Charakteristika

Výrobní program firmy Bosch v Českých Budějovicích zahrnuje komponenty automobilové techniky. Aplikace řeší proces výroby forem. Cílem řešení je přehledné sledování všech procesů u každé formy, která se ve firmě vyrábí.

Řešení

Při řešení se vychází z toho, že každý výrobek má svoji výrobní formu. V projektu jsou definována přístupová práva do systému. Podle toho, jaká má kdo práva, může editovat technické nebo obchodní informace.

Každá forma má přiřazen svůj statuslist. Ty jsou jednoznačně určeny svým číslem. Každý statuslist je součástí projektu. Zde se sledují procesy jako je zavedení do výroby, objednávka, kontrola kvality. Kromě tabulky statuslistů, je zde i seznam firem (dodavatelů a odběratelů), kursy měn (s čtvrtletní aktualizací), seznam projektů. Každá tato tabulka má editační rozhraní.

Technologie a produkty:
MS IIS, ASP