CS XLSparam

Řízení parametrů dynamických bloků, parametrů vazeb a vlastností z tabulek Excelu.

Nadstavbová LISP aplikace XLSparam pro AutoCAD propojuje geometrické parametry dynamických bloků a parametry vazeb s XLS tabulkami Excelu. Můžete tak exportovat hodnoty parametrů do Excelu a následně změněné hodnoty promítnout zpět do DWG výkresu.

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Aplikace CS XLSparam

Můžete rovněž vytvořit spojení mezi hodnotou parametru dynamického bloku (či jinou vlastností objektu) a danou tabulkou, a tento parametr následně řídit změnou tabulky (lokální tabulky ve výkresu nebo propojené tabulky z Excelu nebo dynamické výkazy extrakce dat).

Můžete tak vnést inteligentnější parametrické chování do vašich DWG výkresů. Rozměry, natočení či jiné vlastnosti výkresových objektů mohou být řízeny složitými výpočty prováděnými z vašich sešitů v Excelu. Můžete např. použít podmíněné výrazy pro určení hodnot parametrů. Entity mohou dynamicky reagovat na výsledky výkazů (extrakcí dat) téhož nebo jiných výkresů. Změnou jediného parametru v tabulce můžete ovlivnit několik objektů najednou.

Aplikace XLSparam nabízí 5 hlavních příkazů:
XLSparamExport, XLSparamImport, XLSparamLink, XLSparamLinks, XLSparamUpdate

Instalace

Rozbalte ZIP “bundle” soubor do složky C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\XLSparam.bundle pro automatické načítání aplikace a jejího ribbonu do AutoCADu. Příkazy aplikace (ikony) najdete v ribbonu XLSparam na panelu Doplňky (Add-ins). Aplikace komunikuje v angličtině.

Použití

Aplikace nabízí dva režimy práce. Hromadný režim Export/Import podporuje geometrické parametry dynamických bloků a parametry parametrických vazeb (constraints) AutoCADu. Individuální režim vytváření Spojení (link) umožňuje řídit geometrické parametry dynamických bloků a vazeb (a dalších vlastností) přímo hodnotou vybrané buňky v tabulce.

Export/Import

Vybrané parametry (nebo všechny parametry) aktuálního výkresu nejprve exportujete příkazem XLSparamExport do tabulky Excelu. Vybírejte reference dynamických bloků a/nebo parametrické kóty vazeb. Excel tabulka (XLS) je příkazem automaticky vytvořena. Obsahuje vždy název parametru, jeho hodnotu a případně i handle, identifikátor konkrétního objektu ve výkresu. Od verze 1.1 podporuje rovněž stavy viditelnosti.

Funkcemi Excelu můžete následně hodnoty parametrů v tabulce změnit a příkazem XLSparamImport nový obsah opět načíst zpět do (téhož) výkresu. XLS soubor není ani třeba ukládat, data jsou načítána přímo z Exelu. DWG objekty jsou identifikovány pomocí jednoznačného handle. Můžete načíst nová data jen pro vámi vybrané objekty (pokud např. máte společnou zdrojovou XLS tabulku), nebo načíst celý XLS (s vyhledáním všech entit v něm odkazovaných). Pokud exportovaný parametr obsahuje výraz (ne hodnotu), je jeho obsah zobrazen modře. Pro zpětný import je potřeba jej nahradit číselnou hodnotou. Pokud příkaz Importu nenajde otevřený sešit Excelu, snaží se otevřít XLS soubor se stejným názvem a ve stejné složce jako výkres – tedy např. Výkres1.dwg.xlsx.

Změny stavů viditelnosti s nesprávným jménem stavu jsou při importu ignorovány.

Spojení (link)

Kromě funkce excelovského exportu/importu parametrů nabízí aplikace i funkci „propojení ukázáním“ – příkaz XLSparamLink.

