Inovačný workshop: Od dopytu až po servis - Bratislava

Viac informácií: Termíny/Cena Popis/Program

OborCAD/CAM pro strojírenství
ÚroveňVšechny úrovně
Čas9:15 - 12:30

Cieľom inovačných workshopov spoločností Autodesk a Arkance Systems pre manažment je zdieľať riešenia pre strojárske spoločnosti, ktoré čelia mnohým výzvam na súčasných trhoch.

Všetky termíny tohto podujatia už uplynuli.

 

Ak máte záujem o rovnaký alebo podobný workshop alebo školenie, ktoré nie je v kalendári plánovaných podujatí, prosím kontaktujte Arkance Systems.

Informácie a cena

Obsah inovačného workshopu:

Pozvánka s programom na stiahnutie

Cieľom stretnutia je zdieľať riešenia pre strojárske spoločnosti, ktoré dnes musia čeliť nedostatku odborných pracovníkov, času a zmenám v dodávateľských reťazcoch, a to zefektívnením vlastných procesov a postupov a pružným reagovaním na zmeny na trhu a v legislatíve.

V otvorenej diskusii ponúkneme informácie a skúsenosti aj z iných krajín a odvetví. Zameriame sa na oblasti, ktoré ovplyvňujú výkonnosť podnikov a ktoré manažment najčastejšie označuje za najproblematickejšie. Dosahovanie plánovaného zisku, dodržiavanie termínov, riadenie kapacít, logistiky materiálov a kooperácií aj ľudských zdrojov.

Trendy a príležitosti pre strojárske spoločnosti

Program inovačného workshopu:

9:15 Káva na privítanie, stretnutie účastníkov
9:30 Trendy a súčasná situácia v strojárskych spoločnostiach a výhľad pre región strednej a východnej Európy
9:50 Urýchlenie ponukového procesu
Inovatívne procesy a umelá inteligencia (AI) v navrhovaní
11:10 Prestávka a networking
11:30 Optimalizácia výroby, aditívne technológie a monitoring výroby
Produkt a servis ako služba – maximalizácia zisku
Ako efektívne riadiť procesy a mať prehľad
13:00 Spoločný obed