Školení: Inventor 2022 (3 dny) - školení pro začátečníky - on-line

22. září 2021
Online

Další informace : Datum Program

OborCAD/CAM pro strojírenství
ÚroveňZačátečníci
Čas9:00

Základní školení aplikace Autodesk Inventor 2022 pro začátečníky je koncipováno tak, aby uživatelé byli schopni po absolvování školení pochopit filozofii práce s 3D systémem Inventor nejen po stránce teoretické (koncepce provázaní souborů, metodika tvorby 3D modelů), ale i po stránce praktické (tvorba 3D návrhu až do fáze výkresové dokumentace). Absolventi školení budou umět: správně zvolit projekt pro práci, vytvořit náčrty a z nich objemová tělesa, umístit objemová tělesa do konstrukčních celků (sestav) pomocí vazeb, vytvořit výkresovou dokumentaci návrhu potřebnou pro výrobu.

V případě, že bude již možné školit prezenční formou, kurz se bude konat na některé z poboček dle dohody (Brno, Praha, Ostrava).

Online

09:00 – Zahájení
15:30 – Konec

První den
• Seznámení s prostředím Autodesk Inventoru
• Práce s obrazovkou – posun, zoom, rotace
• Koncepce práce v Autodesk Inventoru – typy a struktura souborů
• Koncepce projektů a šablon
• Základy tvorby náčrtů
• Vytvoření jednoduchého modelu

Druhý den
• Vytváření dalších objemových modelů
• Modelování plechových dílů a generování rozvinů
• Vytvoření sestavy – práce s vazbami
• Využití Obsahového centra
• Kontrola kolizí
• Rozpiska

Třetí den
• Tvorba výkresové dokumentace
• Přenos dokumentace pomocí nástroje Pack and Go
• Formáty pro sdílení CAD dat (DWF a 3D PDF)

Přihlášení na akci