Zákazník

Společnost HELIKA byla založena v roce 1990 s cílem poskytovat komplexní služby v oblasti investiční výstavby, projektování a inženýrské služby. Aby mohla společnost HELIKA obstarávat tak široké spektrum služeb na profesionální úrovni, zaměstnává v současnosti přes 120 kvalifikovaných architektů, projektantů a dalších odborníků.

Z hlediska softwarového vybavení pak sází především na produkty společnosti Autodesk a její řešení pro BIM. Aktivní používání produktů jako je např. Autodesk Revit či AutoCAD Civil 3D napříč celou společností umožňuje nejen efektivní práci konkrétních týmů, ale také výrazně usnadňuje spolupráci mezi jednotlivými ateliéry a se subdodavateli.

Modernizace dálnice D1

Dálnice D1 je nejvýznamnější a nejvytíženější pozemní komunikací na území České republiky. Každý den po této dálnici projede až 100 000 vozidel. Toto enormní zatížení a stáří (úsek Praha – Brno byl otevřen roku 1980) se výrazně podepsaly na provozně-technickém stavu komunikace. V roce 2013 tak bylo přistoupeno ke kompletní modernizace na úseku Mirošovice – Kývalka.

Jedním ze zhotovitelů projektové dokumentace na této prestižní zakázce se stala právě společnost OBERMEYER HELIKA a.s. Její úlohou bylo mimo jiné zpracování 6,8 km dlouhého úseku 13 mezi Slavníčem (km 98,000) a Větrným Jeníkovem (km 104,820).

Základní informace o projektu

Vozovka na řešeném úseku se již nacházela na konci své životnosti, a proto bylo přistoupeno ke kompletní výměně cementobetonového krytu. Současně s obnovou krytu bylo navrženo také rozšíření tak, aby každý jízdní pás dosahoval šířky 11,5 m umožňující provoz v režimu 2+2 pro případ budoucí údržby nebo nehod. Stavba také zahrnuje modernizaci 4 mostních objektů, 4 propustků, 4 přejezdů SDP, lokální úpravy nivelety silnice II/131, úpravy odvodnění, kabelových vedení a doplnění oplocení. Celý projekt byl zpracován v programu AutoCAD Civil 3D s důrazem na zautomatizování co největší části projekční činnosti.

Zpracování v AutoCAD Civil 3D

Automatizované zpracování obdobného projektu je značně komplexní a obtížnou úlohou, jelikož do návrhu vstupuje velké množství podmínek vyplývajících ze stávající konstrukce komunikace. A to nejen v oblasti stávajících konstrukčních vrstev vozovky, ale také při řešení středního dělícího pásu, přilehlého odvodnění či rozšíření nebo jiné modifikace náspových a zářezových svahů.

Automaticky generovaný řez z AutoCADu Civil 3D

AutoCAD Civil 3D se však ukázal jako velice univerzální a efektivní nástroj, ve kterém bylo možné zpracovat tak detailní a specifické požadavky, které modernizace naší nejdůležitější dálnice vyžadovala. Společnost HELIKA také využila nabídky konzultační činnosti firmy Arkance Systems, jejímž výsledkem bylo mimo jiné vytvoření speciálních podsestav (částí vzorového řezu) na míru požadavkům HELIKY v tomto projektu. To následně umožnilo zpracovat také detailní vytyčení jednotlivých vrstev, či podrobné výkazy výměr.

Technologie a produkty:
Autodesk AutoCAD Civil 3D