CS Vault Copy State & Date

Doplňková aplikace Vault Copy State and Date je nadstavbou PDM aplikace Autodesk Vault umožňující vyplňování klíčových vlastností stavu dokumentu do již schválených dat.

Pozvánka na CADfórum 2022

Srdečně vás zveme na 19. ročník tradiční konference, která se koná 13. září v Olomouci. Jednodenní akce je společná pro strojírenství i stavebnictví.

Aplikace Vault Copy State And Date

Přechodem na elektronickou podobu výkresové dokumentace řeší řada firem problém, jak na výkres dostat informaci o tom, kdo a kdy výkres opravdu schválil. Řada atributů v rohovém razítku výkresu je vyplňována předem a může se tak lišit od skutečnosti (schvaluje někdo jiný apod.). Dříve stačilo výkres vytisknout a originál podepsat. Dnešním nárokům to ale nevyhovuje a dokumentace se buďto vůbec netiskne, nebo se po firmě i mimo ni šíří elektronicky (např. ve formátu DWF či PDF).

Při zavedení řízené správy dokumentů pomocí Vaultu Professional je jasně vidět, kdo a kdy dokumentaci schválil, standardně je ale zaznamenaná pouze z prostředí Vaultu. Přenést tuto informaci do rohového razítka znamená vlastně úpravu již schválené dokumentace. A to je právě to, co umíme pomocí naší aplikace „Vault Copy State and Date“. Zjistíme kdo, kdy a co udělal v prostředí Vaultu a tuto informaci přeneseme do Vlastností dokumentu a následně do požadovaného místa na výkresu – např. do rohového razítka.

Pomocí této aplikace jsem schopni přenášet informace i v případě, že je více schvalovatelů, což je jinak neřešitelné. Takto vytvořený dokument obsahuje platné a správné informace a splňuje požadavky na standardy ISO, je možné ho publikovat např. do formátu PDF (ideálně automaticky pomocí Publisher4VLT), a elektronicky sdílet po firmě či mimo ni.

Použití

Doplněk je možné použít jen společně s Job Processorem Vaultu Workgroup nebo Professional. Tato užitečná aplikace je dnes nasazena prakticky u všech našich implementací Vaultu. Konfigurace této aplikace je primárně na konzultantech CADStudia a bývá volitelnou komponentou při implementaci Správy dat pomocí aplikací Autodesk Vault WorkGroup či Vault Professional.

Možnosti

Doplněk Arkance Systems Copy State and Date má tyto možnosti:

 • vybrat potřebné vlastnosti,
 • zvolit, zda se mají synchronizovat i další vlastnosti, které Vault nesynchronizoval
 • pro modely nebo výkresy pocházející z Inventoru nebo AutoCADu vytvořit DWF s novými informacemi,
 • smazat staré hodnoty vlastností, do kterých doplněk zapisuje kontrolora, schvalovatele a datum při začátku práce na nové revizi dokumentu,
 • zvolit, v jakém formátu se bude zapisovat jméno kontrolora nebo schvalovatele:
  • uživatelské jméno z Vaultu,
  • křestní jméno,
  • příjmení,
 • po zápisu vlastností spustit další navazující úlohy, např. publikování PDF souborů z výkresů, apod.

Dostupnost - kompatibilita

Doplněk Arkance Systems Copy State and Date je dostupný pro tyto verze Vaultu:

 • Vault Professional 2018,2017,2016,2015
 • Vault Workgroup 2018,2017,2016,2015

Cena a další informace

Funkce nástrojů pro Vault jsou průběžně doplňovány. Zašlete nám prosím vaše návrhy dalších funkcí pro zefektivnění vaší práce ve Vaultu.

Cenové informace – kontaktujte CAD firmu Studio

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti Arkance Systems