Autodesk celosvětově provádí změny týkající se plánu údržby (maintenance) softwarových produktů. Včasné oznámení umožňuje zákazníkům rozhodnout se včas pro nejvhodnější variantu budoucího licencování a garantovat jeho budoucí ceny. Změny se týkají pouze zákazníků s trvalými licencemi s maintenance plánem údržby.

Jen u Arkance Systems: VIP služby a bonus nástroje CS+ i k pronajatým licencím

Správná cesta do budoucnosti - Autodesk Subscription

Věříme, že pronájem představuje optimální volbu, jak z nástrojů a technologií Autodesku získat maximum. Od základů mění způsob, jakým Autodesk poskytuje rozšířené možnosti a nové funkce prostřednictvím propojených služeb.

Proto se Autodesk vydal již v roce 2016 na cestu společnosti poskytující pouze pronájmy. Nadále bude investovat do nabídky pronájmů, aby zákazníkům mohl nabízet větší hodnotu díky následujícím výhodám:

Přístup
PŘÍSTUP
Kontrola
KONTROLA
Přehled
PŘEHLED
Nejnovější a nejlepší funkce produktu
Přístup k novým sadám pro odvětví
Nová a vylepšená podpora
Propojené cloudové služby
Jednodušší správa software
Snadná správa uživatelů
Aktualizace produktu
Přehled využití cloudových služeb
Plánování rozpočtu
 • Nejnovější funkce produktů – Získáte nepřetržitý přístup k inovacím od společnosti Autodesk, aktualizacím klíčových produktů, cloudovým službám pro produkty pro stolní počítače a dalším funkcím, a to v okamžiku, kdy budou k dispozici, bez jakýchkoli dalších nákladů.
 • Přístup k novým oborovým sadám – Oborové sady (kolekce) jsou k dispozici pouze v rámci pronájmů. Přechodem na sadu Collection dosáhnete značných úspor, pokud potřebujete dva nebo více softwarových produktů Autodesku.
 • Nová a vylepšená podpora – Využijte rychlejší odezvu a získejte pomoc prostřednictvím naplánovaného hovoru s odborníkem technické podpory Arkance Systems nebo společnosti Autodesk.
 • Zjednodušená správa – Získejte přístup k nástrojům, které optimalizují nasazení a správu softwaru při standardizaci všech produktů Autodesk v rámci vašeho subscription.
 • Garantované ceny – Autodesk zveřejnil závazek vývoje cen M2S až do roku 2028. Víte tak, kolik vás bude vaše licence stát i v budoucnosti.

Končí vám termín maintenance? Zvolte správnou cestu do budoucnosti!

Ke všem typům Autodesk Subscription dodává firma Arkance Systems bonus nástroje a služby podpory CS+, tak jako ke standardním trvalým CAD licencím s Maintenance plánem.

Více na Pronájmy – Autodesk Subscription

Co a kdy se mění - zafixujte si ceny

V rámci další podpory plánů údržby došlo v květnu 2017 k 5% zvýšení cen za obnovení údržby (maintenance renewal), zvýšení o 10 % proběhlo v roce 2018 (7. květen) a o 20 % se cena zvýší v roce 2019 (7. květen) a v roce 2020 (7. srpen, posunuto z května). Kromě toho lze nyní plány údržby obnovit vždy pouze na jeden rok. Od roku 2021 se může cena maintenance opět zvýšit.

Zvyšování cen na trhu je vnímáno negativně, ale dochází k němu všude, i inflačními vlivy. Připomeňme si také nedávné výrazné (30%) snižování cen produktů Autodesku na podzim roku 2016 nebo v květnu 2017. Každopádně systém údržby trvalých licencí formou maintenance nijak nekončí, můžete jej nadále využívat i v následujících letech, pouze bude dražší než preferovaný systém pronájmů (subscription).

S těmito změnami souvisí speciální nabídka, tzv. “M2S”. Chceme vám pomoci přejít na cestu k předplatnému formou pronájmu, cestu, která bere v potaz vaši věrnost a hodnotu vašich dosavadních investic. Od června 2017 si mohou zákazníci převést produkty z plánu údržby (maintenance) na pronájmy (subscription) s výraznou slevou.