Podporuje parametry dyn.bloků, parametrické vazby a přednastavené vlastnosti u přednastavených typů objektů. V rámci jednosměrného propojení jsou vybrané parametry dynamických bloků (či další parametry) řízeny obsahem dané buňky tabulky v tomtéž výkresu (objekt ACAD_TABLE vytvořený příkazem TABULKA). Tato tabulka může být ruční nebo dynamická – datalinkem spojená s libovolným zdrojovým souborem Excel XLS, nebo vzniklá extrakcí dat.

Pokud tedy chcete geometrii bloků či jiných objektů řídit Excelem, nejprve vložte daný zdrojový XLS/XLSX soubor (nebo jeho část) do DWG výkresu příkazem TABULKA – s volbou “Z datového propojení” – a poté vytvořte propojení požadované buňky a parametru vybraného dyn.bloku. Každý parametr bloku může mít nejvýše jedno propojení, aby nedošlo ke kolizím. Je podporován pouze numerický obsah.

Spuštěním aktualizačního příkazu XLSparamUpdate jsou aktuální hodnoty tabulky/tabulek (popř. včetně zahrnutí případných změn z Excelu – “datalink”) promítnuty do propojených parametrů bloků, vazeb a dalších objektů. Standardní příkaz REGEN je předefinován tak, aby provedl i rychlou aktualizaci parametrů.

Pomocí příkazu XLSparamLinks lze spravovat existující propojení uložená v aktuálním DWG výkresu. Příkaz má dialogovou a řádkovou verzi (řízeno proměnnou CMDDIA). Ze seznamu propojení zvolte konkrétní spoj pro zobrazení detailů (View) – tedy bude zvýrazněna a vypsána konkrétně propojená buňka tabulky a konkrétní parametr reference bloku či konkrétní vlastnost objektu. Volbou Delete můžete dané spojení vymazat. Spojení na neexistující objekty jsou vymazána automaticky.

Pomocí LISP proměnné XLSpropList můžete do aplikace doplnit možná propojení na další typy výkresových objektů, resp. jejich parametrů – vždy pomocí tečkového páru: (typ_objektu . seznam_přípustných_vlastností). Výchozí nastavení je:

(setq XLSpropList '(("CIRCLE" . "Radius,Area")("IMAGE" . "ImageWidth,ImageHeight") ("TEXT" . "TextString,Height")("MTEXT" . "TextString,Height,Width")("MULTILEADER" . "TextString")("DIMENSION" . "TextOverride") ("HATCH" . "PatternScale,PatternSpace")("LWPOLYLINE" . "ConstantWidth,Thickness") ("INSERT" . "Xscalefactor,Yscalefactor,Zscalefactor,Rotation") )))

Můžete tak tabulkově řídit rozměry obrázků, velikosti a natočení statických bloků, průměry kružnic, obsah textů a kót, hustotu šraf, atd.

Pomocná funkce XLSparamHandle zobrazuje handle (identifikační kód) vybraného objektu.

Ukázka použití

Podporované platformy

Program je otestován pod Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10. Program podporuje aplikace AutoCAD 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 (může rovněž podporovat starší verze). Pro excelovské funkce je potřeba lokální instalace MS Excelu. Jsou odzkoušeny s MS Excel verzí 2003 až 2016.

Historie verzí

  • V1.1 – doplněn parametr stavů viditelnosti dynamických bloků (import/export; ignorovány pro Link), ošetřeny DWG výkresy bez parametrů vazby
  • V1.0 – originální verze, též na Apps

Licence XLSparam a trial verze

XLSparam je součást bonus nástrojů CS+ – pro zákazníky Arkance Systems je tedy zdarma – ti si mohou aktivační kód vygenerovat sami na Helpdesku Arkance Systems. Bez zadání aktivačního kódu pracuje aplikace XLSparam v omezeném Trial režimu – max. 5 parametrů a max. 2 spojení. Aktivaci provedete příkazem CADSTUDIOREG.

Ostatní uživatelé si mohou licenci XLSparam zakoupit v CAD eShopu.

 Stáhnout aplikaci XLSparam

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

    Objevte školení společnosti ARKANCE

     

    CAD e-shop společnosti ARKANCE