Autodesk Fusion Operations od ARKANCE - ikona produktu

Autodesk Fusion Operations

Autodesk Fusion Operations (dříve pod názvem Prodsmart) je nový flexibilní systém pro plánování, řízení a sledování výroby (Manufacturing Execution System, MES) s propojením do cloudu. Plánuje a řídí týmy, stroje a materiály.

Díky integraci se strojním zařízením zobrazuje v reálném čase přehled o právě probíhající výrobě. Sleduje a analyzuje celý výrobní proces. Obsahuje modul pro správu a údržbu, který monitoruje tyto procesy a snadno plánuje požadované akce.

Autodesk Fusion Operations od ARKANCE - produktový obrázek

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Autodesk Fusion Operations - systém pro řízení výroby (MES)

Autodesk Fusion Operations lze nasadit a používat kdekoli. Aplikace představuje lehký systém pro plánování podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning, ERP), který lze připojit ke cloudu a využívá při provozu webové prohlížeče a mobilní zařízení. Rychlé zprovoznění systému minimalizuje režijní náklady na IT. Zároveň je flexibilní a přizpůsobí se vašemu podnikání při změnách a růstu výroby.

Systémy pro řízení výroby jsou často nákladné, pracně se zavádějí a bývá i problém je integrovat s dalšími systémy. Výsledek není ten, po jakém toužíte.

 

Autodesk Fusion Operations je jiný. Připravte svůj podnik na budoucnost.

Autodesk Fusion Operations shromažďuje informace z výrobní haly v reálném čase. Můžete sledovat provoz díky řídicím panelům pro monitoring výroby, dodržování a kontrolu kvality. Spravuje týmy pracovníků, stroje a materiály – optimalizuje výrobní kapacity.

MES systém Fusion Operations nabízí možnost integrace na předcházející nebo navazující ERP, CRM (Customer Relationship Management, řízení vztahů se zákazníky) a PLM (Product Lifecycle Management, řízení životního cyklu výrobku) systémy.

Klíčové přínosy systému Fusion Operations

Autodesk Fusion Operations - analýzy

Fusion Operations pomůže redukovat plýtvání a náklady
Získáte přehled o výrobě a identifikujete dříve neviditelné náklady

Zkrácení dodacích lhůt
Upravujte plány za chodu, abyste se rychle přizpůsobili změnám ve výrobě

Minimalizace údržby výrobních zařízení
Výkonné přehledy vám pomohou předvídat údržbu a minimalizovat prostoje ve výrobě

Autodesk Fusion Operations - dříve Prodsmart

Fusion Operations – plánování a řízení výroby ve všech firemních odděleních

Autodesk Fusion Operations propojuje tato oddělení výrobní společnosti:

 • Technická příprava výroby (TPV)
 • Oddělení nákupu – objednání materiálu pro výrobu
 • Výroba – od zakázek a plánování až k monitoringu a vykazování operací
 • Zajištění kvality – kontrolní listy, řízení kvality
 • Personalistika – role, docházka, vytížení zaměstnanců
 • Obchodní oddělení – zakázky, objednávky, zjištění nákladů
 • Údržba strojů a zařízení, odstávky, opravy
 • Management – jak to celé řídit, přehledy v reálném čase, reporty

Technická příprava výroby (TPV)

 • Produkty s kusovníky
 • Technologické postupy s operacemi
 • Pracovní instrukce
 • Výrobní dokumentace

Technolog má možnost vytvořit technologický postup s operacemi včetně jejich variant. Operacím lze přidělit potřebnou výrobní dokumentaci a pracovní instrukce, které si může uživatel zobrazit přímo na chytrém zařízení bez nutnosti tisku.

Oddělení nákupu

 • Vydané objednávky
 • Skladové hospodářství

Oddělení nákupu má k dispozici přehled o stavech skladu včetně šarží a skladových míst. Systém plánuje potřebu materiálu (MRP). To dává nákupnímu oddělení dostatek informací pro objednání materiálu.

Výroba

 • Výrobní zakázky
 • Plánování výroby
 • Vykazování operací

Systém Fusion Operations poskytuje v reálném čase informace o rozpracované výrobě. Každá změna související se změnou kapacit má okamžitý dopad na výrobní plán. Ten je uživateli přehledně vizualizován s možností úprav.