Zlevněná cena pronájmu je ve stejné výši jako cena obnovy údržby (maintenance) – tedy loňská cena plus 5 % (a představuje tak cca 60% slevu z ceny nového pronájmu). Tato zvýhodněná cena přechodu se zvýšila o 5 % v roce 2018 a o dalších 5 % se zvýší v roce 2019. Čím dříve tedy přejdete na pronájmy, tím méně vás to bude stát a tím více ušetříte ve srovnání s uživateli, kteří s přechodem čekají, nebo kteří se rozhodnou nadále využívat plán údržby.

Po přechodu si také zajistíte stejnou slevu na dobu tří let (od okamžiku přechodu) a nadále tak po dobu obnovování získáte nižší ceny. Od roku 4 (a v dalších letech) pak můžete váš pronájem obnovovat za nadále zvýhodněné ceny (cca 15% nad dnešní cenou maintenance), tedy levněji než jsou standardní pronájmy. V rámci tohoto přechodu (“M2S”, One Model) můžete přejít nejen na stejný produkt jako vlastníte, ale s dalším zvýhodněním i na odpovídající sadu Collection/Suite.

Od roku 4 budete nadále obnovovat za dnes známou, zvýhodněnou cenu

Závazek Autodesku – vývoj cen M2S subscription do roku 2028 (3 roky shodná cena a poté 5% maximální možné navýšení cen za dva roky):

Renewal cena do roku 2028 - klikněte pro větší obrázek

Roční platby za údržbu licencí se tím účetně změní z navyšování odepisované investice (CAPEX) na provozní náklady (OPEX).

Možná máte další otázky. Jedná se o velké změny a jsme plně připraveni vás jimi provést. Další podrobnosti najdete v dokumentu Nejčastější dotazy (PDF, česky).

Pokud chcete probrat možnosti, které nejlépe vyhovují vašim technickým a obchodním požadavkům, obraťte se na Arkance Systems, autorizovaného prodejce společnosti Autodesk. Ať se rozhodnete přejít na pronájmy nebo obnovit svůj plán údržby, můžete si být jisti, že vám budeme i nadále poskytovat špičkový software, služby a podporu. Připomínáme, že pro zákazníky již využívající subscription (pronájmy) se nic nemění.

Jaké mám možnosti postupu

Výběr varianty je na vás – zvolte pro vás nejvhodnější postup pro přístup k nejnovějšímu návrhovému softwaru. Nejste dosud na tento přechod připraveni? Žádný problém – přejděte až příští rok nebo až přespříští. Přejít můžete až to bude pro vás nejvhodnější. Nebo nemusíte na Subscription přecházet vůbec a zůstat na programu Maintenance.

Možné typy přechodu:

 

Vlastním maintenance produktu: > Přejdu na subscription produktu:
Samostatný produkt řady LT > Stejný samostatný produkt LT nebo sada LT Suite
Samostatný produkt > Stejný samostatný produkt nebo oborová sada Collection
Oborová sada LT Suite > Oborová sada LT Suite
Oborová sada Design Suite > Oborová sada Collection
V trvání: > Přejdu na subscription v trvání:
Jakékoliv > 1, 2 nebo 3 roky (volba platí trvale)
Typ licence: > Přejdu na subscription typu:
Jednouživatelská (SLM) > Jednouživatelské (SLM)
Víceuživatelská (NLM) > Víceuživatelské (NLM)

