Charakteristika

Komplexní správa majetku trvale vyžaduje nemalý objem prostředků u středních i velkých podniků. Moderní počítačové technologie dokáží činnosti související se správou vhodně optimalizovat a majitelům tak přináší potřebný přehled a nemalé úspory. Jsou proto v hledáčku všech organizací, které si uvědomují důležitost této oblasti pro celkový chod firmy.

Mezi významné uživatele GIS řešení Autodesk Topobase, které představuje technologickou špičku nejen v České republice, se zařadila také neratovická chemická společnost SPOLANA.

O firmě SPOLANA a.s.
Přestože se vznik akciové společnosti datuje do devadesátých let minulého století, historie chemického průmyslu na území Neratovic a dnešního průmyslového areálu Spolana sahá až do 19. století. Spolana je nyní dceřinou společností polské firmy ANWIL SA a jejími hlavními produkty jsou PVC Neralit, kaprolaktam, hydroxid sodný, kyselina sírová, hnojivo síran amonný a další produkty.

Řešení

Všechny informace vždy po ruce
Pro řešení údržby a správy areálu závodu zvolila SPOLANA a.s. systém firmy Arkance Systems, postavený na otevřené GIS technologii Autodesk Topobase. Hlavním cílem řešení je sjednocení firemních prostorových informací do jednotné databáze, snadno přístupné pro širší okruh uživatelů, a to i z webových klientů.

“Nový systém pomohl Spolaně se zajištěním aktuálnosti spravovaných dat i s rychlejším a jednodušším přístupem k potřebným informacím, což urychlí a zkvalitní naše rozhodovací procesy. Zbavili jsme se tak roztříštěnosti uložených dat v různých evidencích a databázích, kde velmi často docházelo k jejich duplicitnímu vedení.” říká Ing. Renata Radilová, vedoucí útvaru Technická dokumentace společnosti SPOLANA.

Správa areálu bez kompromisů
Areál firmy SPOLANA v Neratovicích se rozkládá na ploše 262,5 hektaru. Nově zaváděné GIS řešení s technologiemi společností Autodesk a Arkance Systems pokrývá kompletní mapu závodu, tedy budovy, venkovní plochy, inženýrské sítě i požární problematiku. Projekt rovněž zahrnuje řešení pronájmů a nájemních vztahů. V současné době se projekt nalézá ve fázi implementace.

Autodesk Topobase nahrazuje dosavadní systém podkladových DGN souborů z CAD aplikace Microstation, dokumentů Lotus Notes a databázových tabulek MS Access. Čerpá rovněž data katastru nemovitostí, a to prostřednictvím výměnného formátu katastru VFK. Geoprostorová databáze Topobase je napojená i na data z firemního ERP systému SAP.

Technologie a produkty:
Autodesk Topobase, Oracle Spatial server, AutoCAD Map 3D