Nová licence Autodesk – po zakoupení je potřeba licenci přiřadit k uživateli. Prvním krokem je přihlásit se na stránku Manage Autodesk (Autodesk Account) pod vaším účtem Contract Managera.

Váš přihlašovací email (“Autodesk ID”) je většinou ten, přes který byla provedena objednávka, nebo již existující účet, pokud již nějaké licence Autodesku vlastníte. Neznámé heslo lze získat přes funkci “Zapomenuté heslo”.

Nová licence - jednouživatelská

Zjednodušený přehled obsluhy Autodesk Accounts:

Začátkem roku 2019 začal přechod na novou správu uživatelů “Podle uživatele” a “Podle produktu”. Nově zakoupené nebo obnovené licence se zobrazují pouze zde a už se nepracuje se sériovým číslem. Prozatím nepřevedené licence jsou vidět v “Klasické správě uživatelů”. Licence se mezi zobrazeními nesdílí, můžete tedy některé vidět v novém a některé stále ve starém! Pokud uživatel potřebuje z každého zobrazení jednu licenci, je potřeba ho založit dvakrát.

 1. Po přihlášení na Manage Autodesk klikneme na volbu “Podle uživatele” pro kterou je tento návod. Možnost “Podle produktu” funguje principem stejně, jen místo přiřazování produktů k uživateli přiřazujete uživatele k produktu.
 1. Dalším krokem je vytvoření nového uživatele kliknutím na Pozvat uživatele. Zadaným emailem se tento uživatel bude přihlašovat do CAD aplikace.
 1. Uživatele zadejte ve formátu Jméno, Příjmení, Emailová adresa, rozhraní nabízí i hromadné přidání nebo import.
 2. Dokončete kliknutím na Pozvat. Pokud uživatel nemá účet u Autodesku, přijde mu pozvánka do emailu. Bez dovytvoření účtu nebude licence aktivní.
 3. Klikněte na uživatele a přiřaďte požadované licence zaškrtnutím, uživatel poté dostane informační email o přístupu k licenci. Zde také můžete uživatele nastavit jako sekundárního správce.
 1. V posledním kroku se uživatel přihlásí právě vytvořeným účtem.

Nová licence - víceuživatelská

Pro síťovou licenci je nastavení složitější. Její hlavní výhoda tkví v tom, že na jednu licenci není omezený počet uživatelů ani instalací (aktivní může být ale zároveň pouze jedna, resp. jen maximálně počet zakoupených licencí). Jednouživatelská licence toto neumožňuje ani technicky ani licenčně. Návod nebere v potaz Vaše síťová nastavení ani jiná případná omezení.

 1. Jako první je potřeba nainstalovat na server licenční utilitu LMTOOLS. Pro funkčnost nejnovějších verzí programu Autodesk je potřeba utilitu aktualizovat, pro verze 2020 je nyní LMTOOLS na verzi 11.16. Utilitu instalujte do složky C:\Autodesk, instalace do Program Files ani jinam se nedoporučuje.
 2. Spusťte LMTOOLS a v záložce Service/License File zvolte Configuration using Services pokud není defaultně. Přejděte do záložky System Settings a poznačte si Computer/Hostname a Ethernet řádky.
 3. Na stránce Manage Autodesk zvolte Všechny produkty a služby, dole vlevo rozklikněte Rychlé odkazy, zvolte Generovat soubor síťové licence a zvolte server.
 4. Dále je potřeba vyplnit MAC adresu, Hostname a kliknout na Získat licenční soubor.
  1. Uložený licenční soubor přesuňte do složky s nainstalovaným LMTOOLS, ve výchozím nastavení C:\Autodesk\Network License Manager\. Dále je potřeba v záložce Config services vyplnit následující parametry:
   1. Service name: název služby, může být libovolný
   2. Path to lmgrd.exe file: Výchozí nastavení C:\Autodesk\Network License Manager\lmgrd.exe, pozor na zvolení správného souboru! Poté klikněte na tlaíčtko Save service.
   3. V záložce Start/Stop/Reread zvolte Start server a server by se měl spustit, ověřit můžete v záložce Server status.

Pro dokončení aktivace klikněte po spuštění dané CAD aplikace na volbu Víceuživatelská a zadejte název stroje s licenčním serverem:

Licenční soubor

Licenční soubor lze generovat maximálně do konce platnosti licence a při prodloužení licencí je potřeba vygenerovat nový. Pokud dojde na serveru ke změně MAC adresy, bude také potřeba nový licenční soubor.

Výměna licenčního souboru:

 1. V LMTOOLS záložce Start/Stop/Reread klikněte na Stop server (pokud mají uživatelé vypůjčené licence, zatrhněte Force Shutdown). Ujistěte se, že všichni mají uloženou prácí, zastavení serveru vyhodí všechny uživatele z programu.
 2. Nahraďte licenční soubor v C:\Autodesk\Network License Manager novým a v záložce Config services k němu nastavte cestu.
 3. Nakonec v záložce Start/Stop/Reread klikněte na Start server a následně na Reread license file.

Získání licencí k produktům Arkance Systems

Zákazníci Arkance Systems mají nárok k zakoupeným aplikacím Autodesku využívat také doplňkové aplikace Arkance Systems (CS+), a to zcela zdarma. Pokud již máte založený účet na našem Helpdesku, stačí po přihlášení kliknout na Získat licence bonus aplikací a ze seznamu vybrat požadovanou aplikaci. Licenční klíč Vám přijde na zaregistovaný email, doporučujeme překontrolovat i složku spam.

Převod Trial licence na komerční

Viz postup aktivace komerční licence bez reinstalace:

Časté dotazy

Po updatu na novější verzi program nelze spustit nebo hlásí Error (0.0.0):

Nová verze není obsažena v licenčním souboru nebo máte zastaralou verzi LMTOOLS.

AutoCAD 2020 mi hlásí prošlou licenci, předtím ale fungoval:

Ve Vaší Počítačové aplikaci Autodesk (Desktop App) nejspíše čeká licenční hotfix, který tuto chybu opravuje, děje se tak zejména po spánku/hibernaci počítače.

Jak a na kolika strojích mohu využívat své licence?

V případě jednouživatelské licence je povoleno instalovat až na 3 počítače za podmínky, že budou využívány jednou fyzickou osobou. Pro odebrání registrovaného počítače stačí program odinstalovat. V případě síťové licence je možno instalovat na neomezený počet strojů a ani není omezen počet osob využívající software, ale v jednu chvíli může být spuštěno maximálně tolik relací, kolik máte zakoupených licencí.

Jak funguje přiřazování plovoucích síťových licencí?

Licenční služba už má v sobě zabudovaný mechanismus kaskádování, prakticky se licence čerpají od té “nejlevnější”.

Příklad: Vlastníte licenci Inventoru a sady Product Design & Manufacturing Collection, tedy 2x Inventor. První uživatel, který spustí Inventor, si vezme samostatnou licenci Inventoru. Spustí-li jiný produkt ze sady Product Design & Manufacturing Collection, uvolní se licence samostatného Inventoru a zabere se licence sady.

Objevte školení společnosti ARKANCE