Cílová cena Collection nezávisí na původně vlastněném produktu

Varianty přechodu:
Ukončení maintenance Můžete nadále využívat vaši trvalou licenci v postupně zastarávající verzi nebo zvolit jiný software. Přijdete ale o podporu, o nejnovější funkce a CAD formáty. Zároveň musíte odinstalovat předchozí verze, domácí licence, doplňkové aplikace a ztratíte přístup ke cloud službám Autodesku. V budoucnu je možné aktuální produkt zakoupit formou subscription za standardní nezvýhodněnou cenu.
Pokračování v maintenance Vaši trvalou licenci můžete nadále udržovat formou maintenance a čerpat plné výhody. Nelze ale přejít na sadu Collection a náklady na Maintenance se citelně zvýší.
Přechod z maintenance na subscription v roce 2017 Získáte nejnovější verze (2018+), včetně plné podpory. Můžete ihned výhodně přejít na sadu Collection. Vaše náklady zůstanou 3 roky stejné a pak se zvýší jen o 15%.
Přechod z maintenance na subscription v roce 2018 Ještě rok využijete Maintenance. Získáte nejnovější verze (2018+), včetně plné podpory. Za rok můžete výhodně přejít na sadu Collection. Vaše náklady budou po roce vyšší a poté zůstanou 3 roky stejné.
Přechod z maintenance na subscription v roce 2019 Ještě 2 roky využijete Maintenance. Získáte nejnovější verze (2018+), včetně plné podpory. Za 2 roky můžete výhodně přejít na sadu Collection. Vaše náklady budou za rok i za dva postupě vyšší a poté zůstanou 3 roky stejné.

Rekapitulace - porovnání licencování

Základní body:

 • Přechod je možný (už od června 2017) a vždy jen ke dni obnovy vašeho Maintenance plánu (mínus až 90 dnů).
 • Přechod z Maintenance na Subscription zajišťuje po 3 roky stejnou cenu jako je dnešní Maintenance, takže platíte stejně (resp. méně) za pronájem jako za údržbu.
 • 3letý fix ceny přechodu M->S platí při volbě 1ročního i 3letého Subscription (3letý chrání navíc i před výkyvy kurzu Kč). Volba délky kontraktu platí i pro budoucí obnovování.
 • Po třech letech se tento “Subscription pro přecházející” zdraží o cca 15% a zůstane i nadále na této zvýhodněné ceně (oproti běžnému Subscription) dokud bude licence pravidelně obnovována.
 • Je velice výhodné přejít v rámci akce z jednotlivého produktu na sadu Collection nebo LT Suite (za výrazně zvýhodněnou cenu maintenance k Design Suite Premium). Přechod lze uskutečnit pouze jednorázově.
 • Lze nadále využívat starší verze těch produktů, které jsou součástí nově získaného subscription.
 • Termín subscription začíná běžet po skončení (vypršení) stávajícího maintenance kontraktu.
 • Zvýhodněný přechod na Autodesk Subscription můžete provést v roce 2017, 2018 nebo 2019, ale není povinný, Maintenance funguje i nadále.

Včasným přechodem si zajistíte nejlepší (a fixní) cenu na období 3 let

Příklad kalkulace - AutoCAD

Rok Zůstanu na Maintenance Přejdu na Subscription
2017 760€/rok 760€/rok Cena fixovaná až na 3 roky
2018 835€/rok 760€/rok
2019 1000€/rok 760€/rok
2020 1000€-1200€/rok Možné zvýšení ceny o 0-20% 870€/rok Od roku 4 přejdou všichni migrující M2S zákazníci na finální trvale zvýhodněné ceny subscription o cca 15% vyšší než původní maintenance
2021 1000€-1200€/rok 870€/rok Může podléhat standardním neplánovaným úpravám cen, zákazníci si mohou zafixovat cenu pomocí 3letého subscription
4595€-4995€ 4020€

Uvedeny orientační ceníkové ceny – kontaktuje Arkance Systems pro konkrétní nabídku

Porovnání nákladů

Ekonomické srovnání celkových nákladů na vlastnictví licence – trvalé licence Maintenance plánem vs. nákladů na Subscription pronájem téže licence – vyberte si, co je pro vaši firmu výhodnější (červeně = zvýhodněný přechod na Subscription):

Klikněte pro větší obrázek

Tentýž graf vyjádřený v podobě porovnání ročních nákladů (červeně = zvýhodněný přechod na Subscription):

Klikněte pro větší obrázek

Porovnání úspor

Roční a úhrnné úspory při uskutečnění přechodu na Subscription v roce 2017, v roce 2018 a v roce 2019 (příklad: AutoCAD):

Grafy vyjadřují ceny a podmínky známé k červnu 2017.

Ceny a další informace

Aktuální ceny pronájmů licencí Autodesk produktů – Autodesk Subscription – najdete v , resp. kontaktujte Arkance Systems pro cenovou nabídku.

Objevte školení společnosti ARKANCE