě podrobných konfigurací.

Legendy a výpisy

 • Tabulky, legendy nebo výpisy prvků, včetně jejich detailních technických specifikací, je možné automaticky generovat jako detailní pohledy.
 • Podrobné možnosti nastavení a přizpůsobení legend a výpisů.
 • Možnost zobrazit jeden nebo více pohledů na objekt v legendách a výpisech.
 • Možnost vkládat do legend obrázky skutečných prvků.
 • Snadná tvorba vertikálně i horizontálně řazených legend a výpisů.
 • Seskupení rodin různých kategorií do jedné legendy, například okna a dveře v jedné legendě.
 • Automatické rozdělení legend a výpisů na více stránek.
 • Funkce pro generování legend a výpisů lze použít i pro připojené modely.
 • Import tabulek MS Excel do projektu včetně stylu zobrazení. Volitelně lze použít nastavení stylů objektů z Revitu. Tabulky je možné v Revitu rozdělit na jednotlivé listy.
 • Automatické sledování změn a aktualizace změněných tabulek.
Smart Documentation - legendy a výpisy

Výkresy

 • Tvorba a správa velkého množství výkresů s využitím automatizovaných postupů
 • Automatické vyplnění informací v rohovém razítku.
 • Umožňuje sjednotit pozici pohledů na výkresech, sjednotit nastavení grafiky, nastavení ořezových oblastí a měřítka pro stejné typy výkresů v celém projektu.
 • Tvorba nových a jejich umísťování na výkresy.
 • Rychlá aktualizace parametrů výkresu. Náhrada umístěných pohledů, legend nebo výkazů za nové.

Smart Documentation - základní možnosti aplikace

Smart Documentation - generování a správa projektové dokumentace - záznam webináře

9 tipů pro inženýry TZB pracující v Revitu - záznam webináře

Download a cena

Download

Zkušební verzi je možné získat prostřednictvím aplikace TOOLS4BIM Dock – ke stažení na oficiální stránkách společnosti AGACAD (anglicky).

Návod na aktivaci trial verze ZDE (anglicky).

Cena

V případě zájmu o bližší informace k ceně či nákup softwaru AGACAD Smart Documentation kontaktujte obchodní oddělení Arkance Systems.

Odborné a vysoké školy

Pro vzdělávací účely nabízíme licence AGACAD modulů zdarma. V případě zájmu prosím vyplňte formulář na stránce Studenti a školy, kde naleznete i více informací, zejména v záložce “Sponzoring výukových aplikací”, případně kontaktujte obchodní oddělení Arkance Systems.

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

MEP Hangers

MEP Hangers od společnosti AGACAD poskytuje rychlý a snadný způsob uspořádání podpěr a závěsů v modelu Revitu.

Smart Browser

Efektivní správa parametrů Revitu. Rychlá a snadná práce s rodinami. Moduly pro různé role uživatelů v BIM projektu.

Autodesk Revit

Světově nejrozšířenější nástroj pro projektování pozemních staveb. Je využíván pro informační modelování budov - BIM.

Agacad Dock

Interaktivní okno v Revitu pro produkty Holixa a Agacad – zkušební verze těchto produktů, instalace, správa licencí, aktualizace.

Wood Framing

BIM a 3D software pro modelování dřevěných konstrukcí, pro návrhy prefabrikovaných rámových konstukcí v Revitu.

Cut Opening

Vkládání a správa prostupů v BIM modelu Revitu. Automatické generování prostupů včetně přesných výkazů a výpisů.

Metal Framing

Sada nástrojů pro Autodesk Revit. Navrhování lehkých kovových konstrukcí, výstupy pro výrobu na CNC strojích a výrobních linkách.

Panel Packer

Užitečné funkce pro organizaci balení a logistiky dřevěných a lehkých ocelových prefabrikovaných panelů v Revitu.

  Objevte školení společnosti Arkance Systems

   

  Blog Na zdi - BIM aplikace, Autodesk Revit
  BIM fórum - co je BIM, aktuality, projekty, firmy