Kontrolní listy

Aplikace Kontrolní listy (Inspection List) je nadstavbovou aplikací pro Autodesk Inventor umožňující rychlou tvorbu kontrolních listů z výkresů Inventoru pro následné použití pro kontrolu klíčových rozměrů při výrobě.

Aktuální akce v e-shopu

Podívejte se do našeho CAD e-shopu, kde najdete aktuální ceny, nabídky a pravidelné slevové akce!

Použití aplikace Kontrolní listy

Aplikace funguje v prostředí výkresu Inventoru a umožňuje označit kontrolní (významné) kóty ve výkrese a načíst jejich hodnoty vč. tolerancí k následnému zpracování. Vybrané kóty jsou zobrazeny v přehledné tabulce v prostředí Inventoru. Takto připravený seznam kontrolních rozměrů je možno uložit a následně exportovat pro další zpracování ve formátu aplikace MS Excel.

Nástroj funguje na verzi Inventoru 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 a vyšších (64-bit).

Funkce – ovládání

Základní ovládání aplikace probíhá z panelu Inspection, který spustíte z ribbonu Poznámka > Inspection > Restore window:

 1. Zahájí výběr kót a geometrických tolerancí
 2. Uloží aktuální výběr do dokumentu, ale samotný dokument neuloží
 3. Exportuje aktuální výběr do XLS souboru
 4. Zvýrazní aktuální výběr na aktuálním listu
 5. Doplní značky ke všem kótám a geometrickým tolerancím vybraným v seznamu
 6. Aktualizuje výběr podle uložených záznamů v dokumentu
 7. Nastaví normu globální tolerance pro aktuální výkres
 8. Zobrazuje informaci o aktuální normě pro netolerované rozměry
 9. Posouvá vybrané kóty v seznamu nahoru
 10. Posouvá vybrané kóty v seznamu dolů

Ve výpisu rozměrů je použito červené podbarvení vybraného rozměru, pokud je tento mimo rozsah uvedený v aktuální globální normě pro toleranci netolerovaných rozměrů a hodnoty tolerance budou nastaveny na +0.

Výkresové prostředí – výběr kót

Základní funkcionalita umožňuje interaktivně vybrat kontrolní kóty ve výkresovém pohledu a následně je kóta vč. tolerancí načtena do tabulky kontrolních rozměrů. Danou kótu lze v tabulce později označit a daná kóta je zvýrazněna ve výkrese pro rychlou orientaci. Seznam kontrolních rozměrů je možno uložit.

Prostředí kontrolního listu

Následný export do MS Excelu umožňuje vytvořit finální kontrolní list se specifikací zdrojového dílu, jeho čísla a seznamu kontrolních kót pro použití při měření kontrolních rozměrů ve výrobě. Finální vzhled kontrolního listu je definován uživatelskou šablonou, kterou si může zákazník snadno upravit dle konkrétních potřeb. V kontrolním listu jsou podporovány standardní tolerance dle normy ISO 2768 a ISO 13920.

Videoukázka:

Historie verzí

 • V1.8 (1/2020)
  • licencování, formální úpravy
 • V1.7 (1/2018)
  • export dat do dokumentu Excelu zahrnuje iVlastnosti z prvního referencovaného dokumentu
  • doplněna automatická aktualizace vybraných rozměrů poté co byly změněny na výkrese po nájezdu myší nad seznam vybraných, nebo stisknutím aktualizace značek. Akce, na které automatická aktualizace reaguje např. změna hodnoty tolerance u již vybraných rozměrů, změna značky geometrické tolerance, změny indexů po přesunu položek v seznamu vybraných
  • přidáno červené podbarvení vybraného rozměru, pokud je tento mimo rozsah uvedený v aktuální globální normě pro toleranci netolerovaných rozměrů a hodnoty tolerance budou nastaveny na +0
  • opraveno: pád při odstranění kontrolovaného rozměru z výkresu potom co byl vybrán do Kontrolního listu
  • opraveno: nejde vybrat kóta s nominální hodnotou 0,5 mm
  • opraveno: nejsou označovány značkou průměru promítnuté rotační plochy
  • opraveno: hodnota lícované tolerance má o řád menší hodnotu
  • opraveno: změna měřítka se neuchovává

Cena

 • Kontrolní listy – ceny, objednání – koupit v e-shopu společnosti Arkance Systems
 • Pro informace o licenčních podmínkách aplikace Kontrolní listy (Inspection Sheet/List, Prüfprotokoll – dimensions) prosím kontaktujte Arkance Systems

Pro více informací kontaktujte našeho obchodního konzultanta: info.cz@arkance-systems.com.

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:

  Objevte školení společnosti ARKANCE

   

  CAD e-shop společnosti ARKANCE