Vykazování práce se provádí pomocí aplikace, která funguje na chytrých zařízeních (mobily, tablety). Tato aplikace umožňuje uživatelům veškerou funkčnost potřebnou pro jejich práci. Lze zde například přijímat nebo vydávat materiál ze skladu, poskytovat výrobní dokumentaci, zadávat neshodné kusy, vytvářet protokoly o výstupní kontrole apod.

Panel pro Zobrazení stavu v reálném čase s propojením na výrobu
 • Přístup k vašim datům z jakéhokoli zařízení
 • Stále ve spojení s kolegy a pracovníky v reálném čase
 • Zprávy o aktuálních událostech lze uživatelsky přizpůsobit
 • Okamžité upozornění při výpadku stroje nebo nutnosti údržby
Vizualizace WorkFlow
 • Rychlá identifikace úzkých míst
 • Nastavením priorit se vyhnete přetížení
 • Zvýšení produktivity a bezproblémové pracovní postupy
 • Díky přehlednosti je možné neustále zlepšovat celý výrobní systém

Zajištění kvality

 • Neshody
 • Kontrolní listy
 • Řízení kvality

Pro zvyšování kvality vyráběných produktů lze v systému Fusion Operations vytvářet kontrolní listy. Do něj uživatelé elektronicky zapisují informace spojené s mezioperační nebo výstupní kontrolou. Na základě vložených dat lze tisknout protokol o shodě.

Personalistika

 • Docházka
 • Úrovně znalostí

Systém umí jednoduše zaznamenat docházku zaměstnance, která se dá porovnávat s jeho skutečně odvedenou prací. Pro jednotlivé zaměstnance lze definovat úrovně znalostí s vazbou na produkt nebo operaci. Na základě toho systém povoluje zaměstnancům činnosti, které mohou vykonávat.

Zvyšte produktivitu a výkon na maximum
 • Sledování každého pracovníka v reálném čase
 • Sledování produktivity a úkolů jednotlivých členů týmu
 • Specifikování týmových zdrojů: Kdo co dělá, kde, kdy a jak
 • Synchronizace řízení směn s prací na dílně

Obchodní oddělení

 • Přijaté objednávky
 • Dodací listy

Součásti systému je možnost jednoduše spravovat objednávky s vazbou na výrobní zakázky. Díky tomu lze zjistit plánované a skutečné náklady na produkt. Zákazníkům lze také nastavit finanční kvóty a při tvorbě dodacích a balicích listů systém akceptuje vložené požadavky na počty kusů v balení přidělené konkrétnímu produktu.

Údržba strojů a zařízení

 • Plán údržby
 • Náhradní díly
 • Odstávky

Plánovaní výroby vyžaduje detailní informace o kapacitách strojů. V Fusion Operations lze definovat aktuální i plánované odstávky strojů s dopadem na plán výroby. Jednotlivým strojům lze přidělit plánované činnosti spojené s preventivní údržbou, a to včetně potřeby náhradních dílů.

Management společnosti

 • Přehledy
 • Pravidelné reporty
 • Analýzy v reálném čase

Pro získávání informací o stavu výroby využívá reporty a přehledy, které lze v pravidelných intervalech generovat a odesílat mailem. Samozřejmostí je aktuální přehled o všech klíčových parametrech výroby v reálném čase. To je důležité pro rychlé hledání úzkých míst ve výrobě.

Další informace

 • Články o novém MES systému Autodesk Fusion Operations, propojení s Autodesk Fusion a dalších funkcích podrobněji na blogu Inventor guru společnosti Arkance Systems
 • Další informace také na stránkách Autodesku (anglicky)

Cena

V případě zájmu o aplikaci Autodesk Fusion Operations prosím kontaktujte společnost ARKANCE.

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

Autodesk Fusion

Revoluční 3D CAD/CAM/CAE/EDA aplikace pro digitální prototypování a spolupráci, založená na cloudu. Řada rozšíření s pokročilými funkcemi.

  Objevte školení společnosti ARKANCE

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE
  Inventor guru - tipy pro aplikace Autodesk Inventor, Fusion 360 a Vault