Vault Notify

Doplňková aplikace Vault Notify (NotifyMe) je nadstavbou PDM aplikace Autodesk Vault umožňující rozesílat automatické e-mailové notifikace při změně stavu dokumentu či jiného objektu Vaultu.

Sleduje stavy objektů soubor, položka, složka, změnový příkaz i uživatelský objekt.

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Aplikace Vault Notify - e-mailové notifikace

Při změně stavu vygeneruje email podle šablony a odešle jej určeným uživatelům (uživateli nebo skupině). Obsahem emailu je název objektu, výchozí a konečný stav, a popis.

Vault Notify funguje formou dvou doplňků (dvou programů) v jednom „balení“:

 • Vault Explorer plugin (rozhraní pro konfiguraci)
 • JobProcessor plugin (zpracování uživatelské úlohy – odeslání notifikačních mailů)

Konfigurace

Konfigurace aplikace se provádí z prostředí Vault Exploreru – menu Nástroje > CS Vault NotifyMe > Konfigurace. Parametry:

 • SmtpServer, SmtpPort
  • název a port SMTP Serveru
  • port může obsahovat hodnotu -1, pak se využije defaultní nastavení serveru – příklady: “smtp.seznam.cz” nebo “-1”
 • SmtpAuthent
  • ověření na SMTP serveru: True = zadat MailUser a MailPassw / False = doménové uvěření
 • MailUser, MailPassw
  • jméno a heslo uživatele, přes jehož účet jsou emaily rozesílány
 • MailAddrFor
  • použit emailovou adresu: 1 = uživatelů; 2 = skupiny; 3 = obojí (default = 1)
 • ErrEmptyAddr
  • True = prázdnou adresu vyhodnotit jako chybu; False = pouze logovat jako informaci
 • GrpForExp
  • skupina, které bude zasílán email o expiraci doplňku (když prázdné, email se neposílá), nebo zkušební email
 • TemplateFolder
  • složka emailových šablon ($/…)
 • MsgWidthCols
  • šířka sloupců notifikační Zprávy (počet znaků pro Název|Vytvořil|Vytvořeno|Stav)
  • defaultní hodnota: 35|20|19|12
Šablony e-mailů

Formát mailu je prostý text a jeho obsah lze konfigurovat pomocí šablony. Šablona bude uložena ve Vaultu a v konfiguraci doplňku se uvede cesta k jejímu umístění.

Šablona bude textový soubor s přípnou txt, jehož název bude určovat pro jakou entitu Vaultu se má šablona použít a jaké skupině uživatelů se odešle notifikační email.

Obsah šablony je volný text v kombinaci s konfiguračními značkami (např. $<pd.DisplayName>), které se při zpracování šablony nahradí skutečnými hodnotami načtenými z Vaultu.

Použití

Po konfiguraci doplňku je jeho použití automatické. Předdefinované změny stavu vyvolají odeslání e-mailů dle předdefinovaných šablon na předdefinované adresáty.

Případné chyby zpracování jsou logovány do souborů:

 • Log soubor JobProcesoru:
  C:\Program Files\Autodesk\Vault <produkt><verze>\Explorer\JobProcessor.log
 • Log soubor Vault pluginu – složka:
  %PUBLIC%\Documents\CADStudio\CadStudio_VaultNotifyMe,
  soubor:
  CadStudio_VaultNotifyMe_RRRR-MM-DD.log
 • Pro verze Vault 2018 a vyšší – složka:
  %PUBLIC%\Documents\CADStudio\CadStudio_VaultNotifyMe\<RRRR>,
  soubor:

  • pro Vault Explorer: RRRR-MM-DD_CadStudio_VaultNotifyMe_VE.log
  • pro JobServer: RRRR-MM-DD_CadStudio_VaultNotifyMe_JS.log

Dostupnost - kompatibilita

Doplněk Arkance Systems Vault Notify je dostupný pro tyto verze Vaultu:

 • Vault Professional 2018,2017,2016

Cena a další informace

Funkce nástrojů pro Autodesk Vault jsou průběžně doplňovány. Máte nápady nebo návrhy na další funkce pro zefektivnění práce v Autodesk Vault? Napište nám je – prosím využijte kontaktní formulář.

Cenové informace: pro cenovou nabídku kontaktujte Arkance Systems.

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti ARKANCE

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE