CIMCO Edit od Arkance Systems - ikona produktu

CIMCO Edit

CIMCO Edit je světově nejznámější editor a simulátor NC-kódů. Každý CNC programátor nebo operátor stroje ve výrobním středisku, který je zodpovědný za vytváření a úpravu NC programů, potřebuje rychlý a přizpůsobivý profesionální nástroj.

Hlavní funkce:
  • Vykreslení nástrojových drah
  • Simulace odebírání polotovaru
  • Změna řezných podmínek
  • Přečíslování řádků, nástrojů
CIMCO Edit od Arkance Systems - produktový obrázek

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Co umí program CIMCO Edit?

Profesionální editor NC programů

CIMCO Edit je poslední verzí nejpopulárnějšího editoru NC programů na trhu. Za několik posledních let bylo nainstalováno přes 80.000 licencí tohoto programu.

CIMCO Edit je profesionální nástroj pro CNC programátory, kteří vyžadují plnohodnotný, spolehlivý a ekonomicky výhodný profesionální nástroj pro úpravu programů a komunikaci se stroji. CIMCO Edit poskytuje úplnou sadu základních nástrojů pro úpravu NC programů, které moderní editování NC programů vyžaduje.

CIMCO Edit - profesionální editor NC programů

Uživatelsky přívětivý

CIMCO Edit nemá žádná omezení ve velikosti programu a obsahuje funkce pro úpravu NC kódů jako je číslování/přečíslování, operace se znaky a vyhledání rozsahu v souřadnicích XYZ. Obsahuje také matematické funkce včetně základních operací jako je natočení, zrcadlení, korekce nástroje a posunutí.

CIMCO Edit poskytuje všechny funkce, které by jste od editoru očekávali, včetně funkce „drag-and-drop“ („přetáhni a pusť“) pro úpravu textu. CIMCO Edit lze libovolně nastavit a měnit jeho vlastnosti a snadno jej tak přizpůsobit požadovanému programátorskému prostředí. Každá část programu CIMCO Edit je nová, od nového rozvržení panelů až po dynamicky upravitelné nástrojové lišty a menu.

CIMCO Edit také obsahuje nový a výkonný nástroj pro porovnání souborů, přepracovaného pomocníka pro vykreslení drah nástrojů a novou programátorskou pomůcku NC-pomocník a další.

CIMCO Edit - uživatelsky přívětivý

Vybrané funkce CIMCO Edit

NC-pomocník

Díky funkci NC-pomocník můžete upravovat NC kód rychleji a jednodušeji než dříve. Umístěním kurzoru na libovolnou M nebo G funkci NC-pomocník sám rozpozná kód a umožní změnit hodnoty pomocí interaktivního rozhraní propojeného s příslušným NC kódem. Po zadání požadované hodnoty pro určitou proměnnou, funkce NC-pomocník provede automaticky aktualizaci NC kódu.

Nástroj NC-pomocník umožňuje rychlé vkládání a úpravu složitějších cyklů a operací. CIMCO Edit obsahuje připravené cykly a makra pro nejčastější operace jako je start programu, ukončení programu nebo výměna nástroje atd.. Můžete si také zaznamenat nebo vytvořit vlastní uživatelský cyklus nebo makro podle svých požadavků pro operace, které používáte nejčastěji.

CIMCO Edit - NC pomocník

CNC komunikace a DNC

CIMCO Edit má zabudovanou funkci pro DNC přenos pomocí spolehlivé sériové linky RS-232 a umí komunikovat s různými CNC řídicími systémy. Pomocí funkce DNC přenosu můžete zasílat a přijímat NC programy do více strojů současně přímo z prostředí CIMCO Edit.

Chytré porovnání souborů

CIMCO Edit disponuje funkcí pro rychlé a plně nastavitelné porovnání souborů, které umožňuje uživateli rychlé nalezení změn v NC programu. Při porovnání souborů se zvýrazní změny a vymazané či vložené řádky. Nepodstatné změny, např. jiné číslování řádků a jiné rozmístění mezer, se zanedbají.

