Jen u Arkance Systems: VIP helpdesk služby a tipy zdarma k Subscription kontraktům

One model (M2S) – zvýhodněný přechod z Maintenance na Subscription

Autodesk Subscription - úvod

Zvyšte co nejvíce přínos vašich návrhových nástrojů díky pronájmům “Autodesk Subscription” a předplatným údržby “Autodesk Maintenance Plan”. Pomůže vám udržovat si konkurenceschopnost, využívat vždy aktuální software, a současně umožňuje přistupovat k výpočetnímu výkonu cloudových služeb s řadou možností připravených na míru individuálním potřebám vašeho podnikání.

Autodesk Subscription a Maintenance Plan nabízejí:

 • Okamžitý přístup k nejnovějším verzím produktů.
 • Lepší mobilitu a spolupráci s cloudovými službami Autodesk 360.
 • Flexibilní licenční práva na míru vašim konkrétním potřebám.
 • Škálovatelnou technickou podporu pro rychlé řešení problémů.

Chcete-li se dozvědět více o řadě výhod programu Autodesk Subscription, kontaktujte nás ještě dnes.

Rozdělení subscription:

Maintenance plan (údržba licencí, aktualizace, služby)
Subscription (pronájmy licencí, rental)
Cloud Subscription (předplatné na placené cloud služby)

Co je Subscription a Maintenance?

Subscription (pronájem) a Maintenance Plan (plán údržby) představují moderní, výhodný a jednoduchý způsob upgrade vašich licencí software a přístup k rozšířeným web službám Autodesk Cloud. Firma Arkance Systems nabízí tento způsob aktualizace pro všechny aplikace Autodesku (AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, Mechanical, Architecture, Civil 3D, Navisworks, 3ds Max, Maya…). K tomu navíc získáte bonus nástroje a rozšířené služby podpory CS+.

Co kdyby? se váš proces upgrade zjednodušil, vy jste mohli lépe plánovat investice, mohli jste snadno spravovat vlastněné licence, snížily se celkové náklady na udržování aktuálních verzí, zvýšila se hodnota vašich investic, zvýšila se produktivita práce, snížily problémy při přechodech na vyšší verze a získali byste přístup k e-Learningu a k rozsáhlým web službám Autodesk Cloudu? Právě tyto výhody přináší Subscription.

Pronájmy a abonentní program údržby jsou nejsnazší cestou k udržení aktuálnosti vašich inženýrských nástrojů, představují způsob snadného plánování investic (které jsou řiditelné a nižší), způsob oddělení procesu schvalování investic od samotné implementace SW, způsob snadné správy vaší instalované báze.

Autodesk Cloud

Web-cloud technologie, s “nekonečným” výkonem a kapacitou propojeného mraku internetových serverů pomáhají řešit výkonově náročné konstrukční úlohy, analýzy a simulace, poskytují prostor pro sdílení dat a komunikaci a optimalizují vaše navrhování. Držitelé Subscription mají přístup ke stále se rozšiřujícímu portfoliu web služeb nabízených v Autodesk 360 Cloudu.

K hlavním cloud službám patří:

 • Dokumenty Autodesk Cloud – prostor pro sdílení, prohlížení a připomínkování CAD dat (25GB prostoru na každou licenci)
 • AutoCAD 360 (WS) – online verze AutoCADu pro prohlížení a souběžnou editaci DWG výkresů na jakémkoliv PC či mobilním zařízení
 • Autodesk A360 Mobile – prohlížení a připomínkování 2D a 3D DWF souborů i v terénu, na vašem mobilním zařízení
 • Cloud rendering, Buzzsaw, Energy analysis, Inventor Optimization, 123D Catch, Homestyler – další cloud technologie které jsou poskytovány buď zdarma nebo jako součást subscription konkrétních aplikací Autodesku (viz tabulka cloud služeb)

Autodesk Maintenance Plan

Autodesk Maintenance Plan (plán údržby, předplatné, dříve Maintenance Subscription) je v ČR nabízen od roku 2001 (původně jen na produkt Autodesk Inventor; plus program Software Protection Agreement určený pro velké zákazníky). Od června 2003 je abonentní program údržby trvalých licencí (předplatné) k dispozici i pro ostatní komerční a výukové produkty firmy Autodesk – a to pro jejich nejaktuálnější verze (od 11/2005 i pro AutoCAD LT).

Pomocí Maintenance si zajistíte okamžitý přístup k nejaktuálnějším verzím, popř. též k extensions daného produktu, které mohou být vydané v průběhu 1 roku platnosti vašeho předplatného (doplňkové funkce-nadstavby i samostatné aplikace, např. Impression). Vaše trvalá licence software platí (a můžete ji dále používat) i po případném neprodloužení subscription. Alternativou k Maintenance jsou pronájmy licencí Autodesk – Subscription.

