Zákazník

PROJEKT servis se specializuje na projekci dopravních staveb od roku 2003. Se 14 zaměstnanci poskytuje také konzultační a inženýrskou činnost, v omezené míře i realizaci staveb. Snaha o posílení pozice společnosti na trhu a uchování konkurenceschopnosti vyústila k zavádění moderních technologií od Autodesku.

S využitím aplikace AutoCAD měli projektanti bohaté zkušenosti. S potřebou automatizace a týmové spolupráce přešli na oborově zaměřený Autodesk Civil 3D, který nabízí výhody informačního modelu (BIM). Od okamžiku rozšíření činnosti o projektování mostů využívají také sadu aplikací Building Design Suite pro efektivní navrhování a posuzování stavebních konstrukcí.

Návrh železniční zastávky a komunikací

Jedním z ukázkových projektů, na kterém se tým PROJEKT servisu podílí, je zlepšení dopravní dostupnosti obce Vrutice v souladu s koncepcí dopravy Ústeckého kraje. Zahrnuje nejen výstavbu zcela nové železniční zastávky na okraji zastavěného území, ale také zlepšení stávajícího stavu železničního svršku a spodku a zajištění bezpečného a spolehlivého provozování železniční dopravy. U projektu zpracovávaného šesticí pracovníků kladl zadavatel největší důraz na technickou stránku i celkové náklady.

„Hlavním přínosem nasazení aplikací Autodesk Civil 3D jsou jejich možnosti práce s digitálním modelem terénu a automatické vytváření příčných řezů při použití vzorového příčného řezu,“ zmiňuje Martin Koudelka, jednatel společnosti.

„Důležité je pro nás i zrychlení úprav konstrukcí při změnách projektu, například z důvodu kolizí jednotlivých objektů. Doplňkový software Záborák, vyvinutý společností CAD studio, nám pomohl výrazně snížit časovou náročnost práce při zpracování majetkoprávní části projektu – zhruba o 60 procent.“

Stavba se nachází na dvoukolejné elektrifikované celostátní trati Všetaty – Děčín-Prostřední Žleb s původní traťovou rychlostí 80 km/h, po přestavbě 85 km/h. Řešená oblast, včetně samotné zastávky, se s ohledem na zemní těleso nachází převážně v odřezu, dále také v náspu a zářezu. Hlavní stavební práce budou soustředěny na rok 2015. Dojde k rekonstrukci přilehlé tratě v délce 1500 metrů. V místě nástupiště, v délce 450 metrů, bude rekonstruován i železniční spodek a svršek. Projekt zahrnuje výstavbu nového podchodu pod tratí a souvisejícího propustku.

Od Civilu 3D k sadě aplikací

Pro tým projektantů je velkou výhodou automatizace generování řezů a výpočtů podle definovaných ploch v aplikaci Autodesk Civil 3D, kterou mají k dispozici v šesti licencích. S ohledem na zaměření řešení Civil 3D zejména na silniční komunikace je využívána nadstavba RailCAD.

Projektanti si pochvalují také nasazení komplexní sady aplikací Building Design Suite.

Projektant Martin Verner například zmiňuje aplikaci Robot Structural Analysis: „Umožňuje nám provádět důležitou analýzu konstrukcí metodou konečných prvků – bez nutnosti velmi zdlouhavých ručních výpočtů. Díky provázání s modulem Structural Detailing pak můžeme relativně jednoduše dotvořit potřebnou dokumentaci.“

„V oboru tradičně oblíbené produkty od Autodesku jsme zvolili také z důvodu větších zkušeností a praxe zaměstnanců. Vsázíme na vzájemnou provázanost a hladší komunikaci jednotlivých aplikací, při práci se nechceme trápit s více formáty dat,“ uzavírá Martin Koudelka.

„Při operativním řešení problémů i pravidelných školeních zaměstnanců využíváme odborné podpory našeho autorizovaného dodavatele, společnosti Arkance Systems, i předplatného, které nám přináší lepší technickou podporu a snadný přechod na nové verze produktů ve chvíli, kdy se nám to hodí.“

Technologie a produkty:
Autodesk Building Design Suite, AutoCAD Civil 3D