Jednotlivé kroky přechodu na jména

Pomocí následujících kroků přejdete z trvalých licencí (lokálních či síťových) nebo z víceuživatelských (síťových) subscription licencí na jednouživatelské subscription licence udělované na přihlašovací jméno uživatele. Kroky by měl provádět správce subscription v dané firmě.

  1. Přidejte uživatele – přidejte potřebné uživatele do vašeho účtu na Autodesk Account (AA > Správa uživatelů), jednotlivě nebo hromadně importem seznamu (u Premium subscription též napojením na firemní doménu).
  2. Přiřaďte uživatele – přiřaďte jednotlivé uživatele k subscription licencím jednotlivých CAD produktů v AA (Přiřadit uživatele).
  3. Upravte typ licence – aktualizujte typ licence u nainstalovaných CAD produktů na jednouživatelská subscription (pouze pokud přecházíte ze síťových nebo víceuživatelských licencí) – to může udělat buď správce hromadně nebo jednotliví uživatelé sami (viz níže)
  4. Zrušte licenční servery – odstavte vaše licenční servery, aby uživatelé již nemohli využívat síťové licence, odinstalujte službu Správce síťových licencí ve Windows.
  5. Informujte vaše uživatele – dejte vašim uživatelům pokyny k novému postupu přihlášení k licenci.

Postup přechodu na pojmenované uživatele ve videoukázce:

Jak změnit typ licence nainstalovaného CAD produktu

Pro změnu typu jednotlivých instalací stačí v CAD produktu (2017 a vyšší) kliknout na trojúhelníček vedle jména uživatele a zvolit Spravovat licencí. Zde změňte typ licence na jednouživatelskou.

Pokud tato metoda selže nebo nejde použít, ručně vymažte soubory LGS.data (např. C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\001K1_2019.0.0.F\LGS.data) a složky C:\ProgramData\Autodesk\ADUT , C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Autodesk\ADUT (existuje-li) a C:\Users\USERNAME\AppData\local\Autodesk\Web Services\LoginState.xml a znovu spusťte CAD program – vyžádá si typ instalace.

Chcete-li hromadně změnit (všechny produkty, dávkově na více PC) typ licence u již nainstalovaných aplikací Autodesku, např. ze síťové na pojmenovanou uživatelskou licenci, můžete u produktové řady 2017 a vyšších využít automatizovaný nástroj AdskLicensingSupportTool.

Tento nástroj si stáhnete zde:

Rozbalte ZIP archiv do libovolné složky a spusťte z ní AdskLicensingSupportTool.exe s parametrem -i pro výpis CAD produktů a jejich licencí nebo s parametrem -r ALL:USER pro nastavení všech licencí na daném PC na “uživatelské na jméno” – tedy (na MacOS a Linux použijte sudo):

AdskLicensingSupportTool.exe -r ALL:USER

nebo pro nastavení jednotlivých vybraných produktů (dle jejich klíčů) – např. všechny verze Revitu:

AdskLicensingSupportTool.exe -r 829M1,829L1,829K1,829J1,829I1:USER

Časté dotazy

Potřebuji u pojmenovaných licencí přístup k internetu?

Ano, minimálně 1x za 14 dnů je potřeba licenci ověřit vůči vašemu účtu na Autodesk Accounts (v mezidobí může být PC offline). Pro komunikaci postačí standardní porty 80/443 (tedy http/https na firewallu), viz používané www adresy.

Jak a na kolika strojích mohu využívat své licence?

V případě jednouživatelské licence je povoleno instalovat až na 3 počítače za podmínky, že budou využívány jednou fyzickou osobou. Pro odebrání registrovaného počítače stačí program odinstalovat.

Další časté dotazy (PDF)

Objevte školení společnosti Arkance Systems