Podmínkou získání Maintenance plánu (poprvé) je zakoupení nové trvalé verze produktu (nebo křížového upgrade) a Maintenance musí být zakoupeno zároveň s touto novou verzí. Pokud vlastníte síťové licence, musí být kryty Maintenance všechny. Při přidávání dalších licencí k existujícímu kontraktu platíte jen alikvotní časový poměr ceny Maintenance.

V ročním (resp. měsíčním) poplatku jsou zahrnuty: automatický přístup k novým verzím (upgradům), on-line správa vlastněných licencí, možnost změny administrace (kontaktních osob), přístup na www stránky pro uživatele Subscription (až 3 účty na 1 subscription), možnost použití starších verzí aplikace (od 2009: i nevlastněných verzí), až 3 zpět, přístup k e-learningovým kurzům, možnost využití systému ADOS (direct online support).

Termín obnovy Maintenance, late processing

Tzv. “renewal” Maintenance je (obvykle zvýhodněné) předplatné pro druhý a další roky trvání programu. Tzv. ‘Late Processing Fee’ je poplatek za pozdní objednávku subscription umožňující navázat Maintenance i s určitým zpožděním, ‘Retroactive Fee’ je zpětný doplatek Maintenance za minulé období (nepokryté subscription). Dokoupit nové Maintenance subscription nebo objednat obnovení (renewal) jde tedy i později, např. po vypršení předchozí konktraktu – ovšem za cenu “pokuty” ve formě Late Processing Fee.

Od 1.2.2016 je možné Maintenance obnovit vždy pouze do data vypršení stávajícího kontraktu.

Autodesk Subscription – přímo od firmy CAD Studio, Autodesk PLATINUM Partnera –
včetně Helpdesk podpory

Autodesk Platinum Partner

Jaké výhody přináší Subscription a Maintenance Plan oproti starým metodám upgrade?

Finanční výhody:

 • Snadné rozpočtování – poplatky za Subscription jsou investicí vždy jednou za rok (bez ohledu na to, kolik upgradů obdržíte), můžete tak mnohem lépe a přesněji plánovat (a jednodušeji schvalovat) vaše technologické výdaje; nabízíme i zvýhodněná víceletá Subscription (1-3 roky, 5% sleva)
 • Jednodušší proces upgrade – nezatěžujete schvalovací a objednávkové procesy vaší firmy
 • Nižší náklady – Subscription je ve většině scénářů levnější než klasický upgrade – viz Online kalkulačka níže
 • Licencování – druhá licence “na doma“: zaměstnanec firmy s aktivním Subscription může provozovat na svém soukromém PC jednu další lokální kopii daného software (“Home Use Policy”, HULA – viz Licence-FAQ); licence “mimo Evropu” – v rámci Subscription můžete licence využívat po dobu trvání kontraktu i mimo území EHS (Evropa, EU) – např. na notebooku v Rusku či v USA (software musí být zakoupen ČR/SR, tedy v zemi bydliště/sídla firmy)
 • Chytrá investice – investice do vždy aktuálního Autodesk Subscription Programu se ukazuje být daleko efektivnější, než jednotlivé objednávání, implementace a školení, nutné pro klasické upgrade
 • Lepší zaúčtování – získejte transparentnost a kontrolu nad vašimi finančními výdaji pravidelným ročním (či měsíčním) poplatkem za Subscription
 • Lepší vytížení – strávíte kratší dobu školeními, upgrady nevyžadují tak dlouhý čas pro instalaci a učení

Výhody správy software:

 • Maximalizujte technologické zdroje – Subscription zjednodušuje vaši odpovědnost za správu a evidenci vašich softwarových licencí, a vy se můžete soustředit na klíčové aktivity
 • Flexibilita v upgrade – systém vás elektronickou poštou upozorní, když je k dispozici nová verze nebo soubory ke stažení; vy se sami rozhodnete, kdy získat softwarové aktualizace a upgrade – buď pomocí přímého downloadu nebo vám Autodesk pošle ta instalační média, která jste si vybrali (pozor, změna 3/2012 – implicitní je Download); subscription uživatelé mohou po dobu kontraktu používat i starší verze svého software (i nevlastněné, až 3 verze zpátky – “downgrade”)
 • Online přehledy – na web portálu Autodesk Subscription Center si můžete pohodlně online prohlédnout podrobnosti a další užitečné informace Autodesk Subscription Programu, jako jsou nejrůznější reporty, seznam produktů obsažených v Subscription, konec kontraktu atd.
 • Menší, častější updaty – Autodesk Subscription Program podporuje rychlý cyklus nových verzí, díky čemuž je možné snadněji a rychleji získávat nové vlastnosti aplikací, bez ztráty času, potřebného typicky pro naučení se nové verze
 • Jednotné číslo kontraktu pro zjednodušení správy licencí – získáte jedno číslo kontraktu pro veškerý váš software Autodesku licencovaný v rámci Subscription – díky tomu je mnohem snadnější sledovat vaše investice
 • Jednotné datum obnovení – už žádné složité sledování několika datumů expirace – vaše data obnovení jsou sjednocena tak, abyste byli ušetřeni případným nepříjemnostem
 • Virtualizace – samostatné subscription licence umožňují provozovat produkty Autodesk ve virtualizovaném prostředí (např. Citrix)
 • Globální standardy – Autodesk Subscription Program je platný celosvětově se stejnými směrnicemi pro všechny mezinárodní verze aplikací – to vám usnadní správu vašeho softwarového vybavení a zvýší konzistenci ve vaší globální síti
 • Změna jazyka – i během trvání kontraktu (v rámci téže verze) můžete bezplatně změnit jazyk aplikace (language swap)