Případné rozdíly jsou zobrazeny na jednotlivých řádcích s barevným vyznačením rozdílného místa nebo je možné zobrazit všechna změněná místa naráz, seřazená pod sebou. Takto zobrazené změny je možné vytisknout pro pozdější kontrolu.

CIMCO Edit - chytré porovnání souborů

Podpora pro Mazatrol soubory

CIMCO Edit přichází s podporou pro prohlížení Mazatrol programů přímo v prostředí editoru namísto v Mazak kontrolním systému na dílně. Pomocí funkce pro porovnání Mazatrol programů můžete rychle ověřit a zkontrolovat změny v programu.

CIMCO Edit - podpora pro Mazatrol soubory

Grafické vykreslení drah

Vykreslení drah pro 3D frézování / 2D soustružení umožňuje zobrazit NC programy pro 3-osou frézku a 2-osý soustruh. Průběh vykreslování může být plynulý vpřed i vzad nebo po jednotlivých krocích. Při úpravě NC programu je automaticky provedena aktualizace, která se okamžitě projeví v grafickém výstupu.

CIMCO Edit - grafické vykreslení drah

Při vykreslování lze zobrazení dynamicky zvětšovat nebo zmenšovat, posouvat, natáčet a používat funkce pro měření. CIMCO Edit podporuje zobrazení obrábění v tělese s kontrolou kolizí držáku nástroje a kolizí při rychloposuvu.

CIMCO Edit - ovládání zobrazení

CIMCO Machine Simulation - kinematická simulace stroje

CIMCO Editor je možné rozšířit o strojní simulaci – CIMCO Machine Simulation pomáhá eliminovat nákladné chyby v programování, manuální změny v NC programech. Simulace stroje umožňuje ověřit libovolný NC kód na 3D modelu stroje.

Je vidět přesný pohyb komponent vůči sobě, tedy pohyby vřeten, otočných stolů, rotačních hlav, je možná simulace výměny. Můžeme simulovat i nástrojové a obrobkové sondy.

V CIMCO Machine Simulation jsou kolize v materiálech a chyby při přejezdech automaticky detekovány. Simulace a následná úprava NC kódů tak zajišťuje, že na fyzický stroj bude odeslán bezchybný kód.

CIMCO simulací je možno rozšířit libovolný CAM systém.

Simulace ve 3D se snadno ovládá – lze nastavit rychlost v obou směrech, skok na další nebo přechozí nástroj, řezné pohyby nebo přejezdy. V grafice je možné simulaci zvětšovat, natáčet pro přesnější kontrolu. Definice stroje je viditelná v pravé části, ve stromě, kde lze zobrazovat jednotlivé vlastnosti komponent, vřetene, stolu, obrobku. Lze zapínat a vypínat jejich viditelnost.

CIMCO Machine Simulation podporuje 3osé, 4osé a 5osé frézky. NC kód a simulace jsou v grafice zobrazeny vedle sebe. Zobrazení je plně interaktivní.

CIMCO Edit - CIMCO Machine Simulation

CIMCO Edit - skvělá volba pro CNC programátory

CIMCO Edit 2023 - podmínky pro zastavení simulace

CIMCO Machine Simulation 2023 - simulace NC programů

Informace a cena

CIMCO Edit - profesionální nástroj pro tvorbu a úpravu NC programů

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

CIMCO NC-Base

Pokročilá správa NC programů a výrobní dokumentace v jednotném úložišti. Trvalý přístup k výrobním datům, zálohování.

CIMCO MDC-Max

Monitoring strojů, sběr dat ze strojů. Online reporty a grafy – přístup k informacím odkudkoliv. Vyhodnocení efektivity CNC.

CIMCO DNC-Max

DNC síťová komunikace nejen pro CNC stroje, roboty, PLC systémy. Ucelený tok NC programů do výroby, jednotné úložiště.

Autodesk Fusion

Revoluční 3D CAD/CAM/CAE/EDA aplikace pro digitální prototypování a spolupráci, založená na cloudu. Řada rozšíření s pokročilými funkcemi.

    Objevte školení společnosti Arkance Systems

     

    CAD e-shop společnosti ARKANCE