Charakteristika

Po ničivých povodních 2006 se podílelo ženijní vojsko na stavbě provizorních mostních konstrukcí místo mostů poškozených povodní. Na projekční a geodetické přípravě těchto provizorních přemostění se podílela Katedra ženijních technologií brněnské Univerzity obrany.

Řešení

Pro sdílení, publikování, vzájemné notifikace o změnách a pro přístup k projekčním dokumentům přímo z terénu využívala celá projekční a průzkumná skupina i civilní správci komunikací web službu firmy Arkance Systems – iPROJECT na www.iproject.cz.

Na serveru iPROJECT byly udržovány technické a CAD dokumenty geodetického zaměření a samotného projektu. Pro ten byly použity CAD aplikace Autodesk Inventor, Autodesk Civil 3D a Microstation.

Dobré zkušenosti z nasazení systému pro správu dokumentů iPROJECT vedly Univerzitu obrany k rozhodnutí o následném nákupu samostatné licence serveru iPROJECT pro nasazení v univerzitní síti.

Dle vyjádření pplk. Maňase z Univerzity obrany: “Pro sdílení projekčních dat se nám osvědčil internetový portál iPROJECT.cz, který nám umožňuje bezproblémovou spolupráci s geodety z VGHÚR v Dobrušce, civilními správci komunikací nebo jinými projekčními firmami.”

Technologie a produkty:
Autodesk Inventor, Autodesk Civil 3D, iPROJECT document management