Technické výhody:

 • Kompletní balíčky – získáte všechna softwarová rozšíření uvedená během vašeho cyklu Subscription – nemusíte se rozhodovat a přesvědčovat, které upgrady jsou nebo nejsou potřeba, současně tak ochraňujete vaše investice
 • Doplňující aplikace zdarma – získáte veškeré doplňující aplikace (Subscription Advantage Pack, SAP, “Product Extension”) uvedené k vašemu produktu – příkladem jsou SAP pro Revit, Inventor, aplikace Remote, silniční podsestavy k Civil3D, Autodesk Vault k CAD aplikacím
 • Autodesk Cloud “Autodesk 360” – web-cloud služby jako 25GB prostoru pro sdílení dokumentů, cloud-rendering, energetické analýzy, optimalizace návrhů, online prohlížení a editace CAD dat, sdílené pohledy, mobilní aplikace napojené na cloud a další – viz Autodesk Cloud 360
 • e-Learning a školení – přihlaste se a učte se – nyní budete mít přístup ke stažení elektronických kurzů, věnovaných Extensions vydaných během platného období vašeho Subscription; díky tomu můžete zajistit snadnější přijetí a plné pochopení možností softwarových rozšíření

Subscription představuje moderní způsob dodávání “upgrade” softwarových aplikací. Zajistěte si CAD verze 2020, 2021, 2022…

Kalkulačka Subscription

(vyžaduje JavaScript, MSIE)

 

Ať jste zvyklí upgradovat každou verzi, ob verzi nebo ob dvě verze, Autodesk Subscription vždy představuje levnější a efektivnější alternativu. Cena za subscription je nižší než za upgrade. Systém upgrade skončil k 31.1.2015.

Autodesk Subscription (pronájem, Desktop Subscription)

Subscription (pronájem, rental, dříve Desktop Subscription) je způsob pořízení a údržby licencí CAD software bez úvodních nákladů. Pro začínající firmy nebo pro firmy pracující na nárazových projektech či projektech umožňujících přímou přefakturaci nákladů může být výhodné si licence CAD software nekupovat, nýbrž pouze pronajímat po měsíčních, čtvrtletních (jen do 3/2018), ročních nebo víceletých intervalech.

Právě toto umožňuje tzv. “Autodesk Subscription”. Subscription je vázané na konkrétní uživatelský účet (Autodesk ID), licence je ověřována minimálně jednou za měsíc online. Víceuživatelské subscription využívá lokální licenční server. CAD Studio nabízí i automaticky obnovované Subscription (auto-renew). Podrobněji viz stránka Pronájem.

Speciální varianta kombinující pronájem se síťovým licencováním – Network Subscription (viz FAQ).

Od 12. října 2016 je možné přepnout subscription (po min. 90 dnech používání) ze subscription samostatného produktu a sad Design Suite na subscription sady Collection, a to za cenový rozdíl subscription přepočítaný zbývajícím obdobím (u sad Design Suite P/U zdarma. Viz bližší informace.

Ceny Subscription začínají na 360€/rok (za AutoCAD LT) – viz

Autodesk Cloud Subscription

Cloud Service Subscripton je způsob úhrady (pronájmu) placených cloudových služeb Autodesk 360. Používá se např. pro úhradu aplikací jako Autodesk PLM 360 (Fusion Lifecycle), Fusion 360, InfraWorks 360, Configurator 360, A360 Team apod.

Některé cloud služby používají způsob úhrady “za využití”, a to pomocí Cloud kreditů.

Multi-User Subscription – subscription for multi-user access (dříve označované jako “network subscription”) je forma předplatného určená pro sdílení licence více uživateli.

Ceny a další informace

Ceny Autodesk subscription

Aktuální ceny subscription pro Autodesk produkty najdete v CAD eShopu – KOUPIT

Akce CAD Studio Subscription

Jen u firmy Arkance Systems nyní můzete při nákupu komerční verze Autodesk Subscription získat zdarma plný přístup na “VIP server” https://helpdesk.cadstudio.cz (tipy, soubory, informace a další VIP služby) ZDARMA po celou dobu trvání vašeho Autodesk Subscription kontraktu (neplatí pro LT).
Nabízíme rovněž slevy pro víceleté Subscription smlouvy (-5% pro 3leté Subscription).

Objevte školení společnosti Arkance Systems